Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

تاریخچه علم کبالا

کتاب های کبالا که به وسیلۀ کبالیست های سدۀ اخیر نگاشته شده اند مناسب با نوع خاص روح هایی هستند که در دوره و نسل ما زندگی می کنند.

تاریخچه علم کبالا

-2tldot"حضرت ابراهيم" اولين کبالیست جهان بود. او از خود پرسيد: "چه کسی اين دنيا را به وجود آورده، برای چه خورشيد و ستارگان می درخشند؟". او اولين کسی بود که موفق به درک عالم روحانی گشت و اين علم - حکمت کبالا را به نسل های آينده عطاء کرد.
ادامه مطلب...
 

اری مقدس- راو اسحق لوریا

ARIتاریخچۀ زندگی شگفت انگیز و پر اسرار اری از لحظۀ تولد که به پدرش این پیام رسید که  آیندۀ درخشانی در انتظار فرزندش است و تا لحظۀ مرگ ناگهانی او. اری مقدس (راو اسحق لوریا)، بزرگترین کبالیست شهر "تسفات" در قرن 16 و یکی از معروف ترین و مهم ترین چهره های مرکزی علم کبالا در طول تمام دوره ها شمرده می شود.
ادامه مطلب...
 

راو یهودا اشلگ- بعل هسولام

BaalSulam1 در طول عمر خود، بعل هسولام به تفسیر و نوآمیزی و انتشار علم کبالا در میان مردم پرداخت. او شیوه بخصوصی در آموزش کبالا بنا نمود که به هر فردی این فرصت را می دهد که هدف و ریشه روحانی خود را به آموزش و تحقیق درآورد.  
ادامه مطلب...
 

راو باروخ اشلگ- ربش

rabash-1 راو باروخ اشلگ ملقب به "ربش" را می توان بصورتی، آخرین به حضور رسیده،  یا عالی مقام الهی خواند. او در آخرین مهره، در زنجیر با شکوه بزرگان به حضور رسیده جهان است، که اولین آنان "ابراهیم" بوده و آخرین آنها، پدر او "راو یهودا اشلگ" (بعل سولام) است.
ادامه مطلب...
 

راو دکتر میخائل لایتمن

Rav6"...امیدوار بودم که از آموختن این که "چگونه" ما زندگی می کنیم، به جواب "برای چه" ما زندگی می کنیم، برسم – سئوالی که هر کسی را در سن جوانی، کنجکاو کرده و پس از دوندگی های زندگی روزمره در طی عمر، به تدریج از افکارمان ناپدید می گردد..." "راو لایتمن"- بنیان گذار مرکز "بنی باروخ"
ادامه مطلب...
 

سازمان "بنی باروخ"

-bb_tree_dark-2 سازمان "بنی باروخ" و فعالیت های آن شامل آموزش و انتشار علم کبالا و براساس منشاء کبالای اصیل و معتبر است.
ادامه مطلب...
 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی