Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Превземање на Зохар

Оригинал Текст и преводи

Низ вековите Зохар беше основната и често единствена книга која се користила од страна на Кабалистите,но денес е достапна на секого.

Тука ќе ја најдете на оригинален јазик верзија нa Зохар со хебрејски превод и Сулам (Скалите) коментари од Кабалистот Раби Јехуда Лајб ХаЛеви Ашлаг, како и превод на Македонски јазик на  Зохар со Сулам (Скалите) коментари од рабинот Јехуда Ашлаг, и коментари од страна Др.Рав Михаел Лајтман,  кој што студираше во приватни часови со неговиот учител, Раби Барух Шалом Ха Леви Ашлаг.

Зохар-оригинална верзија

Зохар во неговата оригинална верзија на арамејски јазик со хебрејски Sulam (Скалите) коментари од Кабалистот Раби Јехуда Лајб Ха Леви Ашлаг (Ваал Ха Сулам)

 

pdf, 35Mbpdf, 35Mbpdf, 41Mbpdf, 39Mbpdf, 47Mbpdf, 45Mbpdf, 50Mb

pdf, 48Mbpdf, 45Mbpdf, 37Mbpdf, 38Mbpdf, 39Mbpdf, 43MBpdf, 45Mb

pdf, 52Mbpdf, 52Mbpdf, 39Mbpdf, 44Mbpdf, 47Mbpdf, 40Mb

 

Зохар -Македонски превод

The-Zohar-Ashlag-Commentary-2

Зохар од Рабинот Шимон Бар Јохаи со коментари - Сулам (Скала) од Рабинот Јехуда Aшлаг.

Вклучува коментари и објаснувања на др.Рав Михаел Лајтман,

Превземете преведен текст: Зохар - Сулам

Превземете го Поимникот за толкување на поимите.

Вовед

"Но, мудрите ќе сфатат, дека нивното воздигнување доаѓа од Создателот, Дрвото на животот. И тие кои се праведни ќе блескаат како светлост на небескиот свод" (Даниел 12:3) благодарение на книгата на Рабинот Шимон, Книгата Зохар од небесната сила која ги собира сите назад кон Создателот. Во иднина, децата на Израел ќе го вкусат Дрвото на животот, а тоа е Книгата Зохар тие ќе го напуштат егзилот со милоста на Создателот "(Т.90). ... Повеќе

Поглавја:

Роза

"Во почетокот Елоким создал" (Елоким е Создателот името што укажува на Неговиот однос кон душите со сила на закон). Ова е кога Тој мисли и првично создаде 13 збора кои ја опкружуваат Заедницата на Израел, и ја чуваат. Тие се:, НЕБО, И ЗЕМЈА, И ЗЕМЈАТА, БЕШЕ, БЕЗ ФОРМА, И ПРАЗНИНА, И ТЕМНИНАТА, БЕШЕ ВРЗ , ЛИЦЕТО, НА БЕЗДНАТА, И ДУХОТ, се до зборот Елоким. ... повеќе

Пупките на цветовите

"Во почетокот", Рабинот Шимон го цитира стихот ", цветни пупки се појавија на земјата" (Во хебрејскиот, зборовите "земја" и "светот" се именувани од ист збор Aрец; Шир ХаШирим 2:12). "Пупките на цветовите" се однесува на чинот на создавањето. ... повеќе

Кој го Создал Ова ?

И кој е Тој? Тој е отворач на очите, а која е Малхут, Рош (главата) на Aрих Анпин. И вие ќе видите, дека Атик е скриен и во него лежи одговорот на прашањето: КОЈ ГО СОЗДАЛ ОВА? КОЈ се нарекува МИ на ЗАТ од Бина, највисоката граница на небото, и сè зависи од Него. Бидејќи, прашањето лежи во Него,Тој е скриен. Тој се нарекува МИ, бидејќи MИ е кога е прашано прашањето „Кој?" , бидејќи позади него не се простира нити едно прашање. Ова прашање се пронаоѓа само на највисоката границата на небото. ... повеќе

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica