Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Зохар -Македонски превод

The-Zohar-Ashlag-Commentary-2

Зохар од Рабинот Шимон Бар Јохаи со коментари - Сулам (Скала) од Рабинот Јехуда Aшлаг.

Вклучува коментари и објаснувања на др.Рав Михаел Лајтман,

Превземете преведен текст: Зохар - Сулам

Превземете го Поимникот за толкување на поимите.

Вовед

"Но, мудрите ќе сфатат, дека нивното воздигнување доаѓа од Создателот, Дрвото на животот. И тие кои се праведни ќе блескаат како светлост на небескиот свод" (Даниел 12:3) благодарение на книгата на Рабинот Шимон, Книгата Зохар од небесната сила која ги собира сите назад кон Создателот. Во иднина, децата на Израел ќе го вкусат Дрвото на животот, а тоа е Книгата Зохар тие ќе го напуштат егзилот со милоста на Создателот "(Т.90). ... Повеќе

Поглавја:

Роза

"Во почетокот Елоким создал" (Елоким е Создателот името што укажува на Неговиот однос кон душите со сила на закон). Ова е кога Тој мисли и првично создаде 13 збора кои ја опкружуваат Заедницата на Израел, и ја чуваат. Тие се:, НЕБО, И ЗЕМЈА, И ЗЕМЈАТА, БЕШЕ, БЕЗ ФОРМА, И ПРАЗНИНА, И ТЕМНИНАТА, БЕШЕ ВРЗ , ЛИЦЕТО, НА БЕЗДНАТА, И ДУХОТ, се до зборот Елоким. ... повеќе

Пупките на цветовите

"Во почетокот", Рабинот Шимон го цитира стихот ", цветни пупки се појавија на земјата" (Во хебрејскиот, зборовите "земја" и "светот" се именувани од ист збор Aрец; Шир ХаШирим 2:12). "Пупките на цветовите" се однесува на чинот на создавањето. ... повеќе

Кој го Создал Ова ?

И кој е Тој? Тој е отворач на очите, а која е Малхут, Рош (главата) на Aрих Анпин. И вие ќе видите, дека Атик е скриен и во него лежи одговорот на прашањето: КОЈ ГО СОЗДАЛ ОВА? КОЈ се нарекува МИ на ЗАТ од Бина, највисоката граница на небото, и сè зависи од Него. Бидејќи, прашањето лежи во Него,Тој е скриен. Тој се нарекува МИ, бидејќи MИ е кога е прашано прашањето „Кој?" , бидејќи позади него не се простира нити едно прашање. Ова прашање се пронаоѓа само на највисоката границата на небото. ... повеќе

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica