Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

منابع كبالاbook_6دانش كبالا شيوه يگانه و بی همتايی است كه در باره من و شما و درباره همه ما سخن می گويد و با هيچ مفهوم تجريدی و نظری سروكار ندارد و فقط همراه با شيوه و روش خلقت ما و چگونگی عملكرد ما در سطوح بالاتر وجود و هستی است.

آثار كباليستی بسياری تا كنون در اين باره نوشته شده اند و نخستين آنها توسط حضرت ابراهيم در چهار هزار سال پيش نوشته شده که نام آن کتاب "يتصيرا" (كتاب پيدايش و خلقت) است. كتاب مهم ديگری كه در قرن دوم قبل از ميلاد به رشته تحرير در آمده، کتاب "زوهر مقدس" نام دارد. آری مقدس، كباليست نامدار قرن شانزدهم، آثارش را تحت تاثير و در دنبالۀ کتاب زوهر به قلم نگارش در آورد و بالاخره در قرن بيستم نیز شاهد آثار و نوشته های ارزشمند كباليست نامدار ديگری هستیم که نام جاویدش "یهودا اشلگ"، ملقب به "بعل هسولام" (دارندۀ نردبان) است.

آثار اشلگ برای نسل ما بسيار مناسب هستند. اين متون و ديگر منابع كباليستی، چگونگی ساختار جهانهای ماورايی و بالاتر، چگونگی هبوط و نزول آنها و جهان ما، با هر آنچه که شامل آنهاست تسفیر و توصیف کرده و می آموزاند.

يكی از مهمترين آثار اشلگ، "تلمود عِسِر سفيروت" (آموزش ده سفيروت) نام دارد. این اثر مرجعی معتبر به شمار می آید که بنای نگارش آن بر اساس پرسش و پاسخ است. این سئوال و جواب ها و نیز توضیح مکرر مسائل، بسیار مفید بوده و به مطالعه كمک نموده و فيزيك و ساختمان جهانهای ماورايی و بالاتر و قوانين و نيروهای حاكم بر عالم قلمرو روحانی در آن توصيف شده است.

اين موارد و مفاهيم به تدريج به دانشجويان و فراگيران انتقال داده می شوند، زيرا هنگامی كه جستجو برای تجربه جهان روحانی صورت می گيرد؛ كم كم خود شخص (دانشجو)، مطابق با قوانين روحانی توصيف شده در متون، وفق می یابد.

دانش كبالا در ارتباط با زندگی مادی و این دنیای فانی نيست. اما با مطالعه اين سيستم ما می توانيم دوباره سطح و درجه ای را كه پيش از نزول و هبوظ به این جهان دارا بوديم، بدست آوريم. در طی اين صعود و عروج، مطالعه كبالا در درون وجود شخص فراگير، يك سيستم معادل با سيستم روحانی ايجاد می كند.

برای اطمينان از فوايد و بهره های روحانی اين متون، ما در مركز بنی باروخ تنها منابع و مراجع معتبری را می آموزیم كه به هدف كمك به ارتقاء پيشرفت روحانی  دانشجو و آموزنده، و با تمركز بر روی اين هدف، نوشته شده اند. اين منابع عبارتند از:

*كتاب زوهر

*آثار و نوشته های آری مقدس

*آثار و نوشته های ربی يهودا اشلگ (بعل هسولام)

در ميان اين منابع، بيشتر روی آثار اشلگ متمركز می شويم، زيرا نوشته ها و آثار او برای نسل ما بسيار مناسب هستند.

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی