Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

За Рав Др.Михаел Лајтман

altМихаел Лајтман ( д-р на науки по филозофија, м-р по биокибернетика) – светски познат научник – истражувач во областа на автентичната кабала, доктор по филозофија, професор по онтологија и теоријата на познанието, основач и раководител на Меѓународната академија за кабалата и Институт истражување на кабалата Ј. Ашлаг (ARI — Ashlag Rеsеarch Institutе) – независни, некомерцијални здруженија, кои се занимаваат со научна и просветна дејност во областа на науката кабала.

М.Лајтман е роден 1946 година, во Витебск (Белорусија). Во 1971 година завршил на Ленинградскиот северозападен вонреден политехнички институт, каде ја изучувал биолошката и медицинската кибернетика. Во рамките на вежбите спроведувал научно – истражувачка работа во Институтот за Истражување на крвта, специјализирал за електромагнетно регулирање на снабдувањето на срцето и мозокот со крв. Последниве 30 години се занимава со истражување на науката за кабалата. Живее во Ираел, женеет е и има три деца.

Во 1978 година научните истражувања го привлекле М.Лајтман кон изучување на древната наука за кабалата. Ставот на ученикот кабалист Барух Ашлаг (1906-1991), синот и следбеникот на големиот кабалист на XX век - Јехуда Ашлаг (Баал Сулам) (1884 – 1954), е автор на коментарот "Сулам" (иврит - "скалило") на книгата "Зохар" и М.Лајтман продолжува со предавање на знаењето на кабалата на современото поколение.

М.Лајтам е автор на повеќе од 30 книги за науката за кабалата, преведени се на 15 јазици, кои во суштина се претставени како продлабочени коментари на сите оригинални кабалистички извори. Во своите дела тој фактички ги прегледал традиционалните погледи на кабалата, ја покажал како наука, неопходна за целото човештво.

Денес повеќегодишните исражувања на М.Лајтман во областа на науката за кабалата, доаѓаат до општо признавање. Од 2005 година М.Лајтман се јавува како член на Светскиот сојуз на Мудроста (World Wisdom Council) – унија на водечки научници и општествени дејци, кои се занимаваат со решавање на глобалните проблеми на современата цивилизација.

Часовите на М.Лајтман секојдневно се пренесуваат со директен пренос на сајтот на Меѓународната академија за кабала www.kab.tv, со синхронизиран превод на 7 јазици (руски, англиски, шпански, француски, германски, италијански, турски).

Познати претставници на меѓународната интелектуална заедница го поздравуваат за преносот на науката за кабалата на широкото општество.

Проф.Ервин Ласло (Италија/Австрија) – основач и претседател на Будапештански клуб (Club of Budapest) и Светсткиот сојуз на Мудроста (World Wisdom Council): " Во тоа време кога се решава судбината на нашето постоење на оваа планета, древната наука кабала повторно добива на значење и актуелност. Мудроста, која е содржана во класичните пишувања, треба да биде искористена за решавање на проблемот, со кој ние се соочуваме и за реализирање на можностите кои пред нас се отвараат. Тоа што е напишано може да стане достапно за сите луѓе, како во Израел, така и во целиот свет. Михаел Лајтман, како никој друг, е способен да ја реши таа важна задача и да ја исполни таа историска мисија".

Проф.Даниел Мет (САД) – водечки специјалист во областа на филозофијата на кабалата: "Михаел Лајтман – тоа е уникатна и прекрасна личност: талентитан научник, кој што ја дал основачката синтеза на наука, академија за кабалата

 

Кабалистичка библиотека

Достигнување на Вишите Светови

so matica

Сподели