Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Het Noord Amerikaanse Kabbalah Congres “De Volgende Stap”

altVerwante Materialen:

Het Noord Amerikaanse Kabbalah Congres "De Volgende Stap" - Rav Laitman's Gesprek met de Vrouwen

25 september 2005, New York

 

Onze gezamenlijke Kli wordt Malchut genoemd. Dit staat gelijk aan Nukvah, een vrouw. Dit is wat de Schepper heeft geschapen. Malchut is een vrouw, het ego, het verlangen om te genieten, dat alles naar zichzelf toe trekt. Dit is wat de Schepper heeft geschapen. In deze vorm, kan Malchut niet gelijk aan de Schepper worden. Het heeft een bijkomende kracht in haar nodig, genaamd "een man"- het gedeelte van het Hoogste Licht, het verlangen om te schenken, Dit deel van het verlangen om te schenken komt uit het Licht van Hochma. Het licht van Hochma, reageert op de wens om te ontvangen, op het moment dat het binnentreedt, waarop de wens om te ontvangen getransformeerd wordt naar de Gever. Deze kracht wordt "man" genoemd ofwel Zeir Anpin (ZA).

alt

Figuur 1.

Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan, maar in essentie wordt het gehele leven, correcties, voortplanting, geboorte en vooruitgang door middel van een vrouw uitgevoerd, door middel van deze Kli. Met de term "de kracht van de man" bedoelen we de kracht van overwinning, een scherm, terwijl we met de term "de kracht van de vrouw" de wens om te ontvangen bedoelen. Alleen door het verbinden van de beide is het mogelijk om de gelijkheid van de vorm met de Schepper te baren.

alt

Figuur 2.

Waarom werd Adam als eerste geschapen en daarna Eva? Omdat het Licht de Kli schept. Het Licht reageert erop en transformeert het naar de gecorrigeerde Kli.

 

Later als we de werelden bestuderen, zullen we leren dat in de wereld van Atzilut er GAR (Het hoogste, de Schepper) en het lagere (ZA en Malchut ) zijn. De lichten komen naar Malchut via ZA. Middels deze handeling wordt zij gecorrigeerd en bereikt ze gelijkheid van vorm met de Schepper. Alles wat er in de wereld van Atzilut tussen ZA en Malchut gebeurt (samen worden zij ZON genoemd) gebeurt tussen alle mannen en alle vrouwen in onze wereld.

 

alt

Figuur 3.

Dit is waarom, als je klachten hebt, zij gericht zijn naar ZON van de wereld van Atzilut, waar alles wat we hebben ontvangen vandaan komt. We leren dat wij, zowel mannen als vrouwen, wederom gelijk aan ZON van de wereld van Atzilut dienen te worden. Dit gebeurt door middel van het met elkaar samenkomen op een correcte manier.

Wat volgt hier uit? Nadat de Kli met een scherm gebroken was, raakten de krachten van die scherm op dergelijke manier met het verlangen vermengd dat het geheel in twee delen verdeeld werd - mannelijk en vrouwelijk. Ons werk bestaat uit hen op een juiste wijze verenigen.

alt

Figuur 4.

Een man en vrouw verenigen op een correcte manier, alleen onder de voorwaarde dat ze samensmelting met de Schepper bereiken. Het is geschreven "Man en vrouw - Shechina tussen hen in", ofwel de onthulling van de Schepper, de spirituele Kli tussen hen. Dit betekent de wens om te ontvangen van de vrouw en de kracht van het scherm van de man.

alt

Figuur 5.

In onze wereld komt dit niet exact overeen met de verbinding tussen de man en de vrouw, omdat we het niet hebben over lichamen. We hebben het eerder over de zielen. We willen onze relaties in deze wereld op dezelfde wijze aanpassen. Echter lukt dit nooit echt, omdat we het altijd over het spirituele hebben - over wat er met onze ziel gebeurt en niet met ons lichaam. Nooit verschijnt er een zodanige verbinding tussen de lichamen, omdat het lichaam egoïstisch is. Niets zal hen helpen, aangezien zowel mannen als vrouwen egoïsten zijn.

 

Dit is wat ons wel kan helpen; in deze collectieve Kli zijn er mannelijke en vrouwelijke delen. Laten we zeggen, half om half. Een man dient zich te identificeren met het mannelijke deel van de collectieve Kli. En een vrouw met het vrouwelijke. Naar mate we naar deze Kli streven, wordt er een integrale kracht, gelijkheid aan de Schepper in ons gevormd.

alt

Figuur 6.

In het kort kan er gezegd worden dat een vrouw die studeert en alles doet wat zij moet doen om haar ziel te corrigeren, zich innerlijk in haar ziel, als een vrouw met de collectieve Kli verbindt. Een man die studeert en alles doet wat hij moet doen voor zijn correctie, verbindt zich innerlijk in zijn ziel met deze collectieve Kli vanuit het mannelijke deel. Ze beginnen zich alleen in deze Kli te verbinden en alleen daar en niet op een lager niveau. Dit niveau begint pas vanaf de spiritualiteit, na Machsom.

 

Daarom moeten we naar de ziel kijken en niet naar het lichaam. Het lichaam van de man en de vrouw behoeft geen correctie; elk ervan functioneert in de vorm waarin het bestaat.

Daarentegen, moeten we het duidelijk maken wat een vrouw nodig heeft om haar ziel te corrigeren en wat een man nodig heeft om zijn ziel te corrigeren. Dit is de oorsprong van ons gehele werk - wat moeten we doen om de wortel, de oorsprong, het doel van de schepping te bereiken. We zijn niet op zoek naar manieren om een fijn gezin samen te stellen in deze wereld noch om een goede partner te vinden, gezond te zijn, geld te hebben en dergelijke. Hier hebben we het niet over. Kabbalah spreekt over hoe we de Hoogste wereld kunnen bereiken, ofwel onze eeuwige staat en spreekt helemaal niet over deze wereld.

Mensen vroegen aan mij hoe Sabbat en Feestdagen te vieren, over het rode bandje en heilig water. We behandelen deze vragen niet. Er is geen enkel woord in Kabbalah dat erover rept. We hebben het over de correctie van de ziel die een persoon voor elkaar dient te krijgen, misschien zelfs zonder een lichaam te hebben. Het maakt niet uit waar, in welk land iemand woont, welke nationaliteit hij heeft, noch of het een werkdag of een feestdag is. We hebben het over zielen en niet over handelingen die een persoon in deze wereld middels zijn lichaam moet uitvoeren.

Weet simpelweg dat we het exclusief over de ziel hebben en wat daarmee gebeurt. Het is volkomen bedrieglijk om te zeggen dat als een persoon zijn arm of been verloren heeft en om die reden een gebod niet kan naleven, een soort defect zou hebben. Ware Kabbalah rept daar met geen woord over en zulke dingen komen niet eens in Kabbalisten op.

Daarom hebben we het hier over zielen. Als ik naar jullie kijk, kijk ik naar je ziel. Ik kan zeggen "Een vrouw is prachtig, maar haar ziel is niet goed." (gelach). Het ene heeft geen betrekking op het andere. Is dit duidelijk?
We hebben het over zielen. Ook al hoeft het niet perse zo te zijn. Een persoon kan zowel innerlijk als uiterlijk mooi zijn.

Ongeacht, wat is het verschil tussen het werk van een man en van een vrouw?
Een man dient meer te studeren - studeren, studeren en studeren. Vele uren per dag. Ik studeerde bij Rabash drie uur 's ochtends - vanaf 3.00 tot 6.00. Daarna had ik een les van zeven tot acht uur ‘ochtends. Hier opvolgend - van negen tot twaalf - ging ik samen met hem naar het park of naar de zee, wat ook eigenlijk een les was. Ik sprak de hele tijd met hem. Daarna hadden we nog een les van vijf tot acht uur 's avonds. Ik studeerde met hem gedurende deze uren, dag in dag uit, gedurende ongeveer twaalf jaar.

 alt

Figuur 7.

Wat raadde Rabash vrouwen aan? In 1982 bracht ik veertig jonge discipelen naar hem toe van Berg's Instituut in Tel Aviv waar ik een les gegeven had. Ze hadden het Instituut verlaten en kwam naar ons toe. Toen ik ze naar hem toe bracht, waren het jonge mannen en moesten we het regelen dat ze trouwden. In die tijd hielden we er geen rekening mee om een geschikte vrouw te vinden die Kabbalah studeerde of het wenste te studeren. Ze trouwden simpelweg met gewone meisjes.

 

Toen de groep uit veertig mannen bestond, en verscheidene problemen de kop op staken, vroeg ik aan mijn Rav, Rabash wat er met de vrouwen moest gebeuren. Hij adviseerde me om ze in een vrouwengroep te organiseren.

 alt

Figuur 8.

We stelden een zodanige groep op. De meeste artikelen die Rabash schreef, schreef hij voor de vrouwen, terwijl de mannen ze pas later kregen. Dit was het eerste. Het tweede was dat Rabash voor de eerste keer over het werk van een man en het werk van een vrouw begon te spreken. Tot dan, hadden Kabbalisten het hier helemaal niet over.

 

Zoals bleek, is het innerlijke werk van een vrouw gelijk aan haar gewone werk in deze wereld. Wat stelt een vrouw voor? Dit is een deel dat de nieuwe generatie baart. Het is waar dat zij dit met behulp van de man doet, en ze door hem gesteund wordt maar zij is degene die baart. De afstammelingen komen uit haar voort. Daarom is het primaire werk van de vrouw niet het studeren (tegenovergesteld aan hoe ik 12 uur per dag gedurende 12 jaar studeerde), maar het circuleren van Kabbalah.

Dit zijn twee volkomen verschillende systemen. Zelfs als een vrouw 15 uur per dag studeert, zal dit haar niet helpen. Ze moet alleen maar een beetje studeren om de energie te hebben voor de verspreiding en om de correcties uit te voeren op dezelfde wijze uit te voeren als zij bevalt, zich voortplant en de kennis doorgeeft.

Daarom hebben we het niet over dezelfde hoeveelheid uur. Vrouwen werken gedurende hun vrije tijd. Er is geen wet: een vrouw is vrijgesteld van het naleven van de geboden op een bepaald tijdstip. Dit betekent dat zij alleen werkt als zij vrij is.

Dit is waarom, alleen gedurende de uren dat elk van jullie vrij zijn - dit zou een of twee uur per dag kunnen zijn, of meer of minder - is hetgeen dat je gedurende deze vrije tijd doet, dat wat in beschouwing genomen wordt. Als een regel zou je minstens een uur per dag naar mijn les of een lezing moeten luisteren. Dit is de les die ik van vijf tot zes uur 's ochtends geef.

De rest van de uren gedurende de dag, als je ze hebt, moeten voor verspreiding gebruikt worden - vertalingen, distributie van boeken, werk met films, teksten, wat je hebt. Dit is de bron van succes - indien je inspanningen levert op dit vlak. Hieruit brengt een vrouw iets deze wereld in en het is specifiek door haar dat al deze wijsheid de wereld in komt en over de hele wereld verspreid wordt.

Mannen zijn veel meer gesloten. Passiever in vergelijking met vrouwen. Dit is wat in alle landen gebeurt, in overeenstemming met de vrouwelijke natuur. Daarom raad ik het aan dat elk van jullie een mogelijkheid voor jezelf vindt om deel te nemen aan verspreiding. Dit vertel ik niet aan de mannen. Ik heb ze bijna niets te vertellen gedurende onze gesprekken over wat zij moeten doen. Ze voeren een gedeelte van het werk uit door verschillende media materialen voor te bereiden, verschillende video materialen, maar ze kunnen heel weinig doen wat betreft de verspreiding - alleen de technische dingen en niets dat te maken heeft met relaties met mensen en dergelijke. Een vrouw dient een man ook hier op te richten.

Ik weet dat dit hetgeen is wat in vele groepen gebeurt. Vrouwen koesteren een idee, bereiden de mannen voor, moedigen ze aan om erop uit te gaan en iets te doen. Daarna gaat de man er op uit en lijkt het alsof hij degene is die het doet. Waar? Dit weet ik ook (Gelach) Dit is hoe het in elkaar zit.

Aan het begin, organiseerden we bij Bnei Baruch groepen om met teksten te werken, die alleen uit mannen bestonden. We hebben audio, video, boek afdelingen en vertalingen in vele talen. Al het werk is in vele stadia verdeeld.

Bijvoorbeeld, voor het publiceren van boeken, nemen we teksten, vertalen ze in een aantal talen, controleren ze, redigeren ze en organiseren ze naar gelang welk boek eruit kan voortkomen. Daarna doen we de illustraties, beginnen we te werken met de opmaak, een externe redacteur en dergelijke. Er zijn vele activiteiten.

Aan het begin deden mannen dit. Hetzelfde gebeurde met films. Nadat we een les filmen, gaat het materiaal door vele fases. Hetzelfde gebeurt op alle gebieden.

En daarna zagen we dat we niet in staat waren dit alles te doen zonder de vrouwen. Nu bestaat bijna de helft van de werknemers bij Bnei Baruch uit vrouwen die de hele werkdag werken tegen een salaris. Een vrouw werkt bij ons centrum vanaf ‘s ochtends tot 's avonds, ontvangt een salaris en is dit haar werk. Als aanvulling is er een groot aantal vrouwen, wereldwijd, zonder welke er niets aan het licht zou komen - geen boeken, geen films, niets. Ik ken ze heel erg goed, omdat ze in essentie de voornaamste rol spleen in dit proces. Teksten en alle media gaan via hen.

In onze beginnergroep in Tel Aviv, genaamd "Nekuda Shebalev" (Punt in het Hart - Heb.) zijn het met name de vrouwen die er werken. Ze verwelkomen de nieuwe mensen, praten met ze, leggen aan ze uit wat Kabbalah is, maken promotie voor de plek en ontvangen gasten. Een man komt alleen langs om een les te geven. Hij kan zelfs dit amper aan. Vrouwen doen al het andere. Ik ben serieus; vrouwen doen al het andere. Ze ondersteunen de hele organisatie.

We hebben een archief, waar we de informatie van meer dan tien jaar herbergen. Alleen de films al - we hebben een paar duizend daar liggen. Als aanvulling bewaren we lessen en de gehele media in vele talen. Dit is een gigantisch pakhuis van informatie, inclusief alle Kabbalistische boeken. Vrouwen overzien dit gehele archief.

Alles wat je op het Internet ziet, al het materiaal dat we aan je presenteren - vanaf het begin tot het einde - is voorbereid, op de website gezet en georganiseerd door vrouwen. Ik ben dit niet alleen nu aan het vertellen, dit kan je ook van onze mannen horen: het is onmogelijk om wat dan ook in Kabbalah te doen zonder een vrouw - zonder haar deelname, haar overzicht, haar capaciteiten om te organiseren, ondersteunen, samenstellen en dingen voor te bereiden. Het is onmogelijk zonder dit alles. Dit is heel simpel! We zagen dit, ook al wilden we aan het begin alles doen met de behulp van dezelfde groep studenten. We waren er niet toe in staat. En nu, sluiten veel en veel meer vrouwen binnen Bnei Baruch zich aan bij ons werk.

Daarom heb ik niets te zeggen. We hoeven niet te zeggen dat het met de mannen op de ene manier is, en met de vrouwen op de anderen. We zijn met deze vorm geboren; elk van ons stamt af van een andere spirituele wortel. Er zijn maar twee oorsprongen, die van een man en die van een vrouw. In overeenstemming hiermee dienen we te corrigeren. Correctie betekent dat je je eigen plek binnen de circulatie moet vinden.

Ik sta open voor al jullie brieven. Schrijf mij met al jullie vragen en problemen, over de kansen die je hebt., wie zich ook klaar voelt, geschikt is voor een of andere functie of het werk. Misschien heeft iemand de mogelijkheid om onze boeken ergens te plaatsen, reclame te maken of een lezing te geven. We zullen al je brieven beantwoorden. We zijn hier simpelweg van afhankelijk. Ik verwacht grote steun van de groep. Ik heb jullie nodig.

Als een vrouw haar energie inzet, dan maakt het niet uit hoe bewust of onbewust we zijn van haar. Dezelfde dingen overkomen haar als een man. Naar mate ik mijn inspanningen lever wat betreft de collectieve Kli en me ermee verbind, naar mate ik in de wereld de kennis verspreid over het doel en reden van de schepping, over het proces van zijn ontwikkeling en zijn doel, die wij, vrijwillig of niet moeten bereiken, in deze mate zal ik hulp van boven, van de Schepper ontvangen.

Uiteindelijk verspreid ik de naam van de Schepper over de wereld en dan is het niet belangrijk of iemand mij kent of niet, mij zich kan herinneren of niet - in die mate boek ik vooruitgang. Er zijn hier geen berekeningen zoals dat het belangrijkste is dat men me moet kennen of niet. Nee. Een simpele berekening betreft hier het gevolg. Ik ontvang net zoveel als ik erin steek, alleen vele malen vermenigvuldigd, van dezelfde kracht, dezelfde Schepper en hetzelfde Hoogste Licht. En het maakt niet uit hoeveel drukte er om me heen is, zal het niet helpen. Werk wordt geanalyseerd aan de hand van mijn binnentreden in de gemeenschappelijke ziel.

Vraag: We spreken veel over het schenken, en ik probeerde vast te stellen wat de meest waardevolle manier van geven is. Of zijn er verschillende soorten van het delen?

De beste manier van het geven is om te zorgen, op een of andere manier, dat de mensendom er achter komt (op een simpele wijze, zonder druk) over de mogelijkheid om boven dit leven uit te stijgen naar het spirituele leven,. Dat er een mogelijkheid bestaat om dit leven te corrigeren, zichzelf van het lijden te verlossen, van dagelijkse problemen en dat het leven een doel heeft. Met andere woorden, ervoor te zorgen dat de mensheid hoort over de gehele methode van de wetenschap van Kabbalah. Het belangrijkste is om deze kennis te verspreiden.

Er zijn vele mensen in de wereld die lijden. Depressie is op het moment het snelst verspreidende ziekte in de wereld. Zelfmoord, familiecrisissen waarin mensen elkaar niet meer kunnen verdragen, terreur, verscheidene explosies en een grote toename van bedwelmende middelen zijn allen tekens dat mensen zich slecht voelen.

Dit alles is in essentie een manifestatie van de vraag die in een persoon opkomt (ook al is die niet in staat om het volledig te beseffen): "Wat is het doel van mijn leven?" - We moeten de mensen het uitleg bezorgen. Er is niets meer dan dit. Dit is het belangrijkste. En elk persoon, afhankelijk van zijn of haar niveau van volwassenheid, zal ons uitleg begrijpen en er dichterbij komen.

Vraag: Waarom hebben sommige vrouwengroepen problemen?

Een vrouw wil de enige in de wereld zijn - dit is haar natuur. (Gelach) Een vrouw is Nukva, de wens te ontvangen en dit is natuurlijk. Dit is niet slecht, alles hangt er van af hoe we het gebruiken.

Vraag: Dit is geen vraag maar een grappige analogie. Een meisje groeide op, elke keer als ze aan haar moeder een vraag stelde, werd haar verteld om naar haar vader toe te gaan en hem de vraag te stellen. Vele jaren gingen voorbij. Het meisje ging naar de westerse wereld om te studeren. Het meisje is nu volwassen en eindelijk heeft ze de moed erbij geschraapt om aan haar moeder te vragen: "Moeder, je weet toen ik opgroeide, ging ik altijd naar jou toe en jij stuurde me altijd naar mijn vader. Wat was jouw rol in deze familie, het leek alsof jij überhaupt geen mening had?"- En de moeder zei: "Je weet dat je vader het hoofd van de familie is. Hij is het hoofd, maar weet je, laat me jou een geheim vertellen. Weet je wat het hoofd doet draaien? Ik laat de hals draaien en vertel tegen de hals welke richting het op moet".

Iedereen is het met je eens. (Gelach) Er is geen twijfel dat (en volgens Kabbalah is het ook zo) de man de vrouw volgt. Dit is ongetwijfeld zo. We zien dit met dieren, aangezien het vrouwtje, het mannetje kiest. En we zijn er van bewust dat dit ook in ons leven gebeurt. Je kan het ook aan een bioloog vragen of aan een arts, met betrekking tot de manier waarop we functioneren. In essentie bepaalt een vrouw alles wat er met een man gebeurt. Dit is duidelijk.

Mannen zijn net kinderen, aangezien zij geen mogelijkheid hebben om te baren en daarom niet naar de volgende graad doorgroeien op een directe, natuurlijke manier. Een man heeft zelfs op zijn vijftigste wat "speelgoed" nodig. Dit is zijn natuur en hier kan je niets aan doen. Een vrouw is volwassener, praktischer en serieuzer. Een man is net een kind: meeste dingen die hij in deze wereld doet, zijn om een vrouw tevreden te stellen. Dit is zijn beweegkracht, hij wil dat een vrouw met bewondering naar hem kijkt: "Wat een man heb ik!"- Hij is bereid om alles te doen voor bewondering. Dit is natuur.

Hier zal ik niet de simpele dingen behandelen. Ik zeg alleen dat de missie van een vrouw, haar natuur en het fundament waarop zij gebaseerd is, heel belangrijk is. Een man kan haar daar niet in veranderen. En in onze wereld is dit volkomen verward geworden en dat is volkomen verkeerd.

Wat wordt er over Abraham geschreven, nadat hij het spirituele, de Hoogste Wereld, de Schepper, onthuld had? Wat zei de Schepper tegen hem? - "Luister naar wat Sarah tegen je zegt" En dit was de eerste Kabbalist! (Gelach)

Daarom moeten we begrijpen dat er een juiste combinatie tussen de vrouw en de man moet zijn en dan zullen ze echt het doel verwerven.

Vraag: Ik vroeg me af hoe ik snel Kabbalah zou kunnen uitleggen aan familie en vrienden die er niets vanaf weten?

De Wijsheid van Kabbalah of Kabbalah is de methode van het verwerven van de Hoogste Wereld door elk individu. Er zijn twee werelden. In onze wereld besta ik gedurende ongeveer zeventig jaar in een lichaam, terwijl ik in de Hoogste Wereld in de ziel besta. Op het eerste gezicht lijkt dat dit twee gescheiden toestanden zijn. Ik leef gedurende die zeventig jaar en dan gaat het lichaam dood. Daarna leef ik door in een andere dimensie. Dit is ook het "Ik" dat alleen dan ergens anders bestaat.

De Wijsheid van Kabbalah helpt ons om hier én daar tegelijkertijd te leven. Ongeacht of ik in een lichaam zit of niet, voel ik deze beide werelden aan - de Hoogste Wereld en de lagere wereld. In essentie, is dit de Wijsheid van Kabbalah. Het spreekt niet over geloof, noch rituelen in deze wereld. Het is niet verbonden aan een religie of iets anders.

 alt

Figuur 9.

Ik heb een hart en een punt in het hart. Dit hart is mijn materiële ego en behoort aan deze wereld. Punt in het hart is mijn ziel. In deze wereld heb ik er een klein stukje van. Met behulp van de Wijsheid van Kabbalah kan ik dit punt vergroten naar de grootte van de ziel. Wat ik voel wat betreft het uitbreiden van dit punt wordt de Hoogste Wereld genoemd. Wat ik met mijn vijf zintuigen waarneem, wordt de lagere wereld genoemd. Dit is alles. Dit is wat de Wijsheid van Kabbalah doet.

 

Het belangrijkste is om te begrijpen dat het geen betrekking heeft op de lichamelijke handelingen. Het spreekt erover wat gedaan kan worden met het punt in het hart met behulp van het licht. Dit licht kunnen we alleen doen ontwaken door middel van de liefde voor de groep. Alleen op deze wijze!

Vraag: Ik vraag me af of er een efficiënte manier is om ons te verbinden met de wortel, de oorsprong van ons deel van de ziel?

De meest efficiënte en de enige manier is de manier die we hier aan het uitleggen zijn. Er is geen andere manier. De wortel van onze ziel is de toestand waarin alle zielen bij elkaar zijn, met elkaar verbonden zijn. Elke ziel is met alle andere zielen verbonden als elke cel, elk orgaan met de rest verbonden is en de ziel dient ze.

In onze wereld bestaan we in alle mogelijke toestanden waarin elk persoon gescheiden is van de ander. Als je je met alle anderen verbindt zodat zij gelijk worden aan je lichaam, wordt dit het terugkeren naar de oorsprong genoemd. Maar om dit voor elkaar te krijgen hebben we het Hogere Licht nodig, ofwel de hogere energie om ons de kracht te geven om ons met de ander te verbinden, omdat we naast dit punt een gigantisch egoïstisch hart hebben dat ons richting verscheiden genot trekt - geld, roem, kennis, lichamelijke pleziertjes etc. Daarom hebben we tegen dit getrek, de Hogere Kracht nodig.

 alt

Figuur 10.

Vraag: We hebben ook gehoord dat u een boek special voor vrouwen heeft geschreven... We zijn er op aan het wachten.

 

Er is veel materiaal die over vrouwen spreekt en er komt er steeds meer bij. Dit gesprek zal er ongetwijfeld bij zitten. Maar eigenlijk weet ik niet zeker of dit nodig is.

Herinner me in een brief en ik zal dit materiaal op de website zetten; we zullen een sectie maken die speciaal voor de vrouwen is. We zullen aan dit materiaal werken, aan dit boek voor vrouwen, het voorbereiden en het publiceren in verscheidene talen.

Vraag: Hoe zou u het fenomeen uitleggen dat als mannen andere mannen trouwen en vrouwen andere vrouwen trouwen. Luisteren ze naar hun ziel of hun ego?

Relaties tussen de leden van hetzelfde geslacht gebeuren alleen als het resultaat van de verwarring van het lichaam en zijn niet met de ziel verbonden. Dit probleem heeft geen betrekking op de ziel, dit is een lichamelijk probleem. Het is mogelijk om zulke abnormaliteiten te veroorzaken, dat een man als een vrouw zou willen zijn en vice versa. Het is mogelijk om deze abnormaliteiten op het genetisch niveau te introduceren, door verschillende mutaties en tevens is het mogelijk door de kracht van gewenning, waardoor het een tweede natuur wordt.

Dit alles heeft geen betrekking op de ziel. Daarom is zulke verwarring van vandaag als vrouwen met vrouwen trouwen en mannen met mannen, het resultaat van het gebrek aan correct functioneren in onze samenleving. Deze afwijkingen zijn sinds de oude tijden bekend. Twee of drie duizend jaar geleden, bestonden deze problemen ook en waren ze zelfs een onderdeel van de cultuur.

Zoals al eerder gezegd, heeft dit alles niets te maken met de correctie van de ziel. Dit is waarom de Wijsheid van Kabbalah deze verhoudingen verbiedt en zegt dat het noodzakelijk is om deze problemen op te lossen door inzet van alle mogelijke middelen. Zelfs als deze afwijkingen natuurlijk voorkomen, als een persoon zo geboren is dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, is het nodig om dit te behandelen.

Echter gebeurt deze verwarring op het stoffelijke niveau. Vanuit het spirituele uitgangspunt, blijft een persoon bij dezelfde type ziel waarvan hij geboren is, ongeacht van het geslacht waartoe hij zich aangetrokken voelt op het stoffelijke niveau. Om deze reden is er geen verband tussen het ene en het andere.

We hebben het over de correctie van de ziel, die geen betrekking heeft op het lichaam en geen enkele handeling daar verricht. Een persoon kan jong of oud zijn, allerlei soorten eigenschappen hebben - slim zijn of dom - dit is niet belangrijk. Zijn ziel functioneert voorbij aan deze eigenschappen en dat functioneren is niet van ze afhankelijk. De persoon kan een scherpe geest hebben of niet en nog steeds een groot Kabbalist zijn. En tegelijkertijd kan iemand succesvol en slim zijn, maar tegelijkertijd een boos en onbeschoft persoon zijn.

Vraag: Mijn vraag is waarom vrouwen onvoorwaardelijke liefde gegeven zijn en of dit enige verband heeft met het punt in het hart of is het meer aan de kant van het ego? Ik denk dat vrouwen van nature die onvoorwaardelijke liefde bezitten, dat gevoel voor een kind, waar mannen er veel harder voor moeten werken?

We behandelen niets dat zich op het stoffelijke niveau bevindt. Op het materiële niveau moet een persoon daar functioneren waar dat nodig is, en geen aandacht schenken aan dingen waar hij doorheen gaat. Alles wat aan het lichaam verbonden is, moeten we aan het lichaam overlaten. Zorg voor je ziel en je zal merken dat er goede dingen aan je lichaam zullen overkomen. Mensen wensen het een en ander met elkaar te verbinden en dit resulteert altijd in verwarring. Kabbalah scheidt beide volkomen van elkaar. Er is een punt in het hart en dit heeft géén betrekking op het hart, de hormonen, lichaam of onze natuur. Dit is een onderdeel van de gemeenschappelijke ziel en dit is precies hetgeen waar we het over hebben.

Het verband dat men probeert te scheppen tussen het lichaam en de ziel is precies datgene wat vele problemen doet ontstaan. In de kern is dit de grootste verwarring. "Als een persoon geen arm heeft - is dit een teken dat hij een defect heeft in zijn ziel" en dergelijke - verscheidene gelijksoortige onzin. Dit wordt verafgoding genoemd, waarbij men denkt dat de ziel zich met een lichaam kleedt. Baal HaSulam schrijft hierover in de artikel "Lichaam en Ziel". Er is een foutief geloof dat als het lichaam een orgaan ontbeert, dat dit ook uit de ziel ontbreekt. Maar dan volgt dat als het lichaam volledig sterft, de ziel ook dood is, toch? Waar hebben we het in dit geval dan nog over?

Hou ermee op om hoe dan ook het ene met het andere te verbinden. De ziel bestaat volledig separaat en dit is precies datgene waar ik voor zorg, als ik ermee wil leven en ermee wil stijgen. Hierbij geldt dat het lichaam afzonderlijk bestaat. Het moet gewassen worden, naar bed gaan om te slapen, gevoed worden. Als het leeft, laat het leven. Het lichaam maakt dan het hele leven af, prima, terwijl we doorleven in de ziel.

Houd ermee op om je met het lichaam te identificeren. Een persoon moet zich met een ziel identificeren, met het eeuwige deel en dan zullen we de eeuwigheid ook waarnemen.

Vraag: Kan een persoon geboren zijn als een vrouw of een man in een vorig of volgend leven?

Nee. Elke persoon wordt in dezelfde lijn geboren en gaat hier ook in door. We moeten het begrijpen dat van incarnatie naar incarnatie, we het over dezelfde ziel hebben, alleen het komt elke keer in verschillende periodes van de menselijke ontwikkeling, in een ander lichaam, maar altijd - is dit hetzelfde geslacht.

Vraag: Hoe legt u uit als Shechina verschijnt?

Shechina is het licht dat de Kelim vult, als deze aan elkaar verbonden is. Het algemene licht, dat het collectieve licht vult, wordt Shechina genoemd.

 alt

Figuur 11.

Vraag: Ik heb een vraag over het besef van het kwaad in vrouwen. Ik begrijp dat mannen hier met elkaar aan moeten werken, zich met elkaar moeten verbinden, met de vrienden...

 

Vrouwen hoeven zich niet met elkaar te verbinden. Er is geen vrouwengroep die op dit principe is gebaseerd. Een vrouw hoeft zich niet met andere vrouwen te verbinden. Ze kunnen zich alleen verenigen met een gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijk werk - verspreiding of iets anders. Een vrouw heeft niet dezelfde verplichtingen als een man. Elke vrouw corrigeert afzonderlijk.

Een vrouw wordt "het thuis" genoemd. Ze stelt de volledige structuur voor, die niet verbonden hoeft te worden aan andere vrouwen. Een man moet zich met alle andere mannen verbinden om correctie te bereiken. Een vrouw kan door zelfstandig te werken correctie bereiken als een perfect onderdeel van de Kli, die alleen een kracht van buitenaf ontbeert om haar op een juiste manier te corrigeren.

Wat noemen wij "het thuis"? De structuur waarin een vrouw zit wordt "het thuis" genoemd. Terwijl de man in dat thuis komt en daarna weer weggaat. Toch? (Gelach).

 alt

Figuur 12.

Deze cel, deze Kli (een vrouw) is een complete structuur. Ze heeft niets anders nodig, dan de kracht die de man brengt. Ze behoeft alleen ontwikkeling. Dit is wat zij uit de algemene mannengroep ontvangt.

 

Laten we zeggen, dat als een vrouw ergens in Arizona leeft, alleen, zonder een echtgenoot of met een echtgenoot die niets met Kabbalah doet, ze is niet met andere mensen verbonden - noch de mannen, noch de vrouwen en ze heeft geen groep. Als ze naar een korte les luistert en zich met ons verbindt door middel van een of ander werk, dat zij vanuit daar kan doen (en we zullen altijd werk voor haar vinden) dan is zij al verbonden met de collectieve Kli en is dit voldoende voor haar.

Het is veel moeilijker voor een man. Als hij ergens in Arizona, in zijn eentje woont en zelfs studeert, zich met de rest verbindt door middel van dezelfde communicatie middelen, voor hem is dit nog steeds niet hetzelfde als voor een vrouw. Hij heeft veel meer nodig. Hij heeft een groep nodig. In elk geval heeft hij vrienden nodig om kracht en steun te ontvangen, om met hen te zijn. Het is precies hetzelfde als wanneer mannen naar de kroeg gaan om een glas bier te drinken of voetbal te spelen of enig ander sport dat ze als één team spelen.

Waarom heeft een man een natuurlijke behoefte om zich met andere mannen te verbinden? Dit is niet toevallig. Het gebeurt omdat een man een innerlijke impuls voelt die hem er toe beweegt dit te doen. Hij is op deze wijze gebouwd.

Een vrouw heeft dit niet nodig. Ze wil niet eens in een vrouwengroep zitten. En je moet naar jezelf luisteren - waarom is dit zo? In overeenstemming met de ontwikkeling van haar ziel, heeft een vrouw een groep niet nodig. Zij behoeft alleen de deelname aan de collectieve Kli.

Vraag: Hoe gebeurt het besef van het kwaad (Akarat haRa) in een vrouw als zij zich niet met anderen hoeft te verbinden?

Ik kan dit niet aan je uitleggen, maar geloof me, dit gebeurt - zowel herkenning van het kwaad als progressie door alle staten. Er zijn vrouwen die dagelijks met de teksten werken, gedurende vele uren, vele jaren lang. Ze hebben geen groep. Ze ontmoeten andere vrouwen niet en ze studeren niet samen met ze. Ze zijn alleen via het Internet met ons verbonden, ze luisteren naar de lessen en ze verwerken ze.

Ze begrijpen me en ze weten wat ik denk. Elke vrouw, die met de tekst werkt, gaat mij op deze wijze aanvoelen. En dit is voldoende voor haar om vooruit te gaan. Ze heeft geen groep nodig of iets anders. Verbinding met ons en met mij, middels het werken met de teksten en het uitvoeren van al het werk is voor haar voldoende om vooruit te gaan.

Vraag: Ik wil vragen hoe ik mijn kinderen moet opvoeden om ze de snelste weg mee te geven om het spirituele te begrijpen.

Een kind dat in de atmosfeer van Kabbalah opgroeit, blijft op een of andere manier altijd met het spirituele verbonden, omdat het een indruk ontvangt van iets subliems in het leven, waarbij al het andere als goedkoop en laag op hem overkomt. Hij zal zijn hele leven op een andere wijze zien. Hierdoor zal jij hem zelf zelfvertrouwen geven, verbinding met iets Hogers en dit geeft hem een goede basis.

Zelfs zonder het bestuderen van Kabbalah zal het kind toch weten dat er een Hoogste Wereld is, waar men zich mee kan verbinden, die men kan bereiken. Hij zal weten dat er een leven is voorbij aan de dood en dat men dit leven gedurende het menselijke leven op aarde kan bereiken. De kinderen zullen weten dat alles wat er in deze wereld bestaat, met opzet neergedaald is naar onze wereld, dat alles van bovenaf afkomstig is en dat we alleen correct hierop hoeven te reageren. Dat alles wat ons overkomt een uitnodiging is om correct te reageren.

Als een kind een zodanig algemeen beeld ontvangt en erin opgroeit, wordt het kind een volkomen ander persoon. Ik leerde mijn zoon Kabbalah toen hij 8-10 jaar oud was, toen ik zelf met mijn Rav studeerde. Dit beïnvloedt hem vandaag de dag nog, ook al woont hij in Canada en ik in Israel.

Ik zie hetzelfde met mijn studenten die kinderen hebben. Deze kinderen willen met Kabbalah verbonden zijn. We hebben kindergroepen voor zowel jongens als de meisjes. We geven hen les, we hebben een klein kindertheater en ze spelen verschillende spelletjes. Misschien hebben jullie zelfs ideeën voor het maken van Kabbalistische spelletjes, voor zowel de kinderen als volwassenen. Dit zou een goede methode voor verspreiding zijn.

Ik denk dat voor een kind dat de wereld weerspiegelt en observeert op een natuurlijke manier (de kinderen accepteren datgene wat men hen vertelt als waarheid zijnde) het veel makkelijker is om dit leven te leven. Als hem iets in dit leven overkomt, zal hij zich er niet op concentreren alsof het de einde van de wereld is. Dit zal hem veel meer balans geven, meer gemoedsrust en een juiste houding tegenover het leven. Dit is het waard.

Vraag: Vergeef me dat ik dit nog niet goed begrijp. Zeg je dat een vrouw een man niet nodig heeft?

Wat bedoel je met "een vrouw heeft geen man nodig"? - Een man heeft een vrouw nodig en een vrouw heeft een man nodig. Dit is ons lichaam. Heb je het over het lichaam, hormonen of de ziel?

Vraag (vervolgd): Ik heb het over de relatie, uiteindelijk het huwelijk. Ik ben een 51-jarige vrouw met een klein kind en ik ben een weduwe. Ik ben op zoek om ervan overtuigd te raken dat het leven van mijn zoon beter zou zijn als hij een vader zou hebben, als ik een echtgenoot zou hebben. Ik denk dat de twee samen zouden gaan. Als ik zou moeten kiezen, denk ik dat ik het zou willen dat mijn zoon een vader zou hebben. Op dit punt van mijn studie van Kabbalah, ben ik er van overtuigd dat het hebben van een Kabbalist als vader het beste zou zijn. Moet ik hiernaar streven? Of moet ik mezelf ontwikkelen en het leven laten gaan zoals het gaat?

Gebaseerd op mijn levenservaring, worden kinderen door de moeder grootgebracht. De vader heeft geen energie, zenuwen en hij heeft duizenden eigen passies. (Gelach) Een moeder voedt de kinderen op en geeft ze alles wat ze nodig hebben. In het kort is een vrouw een vrouw, er is geen vervanging voor haar. De ene manier of de andere, was het opvoeden altijd al de verantwoordelijkheid van de vrouw. Het is veiliger.

Vraag: Ik heb ergens gelezen dat vrouwen naar deze wereld komen omdat ze het zelf willen. Heeft iemand ze gevraagd of ze naar deze wereld willen komen?... (Gelach)

Een man komt naar deze wereld omdat het nodig is, een vrouw komt uit vreugde (Gelach) Zeg het me, is het mogelijk om dit te geloven? Als we voor de tijd zouden weten wat er hier gebeurt, zou wie dan ook naar deze wereld willen neerdalen? Geen plaats is erger dan deze wereld. Dit is echt zo. Geloof me dat alle andere staten beter zijn dan onze toestand in deze wereld van vandaag. Laat dit tenminste een geruststelling zijn.

Om samen te vatten: we blijven vrienden, houden van elkaar, verzekeren dat onze verbinding niet verloren gaat en schrijven elkaar. Het is erg wenselijk dat er een afzonderlijke organisatie komt in de Verenigde Staten - een aantal vrouwen of zelfs één vrouw, kunnen alle vrouwenvragen verzamelen en ze naar ons doorsturen. Bespreek dit met elkaar, schrijf elkaar en verzamel alle adressen. Maak een database van vrouwen zodat je kan weten wie wat kan doen, ergens in kan helpen of hoe elk van jullie geholpen kan worden.

Ik hoop dat we over een half jaar weer een congres in Amerika zullen organiseren en als we jullie ontmoeten, dat we een grote groep zullen hebben. Een groep die warmer is, met meer begrip en dichterbij het spirituele staat. Alles is afhankelijk van de verbinding tussen ons. Ontkoppel daarom niet van ons alsjeblieft.

Geloof me dat iedereen dit soort problemen heeft waar jullie door heen gaan - het neerdalen, verschillende gedachten - dit bestaat in elk van jullie. Schrijf me daarom en ik zal elke vraag beantwoorden, je laten zien waar het geschreven staat, aan je uitleggen hoe verder te gaan en elke obstakel te overwinnen, hoe het te gebruiken en waarom elk van jullie een bepaalde toestand ontvangt (opeens iets goeds of G-d behoede iets slechts). Dit alles gebeurt voor een reden en we moeten van deze toestanden leren hoe er vanuit verder te gaan. Dan zal alles nuttig zijn.