Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Центар на духовна енергија 13.04.2010

 

Прашање: Вечерва илјадници луѓе ќе се соберат во сите израелски центри "Кабала на народот" за да земат учество во "Пораката на Израел" и во ширењето на науката Кабала меѓу народот на Израел. Може ли да се каже дека поради моќта на ова дејство, намерата се наоѓа веќе внатре и треба едноставно да се отиде и само да се вклучиме во тоа опкружување или тоа не е доволно?

Да дојде и да се вклучи човек во опкружувањето - ова е доволно. Во нас веќе има доволно намера, ние треба едноставно да се вклучиме во она што веќе сме го подготвиле и на таков начин ќе стекнеме успех. И во народот, сигурно, веќе исто така, има подготвеност. Се е спремно, освен нашата слаба усилба насочена кон нашето единство. Кога ќе го постигнеме тој квалитет, тоа единство ќе направи сé. Не треба повеќе да викаме и да вршиме активности, не. Направеното од нас до денес е доволно и ако се здружиме и со тоа создадеме центар на духовната енергија, тогаш без оглед на сите проблеми на целата нечистотија и сите ужаси кои постојат на површината, ние ќе се здобиеме со саканото и сè што е потребно ќе се случи!

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica