Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

alt

Во Живо

Мали, ансамбал настапи со мелодии од Баал ХаСулам

1. Валцер*
2. Кадиш
3. Ла але технулејну
4. Ки Хилатца Нафши
5. Кел мистатер
6. Misod Chachamim (version 1)
7. Цадик до Тамара Ifrach
8. Misod Chachamim (version 2)
9. Bnei Heichala

* "Валцер" мелодија напишана од Рав Admor на Pursov (Учителот на Баал ХаСулам)

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica