Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

De Spirituele Wortel Van Het Vreemdgaan

altHet vermengen van de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen op het spirituele niveau brengt teweeg vreemdgaan, verraad en afwijkingen in onze wereld.

Zeker niemand vindt het leuk als zijn of haar partner vreemdgaat. Maar ook al willen we dit ellendige verschijnsel afschrijven als "zuiver dierlijk gedrag", ligt er in feite een spirituele wortel achter, omdat elk verschijnsel in onze wereld, ook moet bestaan in de spirituele wereld. Wat is dus deze spirituele oorsprong van ons vreemdgaan? In Kabbalah wordt dit genoemd "het breken van de vaten".

Dit betekent, dat we ooit allen verenigd waren in één gemeenschappelijke zie., maar toen brak deze gemeenschappelijke ziel in veel delen. Dit "breken van de vaten" had tot gevolg dat alle delen geïntegreerd werden in elkaar, wat als resultaat had dat nu elk gebroken deel zowel een mannelijk als een vrouwelijk deel beat. Daarom bevat het mannelijke gedeelte vrouwelijke onderdelen, en vice versa. We hebben zelfs elkaars hormonen!

Dit vermengen van onze eigenschappen is niet alleen de oorzaak voor het vreemdgaan en verraad, maar ook alle seksuele afwijkingen in onze wereld, zoals homoseksualiteit, en afwijkende seksuele identiteit. Al deze verschijnselen zijn zichtbaarder in onze tijd, dan ooit tevoren, omdat we op het "laagste niveau" van het onderscheiden van het breken van de vaten aan zijn gekomen.
Het mannelijke en het vrouwelijke deel zien niet precies hoe ze met elkaar moeten omgaan. In de ideale, spirituele toestand, worden het mannelijke en het vrouwelijke deel tegenover elkaar geplaatst - de man tegengesteld aan de vrouw.

Echter in onze toestand - nadat de zielen braken, neerdaalden en zich met elkaar vermengden - nam een ieder eigenschappen over die aan een ander toebehoren. Dit is waarom we verschillende soorten genot uit verschillende bronnen willen.

Echter als we boven onze zoektocht naar deze verschillende soorten genot uitstijgen en naar het spirituele genot streven, zullen we zien wie ons ware partner is op het spirituele pad. Dit brengt ons bij de beroemde uitdrukking, "Man, vrouw en de Goddelijke Aanwezigheid tussen hen". Als iemands grootste waarde in leven, spiritualiteit is, dan zal hij (of zij) de juiste partner in het leven vinden, ofwel zijn "wederhelft" die samen met hem zal zijn op het spirituele pad. En samen, zullen ze samensmelting met de Schepper verwerven.
In de tussentijd kan dit utopisch klinken, omdat het binnen onze huidige werkelijkheid moeilijk is voor ons om dit te zien en te begrijpen dat het echt kan gebeuren. Maar als we blijven vorderen richting de correctie en spiritualiteit, zullen we dit beter begrijpen en een goede toekomst bouwen gevuld door vertrouwen en loyaliteit.