Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Książki kabalistyczne

Książki kabalistyczne w PDF

Podręczniki Kabały

 

Nauka kabała. Okładka

"Nauka Kabała" Podręcznik dla początkujących.

 

Polecamy waszej uwadze nowy podręcznik nauki kabała, stworzony pod kierownictwem uczonego, kabalisty, Dyrektora Międzynarodowej Akademii Kabały, Prof. Dr. Michaela Laitmana, kontynuatora klasycznej szkoły kabalistycznej, liczącej sobie już kilka tysięcy lat. Jednocześnie M. Laitman prowadzi współczesne badania w tej dziedzinie nauki, które uzyskały uznanie międzynarodowe. Jest także członkiem Światowej Rady Mędrców i całego rzędu innych organizacji międzynarodowych.

    Podczas stwarzania podręcznika, autorzy po raz pierwszy podjęli próbę systematycznego przedstawienia podstawowych rozdziałów klasycznej kabały, nowoczesnym, naukowym językiem. Podręcznik utworzony jest na podstawie kabalistycznych materiałów, książek i lekcji Michaela Laitmana w Międzynarodowej Akademii Kabały. Podręcznik zawiera także rysunki i informacje uzupełniające, odsyłacze do audio i video materiałów z lekcji oraz do drukowanych materiałów źródłowych klasycznej kabały.

    Wykorzystanie przedstawionego tutaj materiału naukowego rekomendujemy zarówno do zajęć samodzielnych, jak też w charakterze pomocy naukowej dla słuchaczy Międzynarodowej Akademii Kabały. Podręcznik ten otwiera możliwość bardziej głębokiego zgłębiania oryginalnych prac wielkich kabalistów, takich jak – „Księga Zohar”, „Nauka o dziesięciu Sfirotach” i innych.

                                              czytaj książkę>> 


Punkt w sercu

"Punkt w sercu"

Żyjemy w wyjątkowych czasach. Ludzie na całym świecie są niezadowoleni ze swojego życia; czują, iż życie powinno im zaoferować o wiele więcej i bardzo tego chcą.

Tęsknota ta jest przebudzeniem "punktu w sercu". Wszyscy go posiadamy, a obecnie zaczyna się on aktywizować u milionów ludzi na świecie. Każda część tej książki jest wyjątkowa i inspirująca, delikatnie i w szczery sposób dotyka najgłębszych pytań, które mają odniesienie do nas wszystkich. Na stronach tej książki znajdziecie również ciekawostki z mądrości zawartej w Księdze Zohar (podstawowa księga dla całej Kabały), a także w innych pismach kabalistycznych. Ta książka nie ma na celu nauczania Kabały, ale raczej wprowadza w wybrane idee z jej nauk. Za chwilę wyruszysz, czytelniku, w podróż, która obejmie głębię serca oraz wysokość myśli.

czytaj książkę >>

Niczym wiązka trzciny

"Niczym wiązka trzciny"

Dlaczego jedność i wzajemne poręczenie są obecnie potrzebą chwili

Urodziłem się w sierpniu 1946 roku w mieście Witebsk na Białorusi. Było to drugie lato po zakończeniu drugiej wojny światowej i życie toczyło się powoli, kuśtykając krok za krokiem w stronę przyjaznej monotonii swojej normalności. Będąc pierworodnym dzieckiem ojca dentysty i matki ginekologa, miałem raczej beztroskie dzieciństwo, wygodnie dorastając w podmiejskiej dzielnicy, nietrapiony materialnymi troskami, które to zajmowały większość z moich przyjaciół z czasów dzieciństwa. A jednak pewien cień towarzyszył mi przez całe moje dzieciństwo, a nawet przez cały okres bycia nastolatkiem. Było to widmo Holocaustu, którego wielu postanowiło nigdy nie wspominać, chociaż obecne było zawsze...

czytaj książkę >>

Kabała dla początkujących

"Kabała dla początkujących"

Książka ta oparta jest na zródłach, które zostały przekazane przez ojca Rabiego Barucha Aszlaga, Rabiego Jehude Aszlaga (Baal HaSulama), autora "Sulam-u", komentarza do ksiegi Zohar, który kontynuował droge Ari-ego i Rabiego Szymona Bar Jochai oraz wielu znakomitych Kabalistów wielu pokolen przed nimi.

Celem tej książki jest pomóc każdemu wejść w pierwszy etap duchowej rzeczywistości. Ta wyjątkowa metoda studiów, pozwala dzielić się tą mądrością z innymi, nie tylko pomaga przezwycieżyć próby i zmartwienia codziennego życia, lecz inicjuje proces, w którym człowiek rozwija się ponad standardowe ograniczenia dzisiejszego świata.

czytaj książkę >>

Na zawsze razem

"Na zawsze razem"

W tytułowej książce, autor mówi nam, że jeśli jesteśmy cierpliwi i jesteśmy w stanie przetrwać próby, jakie napotykamy na drodze swojego życia, stajemy się silniejsi, pewniejsi siebie i mądrzejsi. Zamiast stawać się słabszymi, uczymy się czynić swoje własne "czary" i cuda, jakie potrafi tylko czarodziej.

W tej ciepłej, kochanej bajce Michael Laitman dzieli się z dziećmi, a także z rodzicami, swego rodzaju klejnotem i czarem duchowego świata. Mądrość Kabały pełna jest fascynujących opowieści i historii. "Na zawsze razem" jest właśnie kolejnym darem tego wiecznego źródła mądrości, z którego lekcje, czynią nasze życie bogatszym.

czytaj książkę >>

Odkrywanie tajemnic Biblii

"Odkrywanie tajemnic Biblii"

Książka ta odsłoni przed Tobą tajemnice odszyfrowywania metafor i alegorii Tory –Pięcioksięgu Mojżesza (Biblii – Starego Testamentu). Będziesz mógł teraz z łatwością przedostać się przez zewnętrzne powłoki wydarzeń obyczajowych, z których na pierwszy rzut oka składa się ta Księga, i dotrzesz do zawartej w niej rzeczywistej treści. Odsłoni się przed Tobą cała prawda i zrozumiesz, dlaczego przyciąga tak ona mędrców, dlaczego powołują się na nią wszystkie religie, politycy, filozofowie, pisarze...

Księga ta jest przewodnikiem, instrukcją, pozwalającą posuwać się naprzód tym, którzy zadają pytania o sens życia. Uczy, jak odkryć świat duchowy, który jest wewnątrz nas – świat, w którym panuje wieczne szczęście, pokój i miłość.

czytaj książkę >>

Osiąganie Światów Wyższych

"Osiąganie Światów Wyższych"

Dlaczego jedność i wzajemne poręczenie są obecnie potrzebą chwili

Urodziłem się w sierpniu 1946 roku w mieście Witebsk na Białorusi. Było to drugie lato po zakończeniu drugiej wojny światowej i życie toczyło się powoli, kuśtykając krok za krokiem w stronę przyjaznej monotonii swojej normalności. Będąc pierworodnym dzieckiem ojca dentysty i matki ginekologa, miałem raczej beztroskie dzieciństwo, wygodnie dorastając w podmiejskiej dzielnicy, nietrapiony materialnymi troskami, które to zajmowały większość z moich przyjaciół z czasów dzieciństwa. A jednak pewien cień towarzyszył mi przez całe moje dzieciństwo, a nawet przez cały okres bycia nastolatkiem. Było to widmo Holocaustu, którego wielu postanowiło nigdy nie wspominać, chociaż obecne było zawsze...

czytaj książkę >>

Kabała ujawniona

"Kabała ujawniona"

To żadna tajemnica, że kabała nie zaczęła się od modnego dzisiaj w Hollywood szumu na jej temat. Tak naprawdę istnieje ona od tysięcy lat. Kiedy się po raz pierwszy pojawiła, ludzie mieli dużo silniejsze poczucie wspólnoty z naturą, niż mają dzisiaj. Czuli bliskość z naturą i dbali o swoje związki z nią.

W tamtych czasach niewiele mieli powodów, by się od niej oddzielać. Byli mniej egocentryczni i wyobcowani z naturalnego środowiska niż my dzisiaj. W rzeczy samej ludzkość w tamtych czasach była nierozerwalnie związana z naturą i kultywowała to poczucie wspólnoty.

czytaj książkę >>

Kabała, Nauka i Sens życia

"Kabała, Nauka i Sens życia"

Istotą natury ludzkiej jest jej nieustannie rozwijające się pragnienie przyjemności. Aby zrealizować to pragnienie, czujemy się w obowiązku, aby odkrywać, tworzyć wynalazki i poprawiać naszą rzeczywistość. Stopniowe nasilanie się pragnienia przyjemności było siłą napędową ewolucji człowieka w całej naszej historii.

czytaj książkę >>

Interes własny vs. altruizm

"Interes własny vs. altruizm"

Interes własny vs. altruizm, czyli w jaki sposób społeczeństwo może przekształcić interes własny we wzajemną korzyść.

czytaj książkę >>

Przewodnik po ukrytej mądrości Kabały

"Przewodnik po ukrytej mądrości Kabały"

Przez wiele wieków Kabała stanowiła temat "zakazany".

Przeanalizujmy tę (częściową) listę wymogów, jakie wcześniej należało spełnić, aby stać się uczniem Kabały: powinien to być Żyd, mężczyzna, żonaty, w wieku ponad 40 lat i biegły w innych naukach żydowskich. Więc jak to się stało, że obecnie Kabała jest w sposób jawny nauczana i studiowana wszędzie? Jest tak dlatego, że zakaz nauczania Kabały został zniesiony. Jak stwierdzili Raw Jehuda Aszlag, Gaon z Wilna (GRA) oraz wielu innych wybitnych Kabalistów, koniec XX wieku wyznacza zasadniczą zmianę w historii Kabały. Obecnie jest ona otwarta dla wszystkich. Jak pokażemy w tej książce, zakazy nauczania Kabały miały swoje uzasadnienie, ale dokładnie dla takiego samego uzasadnienia zostały one obecnie zniesione. My, ludzkość w XXI wieku, staliśmy się gotowi, aby zobaczyć Kabałę taką, jaka jest naprawdę - naukową, sprawdzoną w czasie, empiryczną metodę osiągnięcia duchowości w trakcie życia na tym świecie....

czytaj książkę >>

"10 wykładów o Kabale"

Książka przedstawia krótki przegląd nauki Kabały, zwięzły kurs, który praktycznie nie ma analogów. "zakazany".

Przeznaczony jest dla osób, które po otrzymaniu minimalnej informacji na temat Kabały będą mogły dalej poruszać się samodzielnie. Wśród wszystkich nauk, które ludzkość rozwija stopniowo poprzez badanie otaczającego nas świata, istnieje nauka, która rozwija nas w bardzo szczególny sposób. Nazywa się Kabała. Oprócz naszego świata materialnego, badanego przez nauki przyrodnicze, istnieje także ukryty przed nami świat, który jest obiektem badania tej nauki...

czytaj książkę >>

"Wybór Żydów: jedność albo antysemityzm"

Na przestrzeni całej swojej historii Żydzi byli prześladowani, wydalani i eksterminowani wszędzie, gdziekolwiek się nie udali. Co więcej, najbardziej niszczycielskiego traktowania doświadczali z rąk najbardziej rozwiniętych narodów. A jest jeszcze więcej powodów do niepokoju. Moim zdaniem ruch reakcyjny już się rozpoczął, ale jeszcze się nie rozpowszechnił. Żydzi mają coraz mniejsze możliwości odwrócenia tego trendu, a czas na działanie się kończy. To jest właśnie ta głęboka obawa, która skłoniła mnie do napisania niniejszej książki, a jednocześnie prośba do wszystkich ludzi z mojej społeczności, aby się obudzili, póki wciąż jeszcze można zejść ze złowrogiej trajektorii, ponieważ upadek ten już ma miejsce. My, Żydzi, musimy działać teraz, ponieważ obecnie sprawy będą już tylko ulegać pogorszeniu.

czytaj książkę >>

 

Kabbalah for beginners