Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Мелодии од Баал ХаСулам

Аранжмани на мелодии од страна на основачот на модерната Кабала,Кабалист - Јехуда Ашлаг, познат како Баал ХаСулам - (1885-1955)

Баал ХаСулам, најголемиот Кабалист на дваесетиот век, пишувал песми и компонирал музика, како одраз на своето духовно воздигнување. Неговата музика доаѓа директно од духовните светови, длабоко емотивна и поврзана со возвишувањата и паѓањата, кои еден Кабалист ги доживува во неговото спојување со духовното. Многу мелодии се компонирани врз база на Кабалистички текстови како Бнеи Хеикала /Bnei Heichala/ (пишуван текст од Ари), Ки Килатцта Нафши /Ki Chilatzta Nafchi (некои овој текст го препишуваат на Кралот Давид ,а други на дворот на Крал Давид), Тzadik ke Tamar Ifrach, Chasal Seder Pesach, LeHagid ba Boker Hasdecha i Kel Mistater.

Баал ХаСулам барал од неговите ученици да ги пеат кабалистичките песни, наместо песните што тогаш ги пееле другите луѓе. Некои мелодии ги превземал од неговиот учител Рабин Адмор од Пурсов, а некои ги компонирал со своите ученици.

 

Во живо од центарот за изучување на Кабала „ Бнеи Барух„ фебруар 2005

Концерт на мелодии од Баал ХаСулам во модерна обработка на групата „Бнеи Барух„ на Ту Бе Шват фебруар 2005
 1. Bnei Heichala
 2. Chasal Seder Pesach
 3. Kaddish
 4. Kel Mistater
 5. Ki Hilatzta Nafshi
 6. LeHagid ba Boker Hasdecha
 7. Misod Chachamim
 8. Mizmor le David
 9. Nigun
 10. Tzadik ke Tamar Ifrach
 11. Waltz
 12. Ia'ale Tachnuneinu

 
Olamot

Модерна

Ацид, Џез, електро, метал, фанк и амбиент верзии на мелодиите од Баал ХаСулам


1. Chasal Seder Pesach
2. Azamer Beshvachin
3. Bnei Heichala
4. Ki Chilatzta Nafshi
5. Tzadik ke Tamar Ifrach

 

Jazz

Музика од Баал ХаСулам во Џез/фузиа аражман

1. Composition 1
2. Composition 2
3. Composition 3

 
rabash Рабаш Оригинални снимки од кабалистот Барух Шалом Ха Леви Ашлаг - Рабаш, кој ги пее мелодиите на својот татко - Баал ХаСулам
 

alt

Во Живо

Мали, ансамбал настапи со мелодии од Баал ХаСулам

1. Валцер*
2. Кадиш
3. Ла але технулејну
4. Ки Хилатца Нафши
5. Кел мистатер
6. Misod Chachamim (version 1)
7. Цадик до Тамара Ifrach
8. Misod Chachamim (version 2)
9. Bnei Heichala

* "Валцер" мелодија напишана од Рав Admor на Pursov (Учителот на Баал ХаСулам)

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica