Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

کبالا به سرعت نور

کلیپ های کوتاه برای درک و آشنایی اساس کبالا

درک واقعیت: مقدمه ای بر دانش کبالا

می توانم از شما یک سئوال جدی بپرسم؟ شما کجا هستید؟ در مقابل صفحۀ یک کامپیوتر؟ درون یک بدن؟  در منزل خودتون؟ در یک شهر؟ روی یک سیاره؟ در رابطه عاشقانه هستید؟ در رنج؟ ...  همۀ این چیزهایی که می بینید و حس می کنید چه هستند؟ و این چیزها برای چه هستند؟ شما کجا هستید؟   و چرا انجا هستید؟...

 

آشکار کردن کبالا قسمت اول

322_IYسلام. به اولین قسمت از مجموعه درسهای ما در مورد دانش کبالا خوش آمدید. من تونی کوسنک، یکی از شاگردان راو مایکل لایتمن هستم. راو لایتمن شاگرد راو باروخ شالوم هلاوی اشلگ بوده اند و ایشان نیز شاگرد و پسر راو یهود اشلگ ملقب به  بعل هسولام یعنی " صاحب پله" هستند. کسی که به عنوان برجسته ترین کابالیست قرن بیستم شناخته می شوند....
 

آشکار کردن کبالا قسمت دوم

2007_0706telaviv0070سلام، یکبار دیگر به مجموعۀ آشکار کردن کبالا خوش آمدید من تونی کوسنک هستم. در قسمت اول، مروری داشتیم در مورد اینکه کبالا چه چیزی است و چه چیزهایی نیست. اگر به خاطر بیاورید گفتیم مطالبی که کبالا در موردشان صحبت می کند به شخصی مربوط می شوند که می خواهد جواب سئوال "معنای زندگی من چیست؟" را بفهمد. حال اجازه بدهید ببینیم که از این به بعد چه می شود. بگذارید با یک تعریف از کبالا شروع کنیم تا ببینیم ما را به چه سمتی راهنمایی خواهد کرد....
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت سوم

46491964_2374e42d2a_oدوباره سلام، به مجموعه فیلم های آشکار کردن کبالا خوش آمدید من تونی کوسنک هستم.در قسمت قبلی، در مورد نیروی پیشبرنده یعنی همان گسترش خواست هایمان و روشی که به وسیلۀ آن واقعیت ما در جهت پیشرفت حرکت می کند بحث کردیم و دربارۀ کیفیتی که تعریف دنیاهای بالاتر یا دنیاهای روحانی است و کیفیتی که تعریف دنیای فیزیکی است صحبت کردیم همچنین دربارۀ اینکه چگونه نحوۀ درک کردن ما باعث پنهان ماندن دنیاهای بالاتر یا واقعیت بزرگتر از خود ما می شود....
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت چهارم

Airshot_7_IYدوباره سلام، به برنامۀ چهارم از مجموعۀ آشکار کردن کبالا خوش آمدید من تونی کوسنک هستم.تا پیش از این، ما دربارۀ طرح اولیۀ خلقت، اندیشۀ موجود در پشت خلقت، عمل خالق، کیفیت دنیای بالاتر و اینکه روحانیت چیست صحبت کرده ایم....
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت پنجم

DSC00596_IYدوباره سلام، به قسمت پنجم از مجموعه برنامۀ اشکار کردن کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم. اجازه بدهید با یکی از سخنان بعل هسولام که از کتاب مقدمه ای بر تلمود عسر سفیروت (مطالعۀ ده سفیروت) انتخاب کرده ایم شروع کنیم:....
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت ششم

DSC00859_JPG_IYسلام، به قسمت ششم از آشکارسازی کبالا خوش امدید. من تونی کوسنک هستم. در این درس، ما در مورد یک وسیله اساسی برای پیشرفت عملی در کبالا خواهیم اموخت. درباره ساختن یک حس اضافی، یک حس ششم می اموزیم که فرد را قادر می سازد تا دنیای بالاتری را که ما دنیای روحانی می نامیم احساس کرده و وارد ان شود و در حقیقت، روش ورود به دنیای روحانی است....
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت هفتم

DSC_3531_SP_IY دوباره سلام، به اشکارسازی کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم.  در درس قبلی در مورد پرده (Masakh)، ابزار اصلی برای پیشرفت در روش کبالا، آموختیم. در ابتدا توضیحات را جمع بندی می کنیم. پرده یک نوع قصد (نیت، نحوه توجه) برای بخشش به خالق درهنگام گرفتن است یعنی ما یا همان مخلوق، در درون خود کیفیتی مشابه با کیفیتی که ما را احاطه کرده است می سازیم. این کیفیت درونی، مشابهت و برابری با خاصیت و ویژگی بخشش موجود در خارج از خود این کیفیت دارد در نتیجه عمل گرفتن به نوعی بخشش تبدیل می شود.
 

آشکار کردن کبالا قسمت هشتم

face5_lp_IYدوباره سلام و به اشکارسازی کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم. در این درس، قصد داریم نگاهی دقیق به یک مقاله کبالیستی داشته باشیم همان مقاله ای که در چند درس پیش نیز بخشی از ان را مطالعه کردیم اما در اینجا انرا همراه با جزئیاتش بررسی می کنیم اسم این مقاله است : "به غیر از او هیچ کسی نیست". این مقاله را از کتاب "شامعتی" (Shamati) انتخاب کرده ایم.
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت نهم

DSC_0519دوباره سلام و به اشکارسازی کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم. در این درس مطالعه مقاله "به غیر از او هیچ کسی نیست" را که توسط "بعل هسولام" نوشته شده است را ادامه می دهیم. این مقاله، کل متدولوژی کبالا را دربرمی گیرد و همه دانش کبالا را شامل می شود. اگر چه ما از پاراگراف دهم ادامه خواهیم داد اما یکی از کیفیت های کتاب های کبالیستی اینست که اگرچه یک سیستم کامل را معرفی می کنند که شخص را از یک انتها به انتهای دیگر می برد یعنی فرد را از نقطه شروع خواست گرفتن و شرایط پنهانی خالق به آشکارسازی کل واقعیت می رساند اما همچنین متن، با شخص صحبت می کند بدون توجه به اینکه در کجای آن قرار دارد پس واقعا مهم نیست که کی وارد می شوید بلکه تنها وارد شدن شما مهم است.
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت دهم

whatدوباره سلام و به اشکارسازی کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم.در اینجا، قسمت اول از یک درس دو قسمتی درمورد "ازادی انتخاب" را شروع می کنیم و می خواهیم ببینیم که چی هست و در کجا وجود دارد. ازادی انتخاب موضوع بسیار مهمی است و وقتی ما کلاسهایی را برای نواموزان کبالا درمورد مفاهیم مقدماتی برگزار می کنیم معمولا در موقعیت های رودررو و زنده، درمیان شان یک پرسشنامه پخش کرده و چند سئوال از انها می پرسیم تا بتوانند نحوه درک شان از چیزهای دنیا را در شروع این مجموعه درسها ثبت کنند و خودشان بعدها با نگاه به انها ببینند چگونه نحوه درک شان تغییر کرده است. یکی از سئوالاتی که  پرسیده می شود اینست که: "در کجاها من ازادی انتخاب دارم؟"
 

آشکار کردن کبالا قسمت یازدهم

t12ازادی انتخاب، قسمت دوم: "چهار عامل" دوباره سلام و به اشکارسازی کبالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم. بررسی هایمان در مورد ازادی انتخاب را ادامه می دهیم. در درس قبلی، ازادی انتخاب را از چشم تجربه های یک شخص در این دنیا دیدیم و تلاش کردیم نقطه ای پیدا کنیم که براستی در ان یک ازادی برای انتخاب کردن داریم و فهمیدیم که چگونه در یک سیستم از پیش تعیین شده زندگی می کنیم و احساس خود ما، از وجود ازادی انتخاب، به خاطر کمبود اگاهی ما در مورد نیروهایی است که اتفاقات زندگی ما را تعیین و هدایت می کنند.
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت دوازدهم

t11تفاوت بین کابالا و مذهب  سلام و به اشکارسازی کابالا خوش امدید. من تونی کوسنک هستم. چون کابالا، با رابطه شخص با نیروهای بالاتر، با روحانیت، با خالق، کار دارد در کل همانند یک مذهب، به نظر می رسد. کابالا یک مذهب نیست ولی به این دلیل اینگونه به نظر می رسد چون مردمان مذهبی، به وجود افریدگار باور دارند انها یک نوع ارتباط از طریق دعا کردن با خالق دارند و اعمالی هم انجام می دهند که سنت هایشان انها را خاطر جمع کرده اند که خالق، به این اعمال انها نیاز دارد و با انجام این اعمال، یک نزدیکی در زمینه مذهبی برایشان به وجود می اید.
ادامه مطلب...
 

اشکارسازی کبالا قسمت سیزدهم

t13 مشخص کردن هدف دوباره سلام و به اشکارسازی کابالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم.  در دوازده درس گذشته، نه به همه کابالا اما به مفاهیم بنیادی ان نگاه انداختیم و اکنون وقت ان است که از انچه مطالعه کرده ایم به نتایجی برسیم و روی اینکه "واقعا هدف ما چیست؟" تمرکز کنیم و تعیین کنیم چه چیزی را باید نشانه برویم.
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت چهاردهم

toni-14پنهانی و اشکارشدن   دوباره سلام و به اشکار سازی کابالا خوش امدید من تونی کوسنک هستم.   تا به حال چندین بار در مورد "نردبان صعود" از درک کنونی مان، درکی محدود از واقعیت، تا بالای مرحله 125 ، جاییکه شخص به برابری در فرم با خالق می رسد صحبت کرده ایم. نمی توانیم هر یک از این پله های نردبان را تک تک توضیح دهیم اما مهم است بدانیم که در کل، شخص به قصد کجا در حرکت است به کجا احتمالا باید برسیم و دستیابی واقعی شامل چه چیزهایی است.
ادامه مطلب...
 

آشکار کردن کبالا قسمت پانزدهم

toni15 دوباره سلام و به اشکارسازی کابالا خوش امدید. در این درس، نگاهی خواهیم انداخت به چهار مرحله ای که در طبیعت وجود دارند:       - جامد (بی جان)  - گیاه  - حیوان  - انسان
ادامه مطلب...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی