Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

کبالا و خانواده

راهنمایی در مورد زناشوئی سعادت آمیز بر اساس اصول روحانی

داستان ملت مصرف گرا

1_13هدف ما منحصر به این نیست که فقط بهتر از منابع زمین و طبیعت استفاده کنیم یا صدمۀ کمتری به محیط زیست وارد نمائیم. به عبارت ساده، کبالا توضیح می دهد که هدف و نفس انسان رسیدن به هماهنگی و تعادل درونی با طبیعت می باشد، و اینکه انسان به آنجائی برسد که قادر باشد یک هماهنگی و تعادل بین خودپرستی ذاتی خویش را با نوع دوستی و بخشش که ذات طبیعت است بر قرار کند. و به این ترتیب مفهوم کمال و جاودانی واقعیت را درک کند.
ادامه مطلب...
 

زن منشأ زندگی

zan-zendegiدید و درک زن در تمام موارد با مرد متفاوت می باشد. زن دارای ابعاد بینشی بالاتری از مرد است. صرفأ به دلیل این که او با زایمان سبب تولد زندگی جدیدی می شود واین نکته ی برتر در زندگی مادی و دنیوی ما مشخص شده. همچنین در عرصه دنیای روحانی و معنوی هم صراحت دارد. با دانستن این واقعیت که زن "سرچشمه یک زندگی جدید" است بطور غریزی طالب زندگی جدید معنوی و روحانی می شود. از طرف دیگر، مردها برای ایجاد کردن و پرورش دادن به این خواستۀ معنوی، به تلاش بیشتری نیاز دارند، به دلیل اینکه چنین تمایلی در مردان به صورت طبیعی و ذاتی احساس نمی شود.
ادامه مطلب...
 

مرد، کفش ولباس، شما را راضی نخواهد کرد

woman1آیا شما راضی و خوشنود هستید؟ بله،  من با شما صحبت می کنم. امروز من میخواهم که با شما بعنوان یک زن با یک زن رک و راست صحبت کنم. واقعا جدی به این سئوال فکر کنید: صادقانه بگوئید آیا شما راضی و خوشحال هستید؟ اگر با خودتان صادق باشید جواب شما به احتمال زیاد (خیر) خواهد بود.
ادامه مطلب...
 

ریشه روحانی زن و مرد

27این مسئله که مرد ها و زنها یکدیگر را درک نمی کنند، موضوع جدیدی نیست. در دنیای ما بحرانهای  زناشویی روز به روز رو به افزایش می رود وچار چوب خانواده از هم می پاشد.
ادامه مطلب...
 

راز خوشبختی

24انسانی که در راه و طریق کبالا گام برمی دارد هیچ نیازی به تحقیق و بازرسی گذشته اش ندارد او به دریجه ای از روحانیت خواهد رسید که بدون تردید قادر به درک معنی و مفهوم پیش آمدهای زندگیش خواهد بود.
ادامه مطلب...
 

راز و ریشۀ زیبائی

23چرا می خواهیم زیبا باشیم و چگونه می توان زیبائی جاودانی را بدست آورد؟  
ادامه مطلب...
 

عشق

25دو نوع عشق وجود دارد: عشق به خود و عشق به پروردگار، و بین این دو عشق احساسی است که با کمک و توسط آن می توانیم به عشق الهی نائل شویم و آن، "عشق به دیگران" است.  
ادامه مطلب...
 

زناشویی حقیقی

26ارتباط  حقیقی بین زوج با خواست و اراده هر دوی آنها به رسیدن به عالم روحانی و انجام هدف آفرینش آغاز می شود.
ادامه مطلب...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی