Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

student1_preview

Вашиот прв курс по кабала

Краток курс со вовед во основите на кабала

Вашиот прв курс по кабала ги објаснува основните концепти.

Курсот е составен од 16 видео лекции. Предавачот Тони Козинек чекор по чекор ги објаснува основните принципи на кабалата низ делата на најголемиот кабалист на сите времиња - Јехуда Ха Леви Ашлаг (Баал ХаСулам).

Лекциите се дадени од страна на Бнеи Барух,. повеќе ...

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica