Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

20 Идеи

Разговори и Интервјуа со Д-р М.Лајтман на теми од музика,филм,политика и многу други

Духовни гени

lajtmanТв програма со Д-р М. Лајтман и М. Головкин Духовните гени ни го одредуваат животот. Во колкава мера ?
 

Кабала наспроти Религија

lajtmanТв програм со Д-р М. Лајтман и Х. Рац. Сите религии всушност зборуваат за правила кои биле одредени за односите меѓу луѓето. Но, нема никаква врска со поправањето на егоизмот до состојба на љубов меѓу луѓето.
Повеќе...
 

Живот и смрт

lajtmanТв програм со Д-р М.Лајтмна и Р. Доратус. Животот, кој што го живееме сега, ни бил даден само како отскочна штица кон голем, убав, исполнет живот.
Повеќе...
 

Израел против Иран

lajtmanТв програм со Д-р М. Лајтман и С. Богнер. Ако Иран почне со нуклеарна бомба, тоа е тоа, целиот свет ќе експлодира; нема да биде нешто мало. Моментот тука е вистинска опасност, тогаш дури и Израел може да нападне.
Повеќе...
 

Вистинска криза

lajtmanТв програм со Д-р М. Лајтман и С. Богнер. Бизнисите ќе мора целосно да се префрлат на нови методи. Банките и системот на поврзување меѓу луѓето ќе мора радикално да се смени.
Повеќе...
 

Перцепција

lajtmanТв програм со Д-р . М. Лајтман и Т.Нокс. Не ги гледаш дрвјата, или лицата на луѓето, или зградите; го гледаш сопственото расположение, твојата сопствена внатрешна состојба, гледајќи ја сликата.  
Повеќе...
 

Позитивна конкуренција

lajtmanТв програм со Д-р М.Лајтман и Х.Рац. Ако конкуренцијата е на твоја штета, тогаш ќе биде штетна и за мене. Тоа значи дека сега конкуренцијата мора да се преиспита.
Повеќе...
 

Вистината за расизмот

lajtmanТв серија со Д-р М. Лајтман и Т. Лад. Да се издигнеме на повисоко ниво и разбираме дека сите се како едно човечко битие, една душа, едно тело, поврзани меѓу себе.
Повеќе...
 

Актерство - Животот е сцена

lajtmanТв прогам со Д-р М.Лајтман и Џ. Берелекис. Сериозен актер е некој што навистина сака да се облекува во сите видови облици.
Повеќе...
 

Нов светски поредок

lajtmanТв програма со Д-р М.Лајтман и Т. Лед. Човековата еволуција навлегува во нов светски поредок на заемно поврзување.
Повеќе...
 

Жив систем

lajtmanТв програм со Д-р М.Лајтман и М. Головкин. Ако светот е глобален, ако е составен, со ефектот на пеперутка, немаме избор, мораме да се поврземе еден со друг како во жив организам.
Повеќе...
 

Иднината на Интернетот

lajtmanТв програма со Д-р М.Лајтман и М.Зографос Сите социјални мрежи сè уште го немаат најдено нивниот вистински облик, сè уште не се целосно развиени.
Повеќе...
 

Виртуална врска

lajtmanТв програма со Д-р М. лајтман и М. Зографос. Интернет ни дава неограничен извор на информации. Сето ова им покажува на луѓето дека имаме потреба од поврзување меѓу нас.
Повеќе...
 

Имитација

lajtmanТв прогарама со Д-р М. Лајтман и Хаим Рац Уметник или имитатор? Уметник е оној кој во себе има модел, парадигма на истата работа која моментално ја прави.
 

Музика

lajtmanТв програма со Д-р М.Лајтман и Сет Бретман Еволуцијата е бавна и постепена, но сепак феноменот на песната е посебен.
 

Нови медиуми

lajtmanТв програма со Д-р М. Лајтман и Е. Немировски За договорот помеѓу рекламните агенции и владите.
 

Позитивни примери

lajtmanТв програма со Д-р М.Лајтман и Хаим Рац Денешната криза не е поврзана со економијата. Тоа е криза на секое дело на човекот во овој свет.
 

Натпреварувачки карактер

lajtmanТв програма со Д-р М. Лајтман и Х.Рац Што е тоа што нé принудува на натпреварување. Нужно ли е тоа во денешниот свет?
 

Најдобро време да се има деца

lajtmanТв Програма со Д-р М. Лајтман и Родина Дератус Кога е најповолно време да се имаат деца? Што кабалата зборува за тоа?
 

Сродни души

lajtmanТв програм со Д-р. М. Лајтман и П. Пери. Тоа е проблемот со нашата генерација, луѓето не разбираат како да постигнат среќа.
Повеќе...
 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica