Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Тајните на Вечната Книга

Објаснување на значењето на Библијата. Серии со Д-р М. Лајтман и С. Винокур


 

Берешит - На почетокот - Епизода 1

Берешит 5Тоа е најпопуларната книга, позната на сите, која послужила како основа за филозофии, етики, економии и на многу друго. Непресушен извор на сликарството, музиката...за сè.
Повеќе...
 

Берешит - На почетокот - Епизода 2

Берешит сенка и лајтманЦелата наша историја е односот на Создателот кон нас. Кога ние би се искачиле на ниво каде би можеле да Го откриеме Него, би Го виделе како апсолутно добар, со апсолутна љубов и соодветно на тоа поинаку би се чувствувале. Но, бидејќи Тој е притаен од нас, тоа претставува извор на сите наши проблеми.
Повеќе...
 

Берешит - На почетокот - Епизода 3

laitman 2012-06-07_5956_wЖената претставува помошен дел во однос на мажот, но мажот без женскиот дел не може да постои. Исто како што Адам не можел понатаму да напредува, туку само со помош од него одделениот женски дел. Токму благодарение на тоа дека тој дел се одделува од него, понатаму се одвива целокупниот негов развој. Развојот на човештвото.
Повеќе...
 

Берешит - На почетокот - Епизода 4

Leitman 4"Дрвото на спознанието на доброто и злото" е всушност она што го претскажува змијата. Таа вели: „Ќе ви се отворат очите. Ќе видите што значи доброто и злото". Затоа што дотогаш вие сте постоеле, можеби, во истиот егоизам. Како животни..
Повеќе...
 

Берешит - На почетокот - Епизода 5

photo rav_tvprogram_studiopt_2009-04-07_globalni-krizis_abrener_n003Адам, Ева и другите ликови за кои ни раскажува Вечната Книга, се својства кои постојат внатре во нас, кои се симнати во нашата денешна состојба од апсолутно духовни Виши нивоа, каде што тие работеле за давање љубов од себе, за другите. Таквата состојба се нарекува „Рај".
Повеќе...
 

Берешит - На почетокот - Епизода 6

29512 myselfЖелбата на човекот ќе биде барањето како да се наслади со нешто. За тоа и ќе дава и ќе прима нешто. Ќе ги користи својствата на Авел и на Каин за себе.
Повеќе...
 

Ное - Епизода 3

Берешит сенка и лајтманНе смееме да заборавиме дека светите книги – Библијата, Тора не зборуваат за човекот во нашиот свет и за она што се случува во него. Настаните се случуваат во духовниот свет на човекот, а во нашиот свет се појавуваат само мали последици од нив. Тоа значи дека секое духовно дејствие има последица во нашиот свет, но во сосема поинаков размер. Да го земеме за пример „Потопот на светот“.
Повеќе...
 

Ное - Епизода 4

photo rav_tvprogram_studiopt_2009-04-07_globalni-krizis_abrener_n003Таа раскажува за двете сили на природата кои дејствуваат во човекот, за позитивната и за негативната сила. Проучувајќи ја темата „достигнување на реалноста“ ние разјаснуваме дека сè она што го чувствуваме надвор од себе, всушност го чувствуваме внатре во себе. Значи, целата природа, целиот универзум, вселената, апсолутно сето тоа ние го чувствуваме внатре во себе.
Повеќе...
 

Ное - Епизода 5

Берешит почетнаОвде се говори за тоа дека човекот не треба да му пречи на друг човек во неговиот духовен развој.
Повеќе...
 

Ное - Епизода 6

ТајниАко говориме за еден човек, тогаш сите негови внатрешни желби кои се наоѓаат во овој кораб, го поминале своето чистење, духовното издигнување, своето поправање.
Повеќе...
 

Ное - Епизода 7

Берешит сенка и лајтманИзлегува дека цело време човекот расте и цело време греши.
Повеќе...
 

Лех Леха - Епизода 1

Лех Леха„Лех Леха“ „излегувај надвор“, „оди надвор“, „бегај надвор“. „Излегувај од твојот егоистички свет, од царството во кое си се открил себеси“, затоа што Аврам се појавува во Древниот Вавилон.
Повеќе...
 

Лех Леха - Епизода 2

М.Лаитман 8Желбата во тебе да биде насочена директно кон Создателот (Јашар к-Ел). Затоа „Авраам“ – тоа е првичната основа која е прататко на народот. Односно движење внатре во човекот кое се нарекува „Исра Ел (Израел)“ – „директно кон Создателот“.
Повеќе...
 

Лех Леха, Епизода 3

Leitman 4Oна за што се зборува во Тора, не се зборува за луѓе. Се мисли на нивоа – како човекот треба да се развива. Тој ги поминува овие нивоа...
Повеќе...
 

Тајните на Вечната Книга - Лех Леха, Епизода 4

Leitman 4Мажот и жената се два дела, каде што мажот е својството кое дава, кое работи практично, а жената е својството за примање - неговиот сад, кој мажот го исполнува и го поправа.
Повеќе...
 

Лех Леха - Епизода 5

Лех -Леха - 5-та Епизода

Повеќе...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica