Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Raw Michael Laitman

 

raw michael laitmanInstytut Studiów i Badań Kabaly

Raw Michael Laitman

 


 

Dr Laitman otrzymał tytuł Doktora Filozofii i Kabały od Moskiewskiego Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk oraz tytuł Magistra Cybernetyki Medycznej na Uniwersytecie Politechnicznym w Sankt Peterburgu na wydziale Biocybernetyki Medycyny. Ponadto będąc naukowcem i badaczem, Dr Laitman od 30 lat z wielkim zaangażowaniem zajmuje się Nauką Kabały. Wydał 30 książek na temat Kabały oraz liczne publikacje z zakresu Kabały i Nauki.

Dr Laitman był uczniem i osobistym asystentem Rabiego Barucha Aszlaga, syna Rabiego Jehudy Aszlaga, autora wyczerpującego komentarza Sulam (Drabina) do księgi Zoharu. Dr Laitman podążał śladami życiowej misji swojego nauczyciela, mentora - popierając rozpowszechnianie mądrości Kabały na cały świat. Naukowa metoda Laitmana zaopatruje każdego człowieka obojętnie jakiej wiary, jakiego wyznania czy kultury w precyzyjne narzędzia, konieczne by wkroczyć na inspirującą ścieżkę samopoznania i duchowego rozwoju zogniskowaną przede wszystkim na wewnętrzne procesy, których ludzie doświadczają indywidualnie w ich własnym tempie.

W 1991 roku po śmierci swojego mentora założył Instytut Studiów i Badań Kabały - Bnei Baruch. Bnei Baruch jest organizacją non-profit, która chętnie zaprasza ludzi w każdym wieku bez względu na styl życia, by angażować się w cenny proces studiowania Kabały. Organizacja nie pobiera żadnych opłat za żadną z wielu różnorakich jej działalności. Bnei Baruch jest producentem codziennych transmisji telewizyjnych lekcji Kabały na żywo oraz programów dla rozmaitych kanałów telewizyjnych na całym świecie. Bnei Baruch transmituje również na żywo, codziennie audiowizualne lekcje Kabały przez Internet z równoczesnym tłumaczeniem z języka hebrajskiego na języki: angielski, rosyjski i hiszpański. Organizacja założyła i podtrzymuje największy, najbardziej rozległy, treściwy serwis internetowy o Kabale, który gości więcej niż pół miliona niepowtarzalnych odwiedzających i który otwierany i przeglądany jest więcej niż 2,5 miliona razy w miesiącu, jak również Biuletyn w 5 językach, którego abonentami jest około 28,000 ludzi z całego świata. W serwisie dostępne są autentyczne kabalistyczne teksty w 22 językach oraz rozległe internetowe, multimedialne i tekstowe archiwum, w którym wszystkie materiały udostępnione są gratis.

Rozległa działalność naukowa i edukacyjna Dr Laitmana spowodowała przyznanie mu tytułu Profesora Ontologii i Teorii Poznania, nadanego mu przez Najwyższą Międzydyscyplinarną Komisję Zaświadczeń Naukowych Federacji Rosyjskiej. Poza tym Dr Laitman współpracował z wybitnymi naukowcami prowadzącymi niepowtarzalne, unikatowe badania nad współczesną nauką i Kabałą, a w 2005 roku napisał na ten temat książkę wspólnie z Prof. Wadimem Rozinem z Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Inne projekty z czołowym naukowcem, jakim jest Dr Jeffrey Satinover - psychiatrą i fizykiem teoretycznym z Uniwersytetów w Princeton i w Nicei są w różnym stadium realizacji.

Dziś trzydziestoletnie badania Dr Laitmana w nauce Kabały są znane wśród sławnych naukowców i badaczy nauk ścisłych, które przestrzegają klasycznego naukowego paradygmatu. W ramach jego edukacyjnego i naukowego programu Laitman uczestniczy w międzynarodowych konferencjach obok naukowców z całego świata. Jest on też założycielem i prezesem Instytutu Badań Aszlaga (ARI- Ashlag Research Institute), powołanego by prowadzić badania nad powiązaniami między naukami naszego świata a nauką Kabały.

W marcu 2005 roku Dr Laitman wziął udział w udanym publicznym spotkaniu w San Francisco z wiodącymi amerykańskimi naukowcami, występującymi w dokumentalnym hicie "Co my do diaska wiemy?" - "What the bleep we do know?". Poniżej są niektóre z wrażeń naukowców po tym spotkaniu:

Fred Alan Wolf - Doktor Filozofii, autor jedenastu książek, między innymi "The Yoga of Time Travel & Matter into Feeling: a new Alchemy of Science" oraz "Spirit and Mind into Matter":

"Jesteś naprawdę mistrzem. Chciałbym siedzieć u Twoich stóp i studiować przez lata."

Jeffery Satinover - Dr Medycyny i Magister Nauk Ścisłych, autor 7 pozycji z fizyki kwantowej i psychiatrii włącznie z: Quantum Brain (Mózg kwantowy) i Cracking the Bible Code (Rozszyfrowywanie kodu biblii), Wydział Fizyki, Uniwersytet w Nicei, Francja:

"Wyłanianie się Kabały z ukrycia w autentycznej formie ma znaczenie historyczne i jest naprawdę niezwykłe. Miałem wielki przywilej i zaszczyt poznać Rawa Michaela Laitmana osobiście i z wielką przyjemnością popieram jego ostatnią książkę o Kabale. Dr Laitman wnosi do tej starożytnej nauki gorące serce, głęboką wiedzę i doświadczenie, jak również uchwycił współczesną zasadę empiryzmu. Wspaniałe umysły przez całe wieki znajdowały w autentycznej Kabale (w przeciwieństwie do jej powierzchownych wariantów, przestrzegam) nie sekciarskie, lecz humanitarne, duchowe kierownictwo.

Więcej poparcia od ważnych osobistości w świecie Kabały pojawia się w jednej z ostatnich publikacji Dr Laitmana: Awakening to Kabbalah (Przebudzenie ku Kabale) (wyd. Jewish Lights Publications, 2005):

Prof. Daniel Matt, jeden z czołowych badaczy Kabały. Prof. Matt służył jako profesor Żydowskiej Duchowości w Graduate Theological Union w Berkeley, Kalifornia w latach 1979-2000. Dodatkowo wykładał na Uniwersytecie w Stanford oraz Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Wydał sześć książek, m.in. Zohar: The Book Enlightenment (Zohar: Księga oświecenia); The Essential Kabbalah; oraz God and the Bing Bang (Bóg i Wielki Wybuch). Obecnie pracuje nad pierwszym angielskim tłumaczeniem Sefer-ha-Zohar (Wydawnictwo Stanford):

"Raw Michael Laitman jest wyjątkową i fascynującą osobistością: utalentowanym naukowcem, który opracował sensowną syntezę nauki i kabały.

Rabi David A. Cooper, autor książki God Is a Verb (Bóg - to czasownik) and Ecstatic Kabbalah (Rozentuzjazmowana Kabała):

"Niezwykłe zasoby dla tych, którzy poszukują tradycyjnej, żydowskiej nauki, droga poważnych studentów studiujących je od tysięcy lat. Bazująca na dobrze znanym komentarzu SULAM do księgi Zohar, który do teraz jest podstawowym źródłem dla każdego, kto badał ezoteryczne Kabalistyczne objawienie, jest to niezbędny tekst dla dobrze zaopatrzonej Żydowskiej mistycznej biblioteki."

Artur Goldwag, autor The beliefnet Guide to Kabbalah :

"Nie ma tutaj żadnej czerwonej nitki, żadnej płytkiej obietnicy światowego sukcesu. Zamiast tego Raw Laitman zachęca nas do transformacji siebie - i świata - poprzez wymagające, często bolesne działanie Kabały. Fascynujący, uczony, czasami zaskakujący. będzie prowokował i inspirował każdego duchowego poszukiwacza".

Tamar Frankiel, Doktor Filozofii, autor The Gift of Kabbalah: discovering the Secrets of Heaven (Dar Kabały: Odkrywanie sekretów Raju), Renewing Your Life on Earth (Przedłużanie życia na Ziemi):

"Wyjaśnia jak Kabała, rozumiana właściwie jest nauką duchowej mądrości, która transformuje nasze pragnienia tak, że możemy przynieść korzyść dla całego stworzenia."

Dr Laitman jest członkiem Światowej Rady Mądrości organizacja kierowana przez Prof. Ervina Laszlo w połączeniu z Klubem Budapeszteńskim. Prof. Laszlo był jednym z pierwszych przedstawicieli w obszarze systemów filozofii i ogólnej Teorii Ewolucji i wydał blisko 70 książek przetłumaczonych na 18 języków. W czasie swojej długiej kariery akademickiej jako profesor filozofii, systemów filozoficznych i przyszłych nauk, pracował na wielu różnych renomowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych i w Europie, m.in. w Sorbonie w Paryżu, Uniwersytet w Houston, Uniwersytetach stanu Portland i Indiana, na Północnowschodnim Uniwersytecie i Uniwersytecie Nowego Jorku. Poniżej jest parę słów, które napisał odnośnie jednej z publikacji Dr Laitman: "Kabała, Nauka i znaczenie życia" : "W czasie krytycznych decyzji dla naszego życia na tej planecie, starożytna mądrość Kabały ma nowe znaczenie i użyteczność. Mądrość zawarta w klasycznym Piśmie Świętym musi zostać przeniesiona by znieść problemy przed, którymi stoimy i stworzyć dla nas możliwości, i komunikat ten musi stać się dostępny dla wszystkich ludzi, w Izraelu i na całym świecie. Raw Michael Lajtman jest wykwalifikowany, jak nikt inny do tego, by stawić czoła temu wyzwaniu i zrealizować historyczną misję."

*notka: Tytuł "Raw" został nadany Doktorowi Laitmanowi przez jego studentów z szacunku dla jego nauczania i poświęcenia w rozpowszechnianiu mądrości Kabały na cały świat. Raw Laitman nie został mianowany Rabinem przez Szkołę Rabinów i nie służy jako ortodoksyjny Rabin.

 

Kabbalah Library

Share On