Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

معجزه تمام نشدنی

pele در این کتاب با زبان ساده و شیرین بیان می شود که چرا باید در فکر و متوجه دیگران باشیم  و به آنها کمک نماییم و چگونه هنگامی که همه به هم می پیوندیم و با یکدیگر همکاری می کنیم "معجزه تمام نشدنی" رخ می دهد.

 

دانلود کنید

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی