Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Кратки клипови

Има едно прашање што постојано си го поставуваме во нашиот живот, која е смислата на нашето престојување во овој свет. На тоа прашање одговорот го дава кабалата.

Увид во кабала - Марионетки

2x101Ако на секој чекор кој го правам има конец од Вишото, заврзан за мојот ум и срце, тогаш каде сум јас?
Повеќе...
 

Увид во кабала - Ефектот на пеперутката

Rav baterflauСите знаат што е ефектот на пеперутка. Ако пеперутката замавне со своите крилја на едно место, тогаш на друго место, оддалечено илјадници километри сигурно се чувствува резултатот. Ние сме како запчаници, зависни еден од друг, без разлика дали сакаме или не. Нашиот проблем е во тоа што ние не сакаме да се вртиме заедно со сите. Сите сакаат да се независни.
Повеќе...
 

Увид во кабала - Пирамида

Rav PiramidaЦелта на создавањето е во тоа дека на крајот целата оваа човечка пирамида, дури и малите со неразвиена желба, со неразвиени квалитети, ќе се издигнат до врвот и сите ќе бидеме како еден човек со едно срце, еднакви.
Повеќе...
 

Што Кабалата не е ?

Toni1Кабалата не е она што со нејзината популарност се мисли,или објаснува..
Повеќе...
 

Мислата на Создавањето

Toni 5Mислата на Создавањето, која е да се создаде суштество и да се исполни со неогранично задоволство, е движечка сила на нашата еволуција. Ние бевме создадени само за една цел: да достигнеме совршена и вечна состојба
Повеќе...
 

Душа, Екран и Задоволство

Toni 3 Ние ги примаме духовните желби директно од  Горе. За да ги почувствуваме, нам ни е потребно специјално сетило наречено “Екран”. Што побрзо човекот го добие ова сетило, тој почнува да чувствува задоволство преку него
 

Што Кабалата одговара ?

Toni 4Го одговара прашањето што не може да биде одговорено на било кој друг начин. Го одговара, во основа, “ Кое е значењето на животот?”
Повеќе...
 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica