Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Зошто ни е толку лошо? 19.02.2010

 

Често се прашуваме, „Зошто ми е толку лошо? Никого не сум повредил, што правам лошо?" Како мали деца, прашуваме што сме сториле лошо и зошто ни е толку лошо. Покрај тоа, како да ни станува се полошо без видлива причина. Се сметаме себеси за пристојни граѓани, невини за било какво злосторство. Па што се случува? Зошто злото ни доаѓа?

Се доаѓа одозгора. Нема ништо во нашиов свет што не е планирано одозгора, според пресметките на општиот систем. Зохарот објаснува дека нови расипаности се откриваат во нас секој момент. Ако внимаваме на нив преку нашето вклучување во општиот систем, т.е. групата и студиите (барем час-два на ден), тогаш ќе ни биде дадена сила и чувствителност да ги поправиме.

Би било невозможно да ги разликуваме тие состојби без прво да почнеме да ги препознаваме. Не само тоа, туку ако не ги препознаеме истите расипаности (Решимот – информациски гени), како и да ги искористиме приликите да се поправиме и духовно да напредуваме, тогаш тие ќе се претворат во зло во нас. Тоа е причината за сите болести, проблеми и кризи во нашиот живот.

Од една генерација до друга, непоправеното зло постепено се напластува, и во нашата генерација има достигнато доволни димензии. Сето тоа се случува бидејќи не градиме желба, која е сад (Кли) за Светлата (Рухот) да го облечат во нас. Инаку ќе можевме да ја откриеме смислата на нашиот живот и да си ја смениме судбината.

Без Кли, Светлата кои требало да облечат внатре остануваат во вид на „дух" (Руах) без тело, што значи делуваат на наша штета. Така, заостануваме во перцепирањето на тие Светла во поправените желби.

Седум науки кои настанале од Кабалата 

Прашање од студент: Спомна дека има седум науки кои извираат од еден корен, Кабалата. Кои се тие науки?

Одговор од Др. Лајтман: Кабалата е коренот на сите науки бидејќи зборува за општиот закон на универзумот, законот на сличноста. Тој закон е исто така изразен во тие науки.

Науките кои водат потекло од Кабалата во нашата материја се појавуваат поделени во седум дисциплини: граматика, реторика, логика, аритметика, музика, геометрија и астрономија.

Зошто ни е толку лошо?

Често се прашуваме, „Зошто ми е толку лошо? Никого не сум повредил, што правам лошо?" Како мали деца, прашуваме што сме сториле лошо и зошто ни е толку лошо. Покрај тоа, како да ни станува се полошо без видлива причина. Се сметаме себеси за пристојни граѓани, невини за било какво злосторство. Па што се случува? Зошто злото ни доаѓа?

Се доаѓа одозгора. Нема ништо во нашиов свет што не е планирано одозгора, според пресметките на општиот систем. Зохарот објаснува дека нови расипаности се откриваат во нас секој момент. Ако внимаваме на нив преку нашето вклучување во општиот систем, т.е. групата и студиите (барем час-два на ден), тогаш ќе ни биде дадена сила и чувствителност да ги поправиме.

Би било невозможно да ги разликуваме тие состојби без прво да почнеме да ги препознаваме. Не само тоа, туку ако не ги препознаеме истите расипаности (Решимот – информациски гени), како и да ги искористиме приликите да се поправиме и духовно да напредуваме, тогаш тие ќе се претворат во зло во нас. Тоа е причината за сите болести, проблеми и кризи во нашиот живот.

Од една генерација до друга, непоправеното зло постепено се напластува, и во нашата генерација има достигнато доволни димензии. Сето тоа се случува бидејќи не градиме желба, која е сад (Кли) за Светлата (Рухот) да го облечат во нас. Инаку ќе можевме да ја откриеме смислата на нашиот живот и да си ја смениме судбината.

Без Кли, Светлата кои требало да облечат внатре остануваат во вид на „дух" (Руах) без тело, што значи делуваат на наша штета. Така, заостануваме во перцепирањето на тие Светла во поправените желби.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica