Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Обединување 06.04.2010

 

Обединување

Се надевам дека сето тоа ќе се случи оваа година. Ова свесност постепено ќе премине од најблиското опкружување на сите други, така и ќе биде. И затоа сме должни да бидеме внатрешно уверени во тоа дека ние сме претставници на Создателот.Дека сме големи и затоа сме одговорни за сите.Само со намера за обединување ние ја решаваме иднината на целото човештво. Не треба да чекаме од другите ништо, должни сме да ја решиме идната состојба во светот, со тоа што се здружуваме како во едно срце.Се надевам дека тие ме разбираат.Се надевам дека она што веќе го направивме во оваа година и она што уште ќе го правиме, ќе не придвижи напред и ние како вистински "овчари" ќе го поведеме зад себе целиот свет и на таков начин ќе достигнеме до она што Создателот го очекува од нас.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica