Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

اساس کبالا

آشنایی عمیق تری با علم کبالا و امور مربوط به آن

تناسخ – حقیقت یا افسانه؟

Light2 در باره زندگی پس از مرگ فرضیه های بیشماری وجود دارند. برخی اعتقاد دارند که مرگ جسم، در واقع مرگ انسان است و برخی از ادیان به این عقیده هستند که رفتار و کردار ما در این جهان، جائی را در بهشت برین یا جهنم مملو از رنج و زجر وعده می دهند. برخی دیگر بر عقیده کنجکاوانه گردش روح و تناسخ هستند.
ادامه مطلب...
 

سبب و نتيجه

PAZELانسان می تواند هزاران دليل برای هر اتفاق و پیش آمد پيدا کند.  ولی در پس تمام رویداد ها حقیقت عمیق تری وجود دارد.برای درک دليل اتفاقاتی که در دنيا پيش می آيند، بايد قبل از همه بدانيم که اين اتفاقات از کجا سرچشمه می گیرند.
ادامه مطلب...
 

ششصد هزار روح برتر

Search_2"ششصد هزار روح برتر وجود دارند که هر روح برتر به چندین بارقه و اخگر نور تقسیم می شود. و چگونه امکان دارد که روحانیت تقسیم شود. زیرا در ابتدا فقط یک روح کامل – روح آدم اول – (حضرت آدم – آدم کادمون) آفریده شد". نقل از کتاب "میوه حکمت"– اثر بعل هسولام
ادامه مطلب...
 

حقیقت کلمات

book_2 هنگامیکه شروع به آموزش علم یا هنری می کنیم در اولین مرحله باید دنیای آنها را بشناسیم و با واژهای تازه آشنا شویم. در این مقاله چند نکته اساسی را در حکمت کبالا روشن می کنیم. درک صحیح نوشته ها و کتابهای کبالا بستگی به مفهوم دقیق و حقیقی کلماتی دارد که کبالیستها به نگارش آورده اند.
ادامه مطلب...
 

دو راه

cid_WHERE- بنظر می رسد که برای درک و احساس کیفیت تعادل و توازن با طبیعت، که بهترین وضعیت واقعیت است، ما باید قبلأ وضع معکوس آن، یعنی بد ترین وضعیت واقعیت را تجربه نمائیم.  زیرا ما معمولأ با مقایسه دو صورت متضاد چیزی، موفق به درک آن می گردیم: نور در مقابل تاریکی، سیاهی در مقابل سفیدی، تلخی در مقابل شیرینی و غیره.
ادامه مطلب...
 

مانند مادری که فرزندش را دوست دارد

new heart5 001خداوند بخشنده، ازبخشش به ما لذت می برد. او ما را آفرید و در وجودمان خواست دریافت را تعبیه کرد. آیا لذت خداوند از طریق عنایت  به ما ست؟ بله  آیا او برای لذت خویش، به ما عنایت می فرماید؟ خیر
ادامه مطلب...
 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی