Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

مهمترین بازیچۀ زندگی

کتاب زوهر کتاب خاصی محسوب می شود و همه معتقدند که در لابلای اوراق آن  اسرار بسیاری نهفته شده و دارای قدرت خاص و کیفیت ویژه ای است.بنابراین هنگام خواندن یا شنیدن متن زوهر هر یک از ما، باید سعی کنیم که به مهمترین چیزی که کتاب می تواند به همراه بیاورد بیندیشیم. ولی می توانیم  فقط  یک چیز را از آن درخواست کنیم و نه بیشتر.

 برای مثال، شما فرزندتان را به فروشگاه اسباب بازی می برید و به او می گویید: "فقط یک اسباب بازی را انتخاب کن" و می بیند چگونه چشمانش به هر سو می چرخند و او به هر طرف رو می کند و با سردرگمی هر بار اسباب بازی دیگری را در دست می گیرد و می گوید: "این را میخوام، نه اون یکی را، نه همین یکی را"

 بنابراین اگر زوهر می تواند مهمترین، دلخواه ترین و بهترین چیز را در فروشگاهی که واردش شده اید به شما عرضه نماید، سعی کنید فقط به چیزی که واقعا برایتان و برای زندگیتان مهم است بیندیشید و در بین زنجیرۀ افکار، در عاقبت به آنچه واقعا پرارزش است خواهید رسید.

بخشی از درس زوهر:  21.10.11

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی