Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Świat, kryzys, rozwiązanie

Rozwiązanie to uświadomienie sobie faktu, że pomyślność każdego z nas i pomyślność społeczeństwa jako całości jest tą samą wartością.

Teoria altruistycznego rozwoju

Światowy pokój - grudniowe wykłady z roku 2005, emitowane na żywo jako część dziennika telewizyjnego i internetowego - „Odkrywanie Świata Wyższego”, z udziałem Dr. Michaela Laitmana, który omawia problemy w obliczu których stoi ludzkość oraz kroki jaki są niezbędne do ich rozwiązania. 

Więcej…
 

Kryzys i rozwiązanie

Kryzys 
Oczywistość kryzysu 

Globalny kryzys ludzkości jest oczywisty - depresja, narkotyki, kryzys rodziny, terroryzm, nieuregulowany system socjalny, groźba użycia broni nuklearnej, katastrofy ekologiczne i wiele innych. Dla przykładu, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejską Komisję w "Gruenbuch", Europejczycy cierpią z powodu poważnych depresji, które prowadzą do 58,000 samobójstw rocznie, podczas gdy 30% wszystkich obywateli Unii Europejskiej cierpi na zaburzenia psychiczne. 

Więcej…
 

Musimy pielęgnować mentalność, która umożliwi nam stworzenie zjednoczonej człowieczej rodziny

„Musimy pielęgnować mentalność, która umożliwi nam stworzenie zjednoczonej człowieczej rodziny, planetarnej cywilizacji”

W ramach humanistycznego społeczeństwa, jednością określa się współpracę jednostek, która służy dobru całości. Najlepszym przykładem tego są zachowania komórek w żywym organizmie: są one ze sobą w połączeniu i współdziałają, by służyć organizmowi jako całości. W tym doskonałym systemie ciało daje komórce wszystko to, czego ona potrzebuje, a komórka poświęca się w całości dla bezpieczeństwa i zdrowia ciała. 

 

Kryzys to bóle porodowe nowego świata

Nasz świat znajduje się dziś w końcowej fazie swojego rozwoju wewnątrzmacicznego. Obecny kryzys – to bóle porodowe, ostatnie etapy rozwoju egoistycznego. Wyjściem z tego stanu jest sam poród.

Baal HaSulam wyjaśnia, że wyjście z Egiptu oznacza duchowe narodziny. Z tego punktu widzenia cała ludzkość kończy obecnie swój rozwój jako płód. Kryzys natomiast – to bóle porodowe poprzedzające jej duchowe narodziny.

 

Szczęście jako nowa waluta (cześć II)

Pytanie: Jaka jest rola ekonomistów w warunkach globalnego kryzysu? Przecież wynagrodzenie jest im wypłacane, tak jak wszystkim innym, ze środków wielkiego kapitału.
 
Odpowiedź: Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa poziomy gospodarki:
  • Gospodarka dla „wielkich tego świata” – innymi słowy globalny program, który umożliwia panowanie nad światem. W jej skład wchodzi wojsko, państwa, media, zasoby, itp. Ogólnie chodzi o „władcze planowanie”, bo w swojej istocie gospodarka – to jest władza.
Więcej…
 

Prawda o gospodarce (część I)

Współczesna gospodarka narodziła się około trzysta, czterysta lat temu w okresie renesansu. Wtedy pojawiły się zalążki nowoczesnych technologii oraz wartość dodana, którą wyższe sfery społeczeństwa mogły otrzymywać w postaci nadwyżki.

Zaczęły one wówczas organizować nowy model ludzkości. Podejście było proste: „Musimy w taki sposób zbudować społeczeństwo, abyśmy mogli nim zarządzać dla własnego zysku”. Rozwój naukowo-techniczny przynosił coraz to nowe odkrycia: maszynę parową, elektryczność, radio itp.
 

Kabbalah for beginners