Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Teoria altruistycznego rozwoju

Światowy pokój - grudniowe wykłady z roku 2005, emitowane na żywo jako część dziennika telewizyjnego i internetowego - „Odkrywanie Świata Wyższego”, z udziałem Dr. Michaela Laitmana, który omawia problemy w obliczu których stoi ludzkość oraz kroki jaki są niezbędne do ich rozwiązania. 

Esencja życia 

W grudniu 2005 roku na wykładach z cyklu „Światowy Pokój”, jedna z głównych dyskusji dotyczyła wzajemnego połączenia. Jak powinniśmy odnosić się do siebie na wzajem i do świata w naszych zawsze łączących, globalno-technologicznych ramach? 

Dr. Laitman jako jeden z głównych problemów ludzkości wymienił to, iż połączyliśmy świat poprzez globalne technologie, ekonomię i wszelkiego rodzaju powszechne i ogólnie dostępne systemy, lecz nasz wewnętrzny, umysłowy rozwój nie osiągnął jeszcze takiego poziomu połączenia. 

Przede wszystkim mówił, że rozwój technologiczny sam w sobie nie jest problemem i że problem leży tylko w jego zastosowaniu; w intencji, z jaką wykorzystujemy świat. 

Innymi słowy, systemy technologiczne, które stworzyliśmy są wzajemnie połączone, lecz ich operatorzy, my, nie są połączeni, a co za tym idzie wykorzystujemy te systemy przeciwnie do ich zamierzenia. 

Rozwiązanie tego problemu wygląda bardzo prosto w teorii: połączyć się w jedną ogólną intencję w stosunku do świata i zacząć współpracować. Lecz gdy spojrzymy na ciągłe podziały idei, czy poglądów, to połączenie w jedną ogólną intencję zdaje się być jakąś nierealistyczną koncepcją nie do osiągnięcia. 

Potrzeba zmiany naszej intencji i postawy wobec świata 

Laitman miał do powiedzenia odnośnie tego dwie rzeczy: Pierwsza - że jedynym aspektem świata wymagającym naprawy jest intencja człowieka w stosunku do świata; i druga, – że jeśli nie naprawimy swojej postawy wobec świata, to będziemy doświadczać coraz więcej cierpienia, aż w końcu uświadomimy sobie, że musimy ją zmienić. 

Oznacza to, że w czasie, gdy nasza postawa wobec świata pozostaje zepsuta, jak sugeruje Laitman, globalizacja nadal będzie działać przeciwko nam, a my i nasze przyszłe pokolenia będą przez to doświadczać narastających cierpień. 

Stajemy w obliczu przeciwnych sobie skrajności: Z jednej strony, stworzyliśmy globalnie zintegrowane systemy, odkrywając jak jesteśmy połączeni na technologicznym, zewnętrznym poziomie; a z drugiej strony, odkrywamy jak cały świat jest powiązany za wyjątkiem nas samych. 

Co powoduje te przeciwne skrajności? 

Wedle słów Laitmana, istnieje wrodzona „usterka w naszych zmysłach i postrzeganiu”, której stopniowo stajemy się coraz bardziej świadomi i którą musimy naprawić. Ta „usterka w naszym postrzeganiu” jest wrodzoną właściwością zaprojektowaną, aby ograniczać naszą percepcje, ukrywając przed nami kompletny obraz przyrody. To ukrycie uniemożliwia nam spostrzeżenie, że „cała przyroda oprócz człowieka jest altruistyczna”. Inaczej mówiąc, przesłania ono intencję i stosunek przyrody do nas. W rezultacie, nie jesteśmy w stanie widzieć ostatecznego celu przyrody w związku z nami. 

Systemy egoistyczne 

Za naszymi pięcioma zmysłami stoją „systemy egoistyczne, jak je określa Laitman. Działają one przeciwnie do systemów altruistycznych, nieuchwytnych dla naszych pięciu zmysłów. Laitman określa je „naczelnym prawem przyrody”. 

Aby naprawić naszą intencję wobec świata, Laitman stwierdza, że będziemy musieli zmienić naszą wewnętrzną strukturę – egoistyczny system – tak, aby scalił się z przyrodą, systemem altruistycznym. 

Do naszych czasów, ludzkość próbowała zmieniać struktury zewnętrzne – systemy znajdujące się poza człowiekiem - po to by osiągnąć pokój i komfort. 

Teraz, mówi Laitman, nadszedł czas aby zacząć zmieniać system wewnętrzny – naszą postawę wobec świata, wobec przyrody – i zacząć wykorzystywać te zewnętrzne systemy prawidłowo. 

Jeśli system wewnętrzny pozostanie taki, jaki jest, staniemy w obliczu rosnącego braku równowagi pomiędzy dwoma systemami – technologicznym i umysłowym – jeden będzie na szczycie drugiego. Żaden system nie będzie mógł utrzymać się w takim stanie. 

Rozwijać naszą świadomość, aby ulepszyć świat 

W naszym egoistycznym stanie, w którym brak percepcji altruistycznego sposobu działania przyrody, naszym głównym problemem jest to, że jesteśmy nieświadomi różnicy, jaka występuje pomiędzy nami, a przyrodą, a także szkód, jakie ta za sobą niesie. 

Gdy uświadomimy sobie, że powinniśmy się zmienić, aby zrównoważyć się z altruistycznym systemem przyrody – i tutaj wnioski Laitmana docierają do spraw natury duchowej – rozwiniemy odczucie innego wymiaru istnienia, egzystencji. 

Laitman popiera to stwierdzenie mówiąc, że jeśli już teraz byłoby dla nas jasne, że jesteśmy egoistami i że wszystko poza naszymi odczuciami jest altruistyczne, nie różnilibyśmy się od zwierząt; scaleni z przyrodą, przestrzegalibyśmy praw przyrody bez odrobiny wolnej woli. 

Różnica między ludźmi a zwierzętami, według Laitmana polega na tym, że my zostaliśmy obdarzeni wolą przewyższenia przyrody, którą zaczynamy rozpoznawać widząc naszą przeciwstawność do niej. 

Innymi słowy, im bardziej się rozwijamy, tym mocniej wzrasta nasz egoizm; gdy więcej chcemy, więcej cierpimy. Łącząc to cierpienie z poznaniem powodowanym naszą wrodzoną naturą, my ludzie, otrzymaliśmy pole dla realizacji wolnego wyboru: Możemy dobrowolnie przyjąć i zastosować się do praw przyrody, – czego nie mogą zrobić zwierzęta. 

Poprzez uświadomienie sobie naszej przeciwności w stosunku do praw przyrody i poprzez działanie w ich kierunku, dojdziemy do niespotykanej wspólnej duchowej świadomości w naszej ziemskiej egzystencji: 

„Gdyby prawa przyrody były odkryte, bylibyśmy jak zwierzęta. Lecz ponieważ prawa te są ukryte, umożliwia nam to osiągnięcie stopni duchowych. Na razie, nie jesteśmy ani jednym ani drugim. Jesteśmy bardziej nieszczęśliwi od zwierząt, cierpimy o wiele mocniej niż kiedykolwiek zwierzęta mogą cierpieć, a to dlatego, że nie osiągnęliśmy poziomu duchowego”. 

Laitman mówił o następnej fazie odkryć, że będzie ona odbywać się w ten sam sposób, w jaki odkrywaliśmy niedostrzegalne siły w historii, zawsze odkrywając coraz silniejsze (np. elektryczność, promieniowanie rentgenowskie, energię atomową, energię jądrową). Poprzez zmiany wewnętrzne ukierunkowane na dopasowanie się do altruistycznego sposobu działania przyrody, możemy odkryć potężniejszą nawet siłę – altruizm. 

Duchowa altruistyczna siła 

Tak więc, z wypowiedzi Laitmana na temat światowego pokoju, wynika iż poprzez zmianę naszego egoistycznego odczuwania świata na altruistyczne, możemy odkryć siłę która sprawi, że pokój na świecie stanie się rzeczywistością: siłę duchową i altruistyczną. 

Ponadto, Laitman przewiduje, że altruistyczne odczuwanie świata, otworzy nas na całkowicie nowy wymiar egzystencji. Gdy wzmagają się cierpienia wynikające z prób zmiany zewnętrznego świata, aby dogodzić sobie, Laitman mówi o innym miejscu, w którym możemy pokładać nasze wysiłki: by zmieniać się, aby dopasować się do zewnętrznego świata. Wszystko to dzieje się przez inwersję ogniska naszej pracy i działań.

 

 

Kabbalah for beginners