Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

2) За кого е наменет Зохар?

Пред да се студира Зохар, потребно е да се поминат други текстови кои подучуваат како правилно да се разбере текстот за неговата правилна примена. Пред да започнете со читањето на Книката Зохар потребно е знаење од основните појмови и изрази кои се употребуваат во кабалата. Потоа откако сте спремни за текстовите во Книгата Зохар прочитајте ги „Предговор кон Книгата Зохар“ , а потоа „Вовед во Книгата Зохар“ од Баал ХаСулам. Следат лекциите на Михаел Лајтман, наречени „Разоткривање на Книгата Зохар“. Во нив се пластично објаснети дел од статиите од Зохар.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica