Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Rabash - De Laatste Grote Kabbalist

Beschrijving

Herinneringen van de Kabbalist Dr. Rav Michael Laitman, aan zijn leraar Rabash - Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag.

Transcriptie

Rabash: De Laatste Grote Kabbalist

Rabash was echt de laatste der Mohikanen. En met elk jaar dat na zijn dood verstrijkt, zien we dit beter. Niemand na hem evenaart zijn formaat, noch in de breedte van zijn kennis, noch in de diepte ervan, eigenlijk zijn er tegenwoordig geen Kabbalisten. Wij zijn echt de laatste generatie, die in een diep dal gevallen is, en dus is er na dit dal maar één weg vooruit: we moeten opklimmen.

Zijn vader was de goddelijke Kabbalist die het fundament legde voor de hele wijsheid van Kabbalah voor deze generatie. In de hele geschiedenis van Kabbalah voor hem had nog nooit iemand dit gedaan. Alle Kabbalisten, tot Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag , schreven alleen voor zichzelf, voor hun eigen generatie, en voor hen die de wijsheid al bereikt hadden.

Met andere woorden, vóór Baal HaSulam schreef haast geen enkele Kabbalist voor mensen zonder spirituele waarneming, voor niet-Kabbalisten. Baal HaSulam was de eerste. Dit deed hij door de wijsheid van Kabbalah te beschrijven in een taal en een speciale stijl die het voor iedereen die nog niet het hogere bereikt heeft, of zelfs maar weet waar dit over gaat, maar die toch verlangt naar iets dat boven deze wereld uitstijgt, mogelijk maakt om met behulp van zijn boeken spiritualiteit te bereiken, tot waarneming van de Hoogste Wereld te komen, dichter tot de Schepper te naderen, en Zijn gedachten te begrijpen.

Onlangs zijn wij begonnen met voorlichting over Baal HaSulam te geven aan de academische wereld in Israël: wie hij was, en wat hij op het gebied van Joodse Filosofie bereikt heeft. Nu erkennen zij dat ze hem totaal onderschat hebben, en zich niet realiseerden wat een reus het was die in zijn boeken uitleg gaf over de hele menselijke geschiedenis, en de totale realiteit, de schepping van de werelden, onze wereld, en het hele proces waar de mensheid doorheen gaat. Met dat alles legde hij de weg aan waarlangs wij het doel van de schepping kunnen bereiken. En ook legde hij uit wat er nog vóór ons ligt.

De oudste zoon van Baal HaSulam, mijn leraar, heeft de woorden van Baal HaSulam nader toegelicht, vooral met betrekking tot het innerlijke werk van het individu, het persoonlijke bereiken van een mens binnen de spirituele werelden, zodat elk mens, wanneer hij het verlangen maar heeft, wanneer hij belangstelling heeft en de behoefte voelt aan iets wat boven de natuur staat, boven deze wereld, wanneer hij voelt dat deze wereld hem niet kan vervullen, de boeken van Baal HaSulam en van Rabash kan openen en echt met hen samen hemelwaarts kan vliegen.