Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

نقطه ای در قلب

the_point_in_the_heart1هر بخش در این کتاب منحصر به فرد و محرك فکر است؛ به آرامی و صادقانه به عمیق ترین پرسش ها که امروز مورد توجه همه ما است می پردازد. در این صفحات شما می توانید اشاراتی از حكمت موجود در كتاب زوهر را كه ضروری ترین كتاب در حكمت کبالا و سایر نوشته های كبالایی است، بیابید. این کتاب ادعای آموزش کبالا را ندارد، بلکه به معرفی ایده های انتخاب شده از تعالیم می پردازد. شما در حال شروع سفری هستید که اعماق قلب، و بلندای اندیشه را درمی نوردد.

 دانلود 

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی