Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Eva - Slechts het Instrument in de Handen van de Schepper

Adam en Eva zijn twee natuurlijke krachten, die door de Schepper om de tuin geleid werden, om de zonde te begaan.

In het boek van Genesis, wordt Eva zowel als verraderlijk, verleidelijk en gewiekst afgebeeld, ofwel als degene die de regels breekt. Adam is een soort martelaar, die geleid en verleid wordt door een vrouw. Kunnen we hier iets van leren over de man en de vrouw in onze wereld?

Ook al is het verleidelijk om "ja" te zeggen, beelden Adam en Eva, niet de man en vrouw van onze wereld uit. Ze staan voor spirituele krachten, namelijk het schenken (de man) en het ontvangen (de vrouw). Dit stelt de twee natuurkrachten voor. Dit is in feite, de Schepper en het geschapen wezen.

De Bijbel spreekt over de verbinding tussen de beiden. De manier hoe het geschapen wezen genot onttrekt aan de Schepper, er door vervuld wordt en een egoïst wordt. Dit is de zonde, de val van de zielen naar deze wereld en verder.

Met andere woorden, gaat het verhaal over Adam en Eva, over onze hoogste spirituele wortels en niet over de man en de vrouw. We zijn afstammelingen van Adam en Eva, maar zij zijn spirituele krachten die geleidelijk stoffelijk zijn geworden en deze wereld bereikt hebben na duizenden stappen gezet te hebben.

In Eden, wilde het vrouwelijke deel, genaamd Eva, nog heiliger worden en verder stijgen. Daarom wilde het copuleren met het mannelijke deel en naar het niveau van de Schepper stijgen. Dit is wat er geschreven is en dit is wat deze krachten - deze zielen - begrepen. Op deze manier kwamen ze dichterbij de Schepper, het schenken.

Eva heeft niets misdaan. Zij heeft alles tot ontwikkeling gebracht. Adam zelf, was niet in staat om deze zonde te begaan, maar met haar hulp was het geschied. Ze werden door de Schepper om de tuin geleid opdat zij zouden zondigen, aangezien de hele keten van gebeurtenissen neer moet dalen naar deze stoffelijke wereld. Van daaruit moeten we wederom het hoogste spirituele niveau bereiken.