Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Реинкарнација

                                     

Опис

Кабалата ни открива зошто сме живи и како да постигнеме целосно согледување на системот во кој живееме. Реинкарнацијата е фундаментален процес во рамките на овој систем. Ние можеме да се реинкарнираме или несвесно, како што сме биле, или со Кабала, да научиме како да напредуваме низ нашите инкарнации свесно.

Препис

Воспримена реалност: Реинкарнација

Прашање: Дали се реинкарнираме, и ако е така зошто не се сеќаваме на нашите животи и кој дел од нас се реинкарнира?

Одговор: Да, се реинкарнираме, и реинкарнацијата може да биде доживеана внатрешно или надворешно во зависност од нашето свесно учество и усогласување со силата која нè развива.

Смртта настанала како последицата на кршењето на Адам ХаРишон, првиот човек, што значи колективната душа. Секој еден нејзин дел, т.н. индивидуална душа, се состои од 613 желби за примање само за себе. Секоја од овие желби е под постојано влијание на силата на развојот која работи на неа со цел да ја донесе до нејзината совршена состојба каде се претвора во желба за дарување, ова се случува одново и одново сè додека сите не се поправат, затоа без оглед како нас ни изгледа додека сме во овој процес: сè секогаш напредува и никогаш не паѓа назад. Севкупниот духовен раст е кумулативен.

Патотот на развојот, новиот живот секогаш е по сеопфатен и подобар, но тука е и замката: нашата сопствена дефиниција за што е поголемо и подобро мора да се менува со секој чекор.

Нивоата на овој раст се такви што промената се појавува кога една личност повеќе не ја чуствува неговата моментална состојба како толерантна, или ја има постигнато исправката на овие желби до степен каде тие се донекаде во согласност со Создателот и неговата желба за дарување и е подложен на некој внатрешен, квалитативен развој. Постигнување на следното ниво значи дека тој е ослободен од претходната перцепција на реалноста, дека неговата целосна основа е променета и дека има нов став кон светот. Со други зборови ние сме отсечени од претходното и се воздигаме на едно повисоко, по сеопфатно ниво.

На внатрешно, причинско ниво, реинкарнацијата започнува со појавата на духовното тело наречено желба во својата непоправена состојба кое од првин чуствува задоволство со задоволување на своите желби, потоа во рамките на тоа задоволство почнува да насетува дека не е само да се земе од никаде, туку задоволство е да се биде дадено од повисоко ниво, па почнува да се стреми да го постигне тоа ниво и да го искуси задоволството на давање. За да го постигне тоа, мора да престане да се доживува себе си како примател и затоа му се дава екран, намера што му овозможува да го направи тоа. Појавата на секое ново ниво од прво се чуствува како празнина или темнина затоа што тоа сеуште се идентификува со и е заклучено во дефиницијата на живот и задоволства кои сака да ги напушти, иако е поголемо и подобро тоа е толку спротивна перцепција така што ние не чуствуваме таму ништо.

Но – На несвесно или физичко ниво на овој ист механизам се гледа како на таинствен интимен внатрешен квалитет облечен во протеинско тело секое со свој уникатен талент и индивидуалност, кое се појавува и изчезнува во текот на илјадници години, и со секој циклус на смртта и раѓањето тоа сосема ги заборава условите на неговиот поранешен живот, бидејќи ако ги опфати, постигнувањето на повисоко ниво на реалност нема да биде со тој ум, реалноста нема да може да биде прифатена. Што било, како се развивало, секој минат живот се акумулира како сопствена вродена природа и новиот ум функционира како оперативен систем неопходен за неговата следна развојна фаза.

Индивидуалната душа која е во процес на сваќање на колективната душа е основа на тој внатрешен дел " Јас ", додека телото постои на овој свет само за да помогне да се воздигне и да ја постигне својата вистинска состојба. Тоа е толку безначајно во споредба со нашата душа што дури можеме да разменуваме органи и екстремитети со други видови и ќе продолжиме да живееме, дури и ако не е целосно, бидејќи телото постои за доброто на душата.

Кабалистот, бидејќи е човек кој проучувал и научил како да биде свесно вклучен во овој процес на постигнување на вољата за дарување може вннатрешно да помине низ многу животи во еден ден. Душата чуствува огромно задоволство дека тој не мора да опстојува на овој свет, туку во една комплетно различна, вечна и совршена состојба.

Но се додека овој внатрешен квалитет не се разбуди кај луѓето и тие не почнат да сакаат да работат, тие мора да продолжат да се раѓаат и умираат во согласност со перцепцијата на вољата за примање.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica