Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5) Каде да дознаам повеќе за Зохар ?

Дури и денес, Зохар не може да се сфати и почувствува непосредно, туку бара подготовка во духовноста, пред да се пристапи на книгата. Најголемиот кабалист на нашето време - Раби Јехуда Ашлаг (Баал ХаСулам), напишал „Вовед во Книгата Зохар“, за прецизно да води кон подготовка, кон оваа длабока книга, пред да се студира.

Ваквите написи се занимаваат со духовните квалитети за согледување на Вишата реалност. Покрај тоа, овие текстови ни даваат знаење за тоа како да им пријдеме на некои термини, фрази, и концепти во Зохар, да се зголеми неговото користење како водач за духовно остварување, избегнувајќи изгубеност во материјализирани претстави, бидејќи човечкиот ум е наклонет кон давање облик.

Бнеи Барух не само што ни ги овозможува овие воведи, туку со бесплатни лекции за нив, како и со пократки статии кои ги опишуваат концептите на Зохар, не упатува како да се подготвиме за средба со овие концепти.

Откривањето на Зохар значи, откривање на вашиот внатрешен свет и вашиот неограничен потенцијал. Бнеи Барух ви посакува успех во вашиот  духовен напредок!

Разоткривање на книгата “Зохар“
Неделни лекции со коментари и одговори од Др.Михаел Лајтман за книгата Зохар

Студии за вовед во Зохар
Бесплатни Кабалистички автентични текстови и видео лекции за воведување во Зохар

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica