Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Nauka Kabały - Twój pierwszy kurs Kabały

kursy menu


Internetowe centrum studiówLekcja 1 z 5

Czas trwania wykładu: 25 min

Treść lekcji w skrócie:

 • 3 przyczyny z powodu których Kabała nazywana jest "ukrytą nauką"

 • 11 najbardziej popularnych błędnych interpretacji Kabały

 • Jedyny warunek dla chcących studiować Kabałę - szczere pragnienie poznania prawdziwego celu istnienia

 • Kabała zajmuje się badaniem tego, jak stworzone zostało nasze życie i nasz świat oraz naucza, jak osiągnąć połączenie ze źródłem naszego życia, pełnią rzeczywistości


 

Lekcja 2 z 5

 

Czas trwania wykładu: 25 min

Treść lekcji w skrócie:

 • nasze 5 zmysłów blokuje nas od postrzegania prawdziwej, wiecznej rzeczywistości

 • program, na którym opiera się nasze 5 zmysłów nazywa się "egoizm"

 • żeby poznać większą rzeczywistość, która nas otacza, musimy rozwinąć dodatkowy zmysł, który Kabaliści nazywają "szóstym zmysłem"

 • wszystkie nasze myśli i działania motywowane są pragnieniem otrzymywania rozkoszy (lub po prostu "pragnieniem otrzymywania")

 • rozwijamy się jako jednostki indywidualnie i ludzkość ewoluuje jako całość - poprzez 5 zestawów pragnień: (1) pożywieniem seks, schronienie (2) bogactwo (3) szacunek, sława, władza; (4) wiedza (5) duchowość

 • ludzką naturą jest pragnienie otrzymywania (egoizm) a naturą Stwórcy jest pragnienie oddawania, bezwarunkowy brak egoizmu

 • prawo podobieństwa właściwości, stwierdza, że stworzeni jeseśmy po to, abyśmy stali się podobni Stwórcy, tzn. żebyśmy nabyli altruistyczne właściwości


Lekcja 3 z 5


 

Czas trwania wykładu: 25 min

Treść lekcji w skrócie


 • W naszym początkowym stanie, znajdujemy się w podobieństwie właściwości w stosunku do Stwórcy, doświadczając nieograniczonego spełnienia, wieczności i doskonałości.
 • Przeznaczone jest nam powrócić do stanu początkowego i istnieją dwie drogi prowadzące do tego celu:

  (1) Droga cierpień
  (2) Droga światła i transformacji
 • Droga cierpień jest naszym nieświadomym rozwojem. Cała historia ludzkości aż po dziś dzień toczyła się drogą cierpienia, gdzie nieświadomi jesteśmy tego, jak się rozwijamy. Na drodze cierpienia doświadczamy bólu z powodu braku świadomości oraz z powodu braku podobieństwa w stosunku do siły nas prowadzącej.
 • Droga światła jest drogą poprzez którą odkrywamy swoją własną naturę i naturę siły, która nas prowadzi. Docieramy do zrozumienia czym ona jest, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy i uczymy się od tej siły po to, żeby poruszać się w kierunku źródła rozkoszy i ukojenia cierpienia.

Kolejne lekcje już wkrótce...

 


 

Kabbalah for beginners