Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

کبالا در نظر اول

می توان هزاران هزار کلمه در بارۀ کبالا را در یک جمله خلاصه نمود:" کبالا روشی است برای یافتن قدرت والایی که زندگی ما را اداره می نماید".

کباليست کيست؟

shamati-baalhasulamکباليست دانشمند علم کبالا خوانده می شود. او مانند هرانسان معمولی ديگر بنظر می رسد و ظاهر مقدسی ندارد. در مرحله خاصی در زندگی، او احساس می کند که بايد راهی برای دریافت جوابهای صحيح به سؤالهايی که افکارش را اشغال کرده بیابد.
 

منابع كبالا

book_6دانش كبالا شيوه يگانه و بی همتايی است كه در باره من و شما و درباره همه ما سخن می گويد و با هيچ مفهوم تجريدی و نظری سروكار ندارد و فقط همراه با شيوه و روش خلقت ما و چگونگی عملكرد ما در سطوح بالاتر وجود و هستی است.
 

چرا هر کس باید علم کبالا را بیاموزد

51يهودا اشلگ (بعل هسولام) در کتاب خود توضيح می دهد که هر کس، مطمعنأ  به نقطه ای خواهد رسيد، که بخواهد به روحانيت و الاهيت برسد. و تنها وسيله برای رسيدن به اين موقعیت، آموزش علم کبالاست. در کتابهای کبالا قدرت مخصوص وکيفيت بی همتايی وجود دارد که با آنکه انسان نمی تواند چيزی را که می خواند بفهمد، ولی ميل و اشتیاق فراوان او برای درک آن، باعث می شود که در حين آموزش نوری از عالم روحانی بر او بدرخشد. وليکن چون هنوز به آن مرحله نرسيده که  گنجايش گرفتن کامل آن نور عظیم را داشته باشد، آن نور در حين آموزش برای او توفيق و برکتی می آورد تا او را به بالا ترين مرحله روحانيت  برساند.

اخیرا بسیاری از افراد بشر در سراسر جهان که در پی جستجوی ماهیت و معنای اصلی زندگی هستند و به جهان مادی اکتفا نمی کنند، به این حکمت رو آورده اند و حتی آن را بوسیلۀ اینترنت به زبان های مختلف می آموزند.

 

نقطه ای در قلب

hanekodaدر درون هر یک از ما حس ششم وجود دارد که در کبالا آن را "نقطه ای در قلب" می نامند و بوسیله آن می توان واقعیت روحانی را احساس کنیم ولی این بخش هنوز در درون ما غیر فعال و در خواب است و برای فعال نمودن آن باید نوشته های اصلی کبالیستها را که به صورت دقیق و نقطه به نقطه، موقعیت کامل شده ما را تشریح می کنند مطالعه کنیم. این نقطه در واقع نقطه ای از روح برتر (نشاما) است که با گسترش آن تمام نشاما را به دست می آوریم.
 

آشنایی با علم کبالا

__Presentation1 واژۀ "کبالا" یا "قبالا - قابالا" از کلمۀ قبول کردن ریشه گرفته است زیرا انسان با آموزش علم کبالا موفق به قبول کردن و جذب نور والای الهی می گردد. در واقع کبالا علم بسیار کهن و یگانه ای است که قدرت والا را برای انسان آشکار می کند قدرتی که گردانندۀ خلقت است، قدرتی که تمام طبیعت و عالم را در بر گرفته و اداره می کند، قدرتی که سرچشمه هستی و آفرینش، منشاء نور، محبت و یگانگی است، قدرتی که آفریدگار خوانده می شود.
ادامه مطلب...
 

واقعیت چیست؟

meziotدر علم کبالا ما چیزی را مطالعه و بررسی می کنیم که لازمه ورود به یک ساختار پنهان و مخفی است یعنی همان جنبه معنوی یا اصطلاحأ روحانیت. ما این امر را بررسی می کنیم که چطور می توانیم به ماورای جهان و دنیای مان یا به ماورای  قلمرویی که در اختیار ماست صعود کنیم.
 

5 نکته اساسی در حکمت کبالا

Search_1 "خالق"، "مخلوق"، "واقعیت"، "آفرینش" و "هدف آفرینش" 5 نکته اساسی در حکمت کبالا هستند که دانستن و به یاد داشتن آنها برای رسیدن به بهترین موقعیت، بسیار مهم است.  
ادامه مطلب...
 

روح یا (نشاما) چیست؟

sky_3روح یا نشاما خواست و اراده تازه ای است که در مرحله خاصی در دوران پیشرفت و تکامل برای هر یک از ما پدیدار شده و به تدریج ما را به سوی یافتن پاسخ به سوالهائی در باره ماهیت زندگی، دلیل بودن و وجودمان، علت روی داد های زندگی و همچنین درک واقعیت روحانی و طریق رسیدن به روحانیت رهنمون می کند.
ادامه مطلب...
 

نقشه اصلی

tochnit_1کبالیست ها به "پروردگار" به عنوان طراح نقشه اصلی و کلی آفرینش اشاره می کنند و "اندیشه پیدایش و خلقت" را  طرح و نقشه می دانند. (به عنوان مثال روند آفرینش به عنوان یک طرح و نقشه شامل همه جزئیات و پروردگار به عنوان طراح آن). هنگامی که کبالیستها درباره طبیعت و یا قوانین طبیعت سخن می گویند، در حقیقت منظور سخن درباره پرودرگار می باشد.
ادامه مطلب...
 

علم کبالا چیست؟

29کابالا روش با قدمتی است که پنج هزار سال پیش در بابل آغاز شد. این روش به ما می آموزد درک کنیم: - چرا انسان وجود دارد؟ - هدف از وجودش در این دنیا چیست؟ - از کجا آمده وبه کجا می رود؟
ادامه مطلب...
 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی