Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Sekret Liter - Wstęp do kursu

 Nie zostało powiedziane na próżno, że świat został
stworzony za pomocą liter

Dzięki mądrości kabały możemy studiować metodę ujawniania sił ogólnej rzeczywistości - tych sił, które nadzorują i zarządzają całą rzeczywistością. Tak, jak starożytne książki kabały głoszą, ludzie dotrą do mądrości i zaczną wykazywać zainteresowanie tym tematem, tym samym zajmą się z nią, ponieważ odkryją oni prawdziwą naturę mądrości kabały. Aby osiągnąć prawdziwe odczucie naszej całej rzeczywistości, która jest na zewnątrz poza zakresem naszych pięciu zmysłów, powinniśmy studiować tę mądrość poprawnie. Tylko wówczas, gdy tak czynimy, chcemy i pragniemy pojąć to wszystko i poprawnie ogarnąć, odkryje się przed nami nowy i szeroki świat. Ten nowy świat zwany jest "wyższym światem" albo "duchowym światem" i już wkrótce zaczniemy go odczuwać. Pytanie polega na tym, gdy to wszystko odczuwam, jak wyrażam moje uczucia? W jaki sposób mogę zbadać to, co czuję? Jak mógłbym przekazać tę informację do kogoś jeszcze? Jak możemy podzielić się tą rzeczywistością z kimś, kto czuje to tak samo jak ja? Ta rzeczywistość jest szersza, wyższa, autentyczna rzeczywistość.

 

Dlaczego "autentyczna"? Ponieważ postrzegam ją i czuję na zewnątrz mnie samego, nie za pomocą moich pięciu zmysłów. To jest to, co zdarza się poza mną, bez mego udziału w tym obrazie, jak gdyby rzeczy zdarzają się bez mojego udziału w nich. To jest bardzo trudne, ponieważ mam jakieś nieznane mi odczucie, ale nie wiem jak go nazwać - jak go zidentyfikować. Nie wiem jak nazwać rzeczy, które mi się przytrafiają, jak zapisać odruchy i gesty, które czuję i wykonuję.


alt LEKCJA 1: Litera. Co to jest?
alt LEKCJA 2: Kształt liter - relacja Malchut do światła
alt LEKCJA 3: Ktokolwiek zmienia swoje imię, zmienia swoje szczęście
alt LEKCJA 4: Aby zbudować świat za pomocą liter

 

 

Kabbalah for beginners