Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Нов интернет систем

Новиот Интернет - Го градиме заедно

internet.kbb1.com

Придружете се во изградбата на нов интернет систем кој има за цел да ги развива духовните врски меѓу луѓето!

Секој ден, се создаваат прашалници, врз основа на статиите на Рабаш во последниот дел на дневните Кабала лекции (кои одат во живо од 4:15 до 5:00 - од сабота до четврток.

Целта на прашалниците е човек да може да го одржува и развива своето себеиспитување во врска со темите за кои се зборува во лекцијата како средство за подготвување за следната лекција со поголема желба да се достигне духовноста.
На сите што учествуваат во дневните Кабала лекции им се препорачува да ги пополнуваат дневните прашалници на internet.kbb1.com

Покрај прашалниците, можете да најдете и други начини да учествувате во изградбата на нов интернет систем кој има за цел да развива духовни врски меѓу луѓето, нпр. пишувајте и поднесувајте свои прашања или прашалници кои ги создавате врз основа на лекциите на Рабаш секој ден, поднесувајте ваши идеи за развој на интернет системот, и уште многу повеќе.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica