Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

4) Зошто Зохар бил скриен толку долго ?

Коментарите на Ариевите дела и на Зохар се појавиле во 20-тиот век, кога е виден најжестокиот излив на човековите желби во историјата. Во текот на овој период, се појавува уникатната душа на Раби Јехуда Ашлаг (Баал ХаСулам). Баал ХаСулам ја објаснува мудроста кабала на начин кој е разбирлив на нашата генерација. Покрај тоа, Баал ХаСулам бил единствениот кабалист на 20-тиот век, кој пишувал коментари на Зохар и на Ариевите дела.

Ова не значи дека не постоеле големи кабалисти пред него, туку само дека нивните дела не се лесно разбирливи за современите ученици. Денес популарноста и големата побарувачка за кабала, сведочи за подготвеноста на нашата генерација да ја впие нејзината универзална порака и да ги разбере автентичните текстови кои зборуваат за коренот на нашите души и како тој корен да се достигне.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica