Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

کتابهای کبالا در فرمت PDF

کتابهای کبالا در فرمت PDF برای دریافت رایگان

از پراکندگی تا هماهنگی

نوشته دکتر میخائل لایتمن

از پراکندگی تا هماهنگی

مقدمه

در این کتاب ربی دکتر میخائل لایتمن در باره وضع شخصی انسان در قرن بیست و یکم و دلیل و سرچشمۀ گرفتاری ها، مشکلات و مصیبت های دنیا اعم از سطح شخصی و کلی و راه حل دقیق آن سخن گفته و توضیح می دهد که دقیقا چه تغییری در سیستم آگاهی ما باید بوجود آید و چرا این تغییر ضروری است. بنابراین قبل از آنکه به گفته های ایشان رجوع کنیم شروع به بررسی وضع بشر در زمان کنونی می نمائیم. شناختن این وقایع کمک بسیار مهمی است برای درک راه حلی که در ادامه این کتاب عرضه می شود.

جستارهای وابسته

دانلود کنید

 

رهایی از بحران

نوشته دکتر میخائل لایتمن

بخش اول: بذرهای بحران

بحران جهانی ای كه همه ی ما با ان روبرو هستیم، با فروپاشی سیستم مالی آغاز نشد، در حقیقت، آن از خیلی پیشتر  – و عمیقا ریشه در طبیعت بشر داشت. برای فهمیدن راه رهایی از این بحران، ابتدا نیاز داریم بفهمیم چگونه ماهیت خودمان، ما را در یك مسیر برخورد با طبیعت و با هم دیگر قرار می دهد.

جستارهای وابسته

دانلود کنید

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی