Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

De Bovenwereld Bezongen

De heilige Ari schreef de tekst en Baal HaSulam schreef de melodie en deze twee grote Kabbalisten gaven ons een unieke en melodische manier nalatenschap mee, om op te kunnen stijgen in de spirituele werelden – door muziek.

Kabbalisten hebben altijd muziek geschreven geïnspireerd door hun diepe binding met de Schepper. Liederen vanuit het hart, vervuld van blijdschap. En eerlijk is eerlijk; kan er een grotere inspiratiebron zijn voor muziek anders dan de Gever van het Leven?

Maar een Kabbalistisch lied is niet alleen bedoeld om indrukken weer te geven over de band die de Kabbalist met de Schepper heeft, hoewel dit wel een essentieel onderdeel is van de muziek. Kabbalisten componeren hun muziek ook op een speciale wijze die bijzondere emoties opwekt bij de luisteraar. Door het schrijven van deze muziek hopen zij ons te helpen bij het (gaan) ervaren van spiritualiteit. Daarom is deze muziek geschreven als een gebed voor innerlijke correctie opdat de luisteraar zich direct verbonden zal voelen met de Bron van het Leven.

Een Verbinding in Liefde

Als een Kabbalist de Bovenwereld ervaart, betreedt hij of zij een andere realiteit. Verleden, heden en toekomst komen hier samen in één punt en versmelten met elkaar en de Kabbalist ervaart eenheid met alle zielen die met elkaar verbonden zijn in die Ene Kracht. Die Kracht die de oorzaak én de bestuurder is van al wat leeft. De Kabbalist ontdekt en ervaart tevens dat deze spirituele ervaring alleen mogelijk is door de band van liefde die hij of zij ervaart met alle andere zielen. En deze ervaring van liefde is de motivatie om deze ervaring met ons te delen. Hun enige wens is dat wij hetzelfde mogen ontdekken en ervaren als zijzelf. In hun liederen benoemen zij dit als: ‘Vervuld zijn van het Licht van de Bovenwereld’.

De heilige Ari onthulde en beschreef dit geheim van de Bovenwereld in zijn boek: “Werelden, sefirots, zielen, positieve en negatieve krachten”. Maar voor diegenen die geen contact hebben met de spirituele wereld betekenen deze woorden niets.

De enige wijze waarop wij kunnen begrijpen wat dit alles betekent,  is door het openen van ons hart en muziek is een uitstekende manier om het hart te raken. Muziek opent op deze wijze een andere toegang tot het (gaan) ervaren van de Bovenwereld, anders dan door het lezen van moeilijke teksten.

De juiste toon vanuit het hart

Baal HaSulam, de grootste Kabbalist van onze tijd, liet ons een bijzonder geschenk na. Naast zijn boeken Het Sulam (Ladder), Commentaren op de ZoharDe Studie van de Tien Sefirots, en andere belangrijke werken) componeerde hij muziek op ieder gedicht van de Ari. Omdat Baal HaSulam hetzelfde spirituele niveau had bereikt als de Ari was hij in staat om muziek te schrijven die perfect harmonieerde met de woorden van de Ari. Dankzij dit werk worden de woorden van de Ari gedragen door de muziek en raken de luisteraar in het hart en wordt de ziel liefdevol geheeld.

Iedere keer als we luisteren naar de liederen, de woorden en naar de melodieën wordt de ziel geraakt en afgestemd op de Goddelijke Perfectie.

Ook al zijn wij nog niet (volledig) gecorrigeerd, toch kunnen wij de diepe emotie in het lied ervaren en als wij willen weten en voelen wat de Kabbalisten hebben gevoeld en ervaren dan zullen wij ons moeten laten meevoeren tot die sublieme staat van bewustzijn van waaruit deze muziek is voortgekomen. Die hoge staat die op ons schijnt wordt beschreven als het Omringende Licht, een speciale kracht en energie die ons kan helpen bij het verbinden met de Bovenwereld. Geleidelijk zal dit licht ons vormen en toelaten tot een sublieme en perfecte staat; tot de wortel vanwaar onze ziel ontsprong vóór het op deze wereld kwam. Als wij ons volledig ontwikkelen tot dié staat van Zijn en Bewustzijn dan zullen de muziek en de woorden ons omhullen gelijk  het Omringende Licht.  Zo zullen wij ons doel bereiken; het verbonden zijn met de Schepper, de Hoogste Kracht. Het enige wat we hoeven te doen is luisteren.