Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

آشنایی با علم کبالا

__Presentation1واژۀ "کبالا" یا "قبالا - قابالا" از کلمۀ قبول کردن ریشه گرفته است زیرا انسان با آموزش علم کبالا موفق به قبول کردن و جذب نور والای الهی می گردد. در واقع کبالا علم بسیار کهن و یگانه ای است که قدرت والا را برای انسان آشکار می کند قدرتی که گردانندۀ خلقت است، قدرتی که تمام طبیعت و عالم را در بر گرفته و اداره می کند، قدرتی که سرچشمه هستی و آفرینش، منشاء نور، محبت و یگانگی است، قدرتی که آفریدگار خوانده می شود.

این روش کهن را در حدود چهار هزار سال پیش حضرت ابراهیم – پدر همه بشریت – به صورت شفاهی به کبالیستهای بعد از خود واگذار نمود. علم کبالا قبل از ادیان ایجاد شده است و بنابراین هیچ ارتباطی با رسوم و ادیان ندارد وهر فرد در هر گوشه جهان که در قلبش پرسش حقیقی برای پی بردن به هدف اصلی حیاتش بیدار می شود، هر فرد از هر دین، سن، نوع و رنگ که در جستجوی ماهیت و حقیقت زندگی است و در ضمیر نا خود آگاه خود احساس می کند که جواب سوالهایش در سطح و بعُد عمیق تری وجود دارد، می تواند این علم را بیاموزد.

کبالا به ما امکان می دهد که پی ببریم هدف آفرینش چیست، به چه منظور آفریده شده ایم، از کجا آمده و به کجا خواهیم رفت. می توان گفت علم کبالا روشی برای درک و آشنایی با راز آفرینش و قدرت والایی است  که زندگی ما را در این جهان اداره می کند و درک اندیشه آفرینش به انسان امکان می دهد که زندگیش را به بهترین نحو اداره کند.

در درون هر یک از ما علاوه بر حواس پنجگانه، حس دیگری مانند حس ششم  یا "نقطه ای در قلب" وجود دارد که بوسیله آن می توانیم قوانین روحانی را بشناسیم و واقعیت روحانی را درک کنیم البته  این حس فعلا در درون ما هنوز بیدار نشده است و برای برانگیختن آن باید نوشته های اصلی کبالا را که در آن ها کلیه مراحل پیشرفت روحانی دقیقاً تشریح شده است مطالعه کنیم. در حین آموزش و در اثر قدرت آن، این نقطه یا حس به تدریج گسترش یافته و دنیایی را که در ماوراء جهان فانی وجود دارد به روی ما میگشاید که در کبالا به نام ابدیت و جهان بی انتها (olam ein sof) نامیده میشود.

ما اکنون به وسیله حواس پنجگانه فقط بخش بسیار باریکی از واقعیت کلی که در آن زندگی می کنیم احساس می نماییم. می توانیم آن را به تالاری وسیع و پر از گنج و نعمت تشبیه کنیم که فقط قسمتی از آن بوسیله شمعی روشن است و سایر قسمتهای آن از دید پنهان است. با گسترش حس ششم رفته رفته هر بار قسمت دیگری از تالار آشکار می شود و انسان از نعمت جاودانی برخوردار می گردد.

آموزش حقیقی کبالا به هیچ عنوان نظری و وهم و خیالی نیست بلکه آموزشی بسیار عملی است وارتباطی با ستاره شناسی، طالع بینی، مدیتیشن، مبحث معانی رمز اعداد ، طلسم یا بند قرمز به مچ دست، که اخیراً عده ای از روی نادانی به کبالا ارتباط داده اند ندارد، بلکه نزدیک ترین روش به انسان برای درک هدف و ماهیت زندگی و آشنایی با صفات خودخواهانه او و اصلاح آن ها می باشد.

هدف زندگی، یگانگی و وحدت است و کبالا توضیح می دهد که تمام مشقات و مسائلی که بشریت از آن ها رنج می برد از صفت خودخواهی او سرچشمه گرفته و با اصلاح این صفت می توانیم دنیای بهتر و کامل تری داشته باشیم و به هماهنگی کامل برسیم. در واقع این راه حلی است برای بحران سراسری که اکنون تمام جهان را در بر گرفته است.

اخیرا بسیاری از افراد بشر در سراسر جهان که در جستجوی ماهیت و معنای واقعی زندگی هستند و به جهان مادی اکتفا نمی کنند و افرادی که در پی یافتن راه حلی برای بحران جهانی هستند به علم کبالا روی آورده اند و آن را بوسیلۀ اینترنت به بیش از 30 زبان مختلف می آموزند.

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی