Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Метод на исправување во средната линија

09.08.2010

До Баал Ха Сулам постоеле два метода на исправување (изучување на кабалата) – преку разумот (методот на АРИ) и преку срцето (методот на Баал Шем Тов). Баал Ха Сулам ги зема овие два начини и ги обединува во средната, трета линија, создавајки ефективен, точно одреден, едноставен метод, соодветен на современите души. И само благодарение на него, ние можеме да го достигнеме исправувањето.

Кабалата како наука, е базирана на АРИ, додека внатрешната работа е земена од Баал Шем Тов. Баал Ха Сулам ја пишува книгата "Учение за Десетте Сфироти" врз основа на "Дрвото на животот" на АРИ, прилагодувајки ја за нашего поколение. Но ако се земе целокупното негово учење во збирки, тогаш 4 дела: "Учение за Десетте Сфироти","Паним Меирот", "Вовед во науката Кабала" и "Вовед во коментарите на Сулам" – се посветени на "физиката" на вишиот свет и се базирани врз учењето на АРИ, додека сите останати статии се посветени на внатрешната работа на човекот и базирани врз методот на Баал Шем Тов.

Светлината на исправувањето ни доаѓа од изучувањето на "физиката" на вишиот свет – но таа доаѓа само преку групата! Ако групата не е организирана правилно, не се обучува заедно и не посакува да се обедини – невозможно е да се привлече светлината. Групата - е токму тој магнет кој ја привлекува врз себе светлината, која враќа кон изворот. И таа мора да има таков облик, за да биде подготвена за исправување, сите мора да го очекуваат! Нам ни е потребно да откриеме:

1) своето зло и недоволното соединување,

2) посакуваната состојба – состојбата на глобалната поврзаност – и да чекаме, дека ќе преминеме од првата состојба во втората со помош на силата, која се нарекува "светлина, која враќа кон изворот".

Групата е обврзана тоа многу јасно да го разбира, поинаку каква светлина ти можеш да привлечеш? Духовниот сад, желбата - треба да и претходи на светлината. За тоа е создадена целата творба и се развива од самиот свет на Бесконечноста – за да создаде потреба за откривање на Создателот во суштеството. Нам не ни е потребно да го откриваме Создателот, не ни е потребно да ја откриваме светлината! Потребно ни е да го откриеме суштеството! Да сфатиме, дека суштеството е создадено не за да остане точка и да живее како животно – предодредено му е да стане личност, самостојна, и да ја поседува слободата на вољата. Затоа, нашата желба треба да предизвика дејство одозгора ("кли кодем ле ор").

Правилен распоред на учењето

Кога човекот доаѓа да ја изучува кабалата со прашањето: "Зошто јас живеам и за што?", неопходно е да му се објасни:

1)каква е таа желба, што се создала во него, и какво наполнување бара,

2)да раскажеме за нашата природа – егото, изворот на злото, како тоа да се исправи – дека во тоа се состои нашето единствено слободно дејство ( слобода на вољата).

За таа цел треба со него да се изучуваат статиите на БаалХаСулам: "Слобода на вољата", "Суштината на науката кабала", која говори за откривањето на Создателот на суштествата, како средство за достигнување на целта на суштеството. Останатите статии на Баал Ха Сулам помагаат да се оформи кај почетникот целосна слика за постоечкото: светови, почетокот, процесот, целта на секој елемент на творбата, злото и страдањата како сила за напредување, и т.н. Кога постои заедничка слика, да се разјасни, за сметка на што се случува напредувањето, исправувањето? Душата – како главна творба, разбивањето на душата од Создателот и нејзино исправување од наша страна – за тоа се веќе потребни статиите на Рабаш.

Нивната цел – е да се постави човекот на неговото место внатре во општеството, да се распознаат разбивањата, што да се исправува? Како да се исправи разбивањето на душите? За тоа ние се обучуваме заедно користејки ги кабалистичките книги, поточно само книгите на Баал Ха Сулам – затоа што тие се во состојба да му ја дадат на нашето поколение силата, светлината, што враќа кон изворот, што исправува до нивото на изворот. Не е обврзувачко редоследно да се поминува овој материјал, бидејки човекот исто така се наоѓа во различни состојби. Новајлијата се најдува во средина на процесот на изучување, но тоа не е важно. Важно е, дека тој работи заедно со сите, бидејки сите ние сме вклучени едни во други – испреплетени со своите души, желби. Затоа не е така важно, од која точно статија да се започне. Но пожелно е да постои колку-толку разбирлив редослед на изучувањето, директно насочено кон целта.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica