Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 fakta du bør vite om Zohar

1) Hva er boken Zohar?

Zohar er en samling av kommentarer som er skrevet til Toraen, og er ment for å veilede mennesker som allerede har oppnådd høy spirituell innsikt basert på roten (grunnlaget) av deres sjel.

Zohar inneholder alle de spirituelle tilstandene som mennesket opplever når sjelen utvikler seg. Når prosessen nærmer seg slutten, oppnår sjelene det kabbala refererer til som ”den siste korreksjonen”, den høyeste graden av spirituell fullkommenhet.

Hvis du ikke har oppnådd en viss grad av spirituell innsikt, leses boken Zohar som en samling av ligninger og sagn. Disse kan tolkes og oppfattes ulikt av hver enkelt av oss. For dem som har spirituell innsikt, det vil si kabbalister, er Zohar derimot en praktisk veiledning til indre handlinger som en må utføre for å oppnå dypere og høyere følelsesmessige tilstander, samt større forståelse og innsikt.

2) Hvem er Zohar ment for?

Som nevnt under forrige punkt, ble boken Zohar skrevet for dem som allerede har oppnådd spirituell innsikt. Den inneholder beskrivelsen til Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), som selv oppnådde alle de 125 nivåene på stigen av spirituell fullkommenhet. Rashbi beskrev hele den spirituelle veien, og kalte den Zohar ("stråling" på hebraisk).

Zohar er bygget opp slik at bare de som har oppnådd et visst spirituelt nivå kan dra nytte av det de leser i den. Før man begynner å studere Zohar, må man studere andre tekster om hvordan Zohar skal leses. 

3) Hvem skrev Zohar, og når ble den skrevet?

Ifølge alle kabbalister, og som det også står skrevet i begynnelsen av boken, ble Zohar skrevet av Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), som levde på 100- og 200-tallet e.Kr. I akademiske kretser hevder enkelte at Zohar ble skrevet på 1000-tallet av kabbalisten Rabbi Moshe de Leon. Dette benektet Rabbi Moshe de Leon selv, som sa at boken var skrevet av Rashbi.

For kabbalistene er det langt viktigere å vite hvorfor Zohar ble skrevet, enn å finne svar på spørsmålet om hvem som skrev den. Zohar er ment å være en veiledning til menneskene for å nå inn til opprinnelsen av deres sjeler.

Veien tilbake til den grunnleggende sjelen i hver enkelt av oss består av 125 nivåer. Rabbi Yehuda Ashlag skrev at kabbalister som har vært igjennom alle disse stadiene, og som har oppnådd den samme forståelsen som bokens forfatter, forstår at forfatteren ikke kan være noen annen enn Rashbi.

4) Hvorfor ble Zohar holdt skjult så lenge?

Zohar ble holdt skjult i 900 år, fra 100-tallet til 1000-tallet. De som innehadde læren fra boken, var klar over at menneskene ikke hadde behov for den på den tiden, og at de ville misforstå innholdet om det ble gjort kjent.

Først på 1500-tallet dukket det opp en kabbalist, Rabbi Isaac Luria (1534-1572), som forklarte det grunnleggende innholdet i kabbala. Han ble også kalt Den Hellige Ari. Ari sa at tiden nå var inne for å gjøre kabbalas kunnskap tilgjengelig for alle.

Det fantes ingen kommentarer til Aris verker og Zohar før på 1900-tallet. Dette århundret opplevde også det største utbruddet av menneskelige behov som har funnet sted i løpet av hele vår historie. I denne perioden dukket det opp en unik sjel, nemlig Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam). Baal HaSulam forklarte læren om kabbala på en slik måte at vår generasjon kunne forstå hva det dreier seg om. Dessuten var Baal HaSulam den eneste kabbalisten fra 1900-tallet som skrev kommentarer til Zohar og Aris verker.

Dette betyr ikke at kabbalistene før ham var mindre mektige, men bare at deres verker ikke er så enkle å forstå for dagens studenter. Den populariteten og høye etterspørselen som kabbala opplever i dag, vitner om at vår generasjon er klar til å ta imot dens universelle budskap. Slik vil man også klare å tilegne seg læren som finnes i de autentiske tekstene som snakker om det mest grunnleggende i våre liv, og hvordan denne kunnskapen oppnås. 

5) Hvor finner jeg ut mer om Zohar?

Zohar kan ikke forstås og føles direkte, men det forutsettes at man har spirituell innsikt før man begynner å lese boken. Den største kabbalisten i vår tid, Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), skrev innledningen til Zohar nettopp for å gi veiledning om hvordan man nærmer seg bokens innhold før man går i gang med mer inngående studier av den.

Slike artikler forbereder leserens spirituelle egenskaper som er nødvendige for å kunne oppfatte den høyere virkeligheten. I tillegg gir disse tekstene kunnskap om hvordan visse uttrykk og begreper i Zohar skal forstås, for å gjøre den mest mulig nyttig som en veiledning for spirituell oppnåelse, og for å unngå at leseren blir fortapt i materielle skildringer slik det menneskelige sinn er tilbøyelig til å gjøre.

Bnei Baruch kabbala undervisnings- og forskningsinstitutt tilbyr ikke bare disse innføringene, men også gratis leksjoner som omhandler dem.  Leksjonene tar også for seg kortere artikler som beskriver begreper fra Zohar, og hvordan man forbereder seg på å møte disse.

Å oppdage Zohar betyr å oppdage din indre verden og ditt ubegrensete potensial. Bnei Baruch ønsker deg hell og lykke i din spirituelle fremgang!

Hvis du er interessert i å vite mer om Zohar og alt den har å tilby på et dypere nivå, anbefaler vi deg å starte med et nybegynnerkurs som inneholder de grunnleggende prinsippene i kabbala. Kursene er gratis, og det finnes videoer tilgjengelig slik at du kan begynne å studere på egenhånd med det samme. Det er også et nybegynnerkurs som starter 4. august 2010.

Registrer deg til et gratis kurs her>>

 

Din håndbok til et bedre liv

kabbalas-hemmeligheter

Share On