Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

کتاب

نقطه ای در قلب

the_point_in_the_heart1ما در زمان بسیار ویژه ای زندگی می كنیم. مردم سراسر جهان از زندگی خود ناراضی هستند؛ آنها احساس می كنند كه دنیا باید خیلی بیشتر به آنها هدیه بدهد وآنها این را میخواهند. این اشتیاق، بیداری "نقطه در قلب" یا "ژن روحانی" است. همه ما آن را داریم، و در حال حاضر در میلیون ها نفر در حال پدیدار شدن است.
 

معجزه تمام نشدنی

pele مجموعه داستان ها برای کودکان در همه سنین.
 

رهایی از بحران

BAIL-YOURSELF-OUT-2Tپروفسور لایتمن می گوید: "هرچیزی که وجود دارد نتیجه ای از برهمکنش دو نیروی بخشیدن و گرفتن است. وقتی این دو نیرو در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند زندگی در مسیر خود همراه با آسایش جریان پیدا می کند اما وقتی این دو نیرو با یکدیگر برخورد داشته باشند انگاه ما با مصیبت ها و بحرانهایی در سطوحی وسیع درگیر می شویم."     
ادامه مطلب...
 

از پراکندگی تا هماهنگی

clip_image002در سراسر جهان بسیاری از مردم از طریق آموزش حکمت کهن کبالا آرامش درونی را جستجو می کنند.    
 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی