Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

از نوشته های دوستان

کبالا بنا بر احساس و تجربۀ شخصی دانش آموزان و دوستان

جام روز اول

مرا سری است چون جام روز اول

از حق عنایت واز ما ظرف خواستاران

 

                                                                                                                                   نوشته ای از ناهید

ادامه مطلب...
 

پیامی از دوست

همه ی ما بنا به دلایلی اینجا هستیم, ممکن است همگی به نقطه ای مشترک و دیدگاهی یکسان در مورد هدف حضورمان در این ابعاد از فهم و وجود نرسیده باشیم, ولی چیزی هست که در همه ی ما مشترک است و آن نقطه ایست که در قلب و روح تک تک انسان های کره ی زمین وجود دارد و آن نقطه ایست نورانی که همه را به یکسو هدایت می کند..  و آن انسانیت و عشق و نوعی وحدت است.

ادامه مطلب...
 

مشتاق مستی از نور حکمت

ای‌ ساقی مشتاقان، خالی شده پیمانه

مشتاقتر از پیش‌ام، بنما ره میخانه...

با دنیایی عطش و اشتیاق و با تقدیم ادب و احترام

و با ابراز مراتب عشق و قدردانی

                                                                                                                                             نوشته ای از م. زوار

 

دیوانۀ عشق خالق

دیوانه عشق توام ای مالک عالم

سرگشته کوی توام ای نور هر آدم...

                                                                                                                                            نوشته ای از ایلانا ملا

ادامه مطلب...
 

تصوف و كبالا

نكتۀ شباهت های آموزش های كبالا و عملكرد صوفیان در مرحلۀ طریقت است همانگونه كه در كبالا برای گذشتن نوآموز از سد دنیای مادی، معلم روحانی، كتابهای معتبر و گروه دوستان لازم است صوفیان نیز به همراه برادران طریقتی خود در مكانی به نام خانقاه جمع شده و از راهنمایی های شیخ بهره مند می شوند و در همانجا معمولا كتاب های بزرگان پیشین طریقت، كه به نظم یا نثر هستند یافت می شود.

                                                                                                                                    نوشتۀ ربی و ایلانا ملا
ادامه مطلب...
 

کبالا چه می گوید

از خالق افلاک درونت صفتی هست                جز از صفت خالق افلاک مگو

                                                                                                                         نوشته ای از دکتر یوسف بخیری

ادامه مطلب...
 

دیدار او

یاران من!

ای سایر اجزای من!

هم مفهوم وهم معنای من

بازتاب نور شماست اشعارمن

 من خود را قسمتی از کلیتی میدانم که فقدان سایر اجزایم ،معنا وماهیت مرااز بین خواهد برد.

 

                                                                                                                                         از نوشتهای ناهید

ادامه مطلب...
 

کبالا و ربط آن به شاعران ایرانی

سعدی شاعر بزرگ ایرانی میگوید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش ز " یک " گوهرند

این پیامی است که در کتاب زوهر و همگی سعی به یافتن آن داریم.

                                                                                                                                     نوشته ای از ژانت یاشا

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی