Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Арвут 08.04.2010

 

Прашање: Знам дека треба да го чувствувам Зохар како залажување на своето тело и егоизмот. А што им давам на другарите со тоа што го изучувам Зохар?

Им ги пренесувам на другите своите напори, покажувајќи им како сакам да имаат корист од секој збор. Оној кој не сака да знае и да слуша тој ги слабее другите и за тоа ќе понесе казна: ќе му биде уште потешко. Се наоѓаме во една брод, секој треба многу добро да разбере дали прави дупка во него, или не.

Јас сепак сум обврзан со сите сили да се обидуваат да работам со текстот - ова помошта со која плива нашиот чамец. Колку што потешко се справувам и колку повеќе се трудам да го направам тоа и вложувам повеќе напори, толку повеќе инвестирам во другите, а од нив тоа се враќа кон мене. Така јас заработувам, а тоа е главното. Колку е потешко, толку подобро за мене. Јас сум потпишал гаранција, а тоа го обврзува човека. Ако седам и читам сам, тоа нема да ми помогне, потребно ми е опкружување. Во принцип, сега сите се стремиме кон светлината, која не враќа кон изворот. Сакаме да ја привлечеме и со негова помош нашиот брод да се доближи до целта.

Целата наша работа се сведува на тоа да сфатиме дека сакаме да ги обединиме нашите Келими преку љубов и пренесување. Секој еден од нас ги приклучува кон себе овие надворешни Келими и така стигнуваме до она што се нарекува "Тој и Неговото име се обединети". Зошто Создателот направил така, околу мене да има уште честички? Тој не ги направил овие честички околу мене од неживото, од растителното и животинското. Тој ги направил токму на ниво на способни за зборување.

Со цел да добијам од нив помош за да можам со помошта на завист, власт, ненавист и други слични, да можам да се импресиониран од нив и да ја ставам секоја работа на нејзиното место.Се зависи од тоа каков внатрешно е мојот сооднос кон групата и каков е нивниот сооднос кон мене, за да извлечам од тоа корист.

Доволно е меѓу нас да има Арвут и со тоа јас ја претворам силата на рушење во помошна сила, но за тоа јас треба да се надминам себеси. Треба да мислам повеќе за тоа и да работам практично врз тоа.Всушност, оваа внатрешна работа не зависи од разговори или некакви таму пораки, таа е многу важна - од неа зависи важноста на целта. Невозможно е да ја постигнеме целта без да се приклучиме кон група, без да се подредиме кон клито, за откривање на Создателот.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica