Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Melodie Baal HaSulama

music sefirot previewMelodie Baal HaSulama

Aranżacja melodii założyciela współczesnej Kabały, kabalisty Yehudy Aszlaga (znanego również jako Baal HaSulam - 1885-1955)


Baal HaSulam - wielki Kabalista XX wieku - pisał pieśni i komponował melodie, jako wyraz swego duchowego osiągnięcia. Jego muzyka przychodzi do nas bezpośrednio ze światów duchowych i posiada ona głębokie emocjonalne powiązanie ze wzlotami i upadkami, jakich doświadcza Kabalista, gdy nawiązuje kontakt z duchowością. Wiele z melodii Baal HaSulama skomponowanych zostało do fragmentów kabalistycznych tekstów takich, jak Bnei Heichala (słowa ARI), Ki Chilatzta Nafshi (słowa przypisywane przez wielu Królowi Dawidowi), Tzadik ke Tamar Ifrach, Chasal Seder Pesach, LeHagid ba Boker Hasdecha oraz Kel Mistater.

Baal HaSulam pragnął by jego uczniowie śpiewali raczej kabalistyczne melodie, aniżeli melodie, które zwykli śpiewać ludzie. Dlatego też zaczerpnął on niektóre melodie od swojego nauczyciela Rawa Admor, a także sam tworzył takie melodie i nauczał swoich uczniów.

 


perception8080 preview


Na żywo w centrum nauczania Bnei Baruch

Koncert na którym zaprezentowane zostały melodie Baal HaSulama w nowoczesnej aranżacji w wykonaniu zespołu "Bnei Baruch". Styczeń 2005 rok.

 

 1. Bnei Heichala
 2. Chasal Seder Pesach
 3. Kaddish
 4. Kel Mistater
 5. Ki Hilatzta Nafshi
 6. LeHagid ba Boker Hasdecha
 7. Misod Chachamim
 8. Mizmor le David
 9. Nigun
 10. Tzadik ke Tamar Ifrach
 11. Waltz
 12. Ia'ale Tachnuneinu

fileicon-mid previewMidi

Melodie Baal HaSulama w formacie Midi.

 

 

 1. Yedid Nefesh
 2. Tzadik ke Tamar Ifrach
 3. Nigun
 4. Mizmor le David
 5. Misod Chachamim (version 1)
 6. LeHagid ba Boker Hasdecha
 7. Krivu Li
 8. Ki Chilatzta Nafshi
 9. Kel Mistater (version 1)
 10. Ia'ale Tachnuneinu
 11. Bnei Heichala
 12. Kel Mistater (version 2)
 13. Misod Chachamim (version 2)
 14. Medley

  olamot previewWspółczesne

  Melodie Baal HaSulama według takich gatunków muzycznych jak: Acid Jazz, muzyka elektroniczna, metal, funky...

 

 

 1. Chasal Seder Pesach
 2. Azamer Beshvachin
 3. Bnei Heichala
 4. Ki Chilatzta Nafshi
 5. Tzadik ke Tamar Ifrach
  sax preview

  Jazz

  Melodie Baal HaSulama w wersji jazzowej

 

 

 1. Composition 1
 2. Composition 2
 3. Composition 3
  PhotRAV preview

  Rabash

  Autentyczne nagrania Kabalisty Baruch Shalom Halevi Aszlaga śpiewającego melodie Baal HaSulama

 

 

 1. Bnei Heichala
 2. Mizmor le David
 3. Chasal Seder Pesach
 4. Misod Chachamim
 5. Yedid Nefesh
 6. Hine ke Chomer
 7. Kaddish
 8. Krivu Li
 9. Tzadik ke Tamar Ifrach
 10. La Menatzeach al Shoshanim
 11. Nigun I
 12. Nigun II
 13. Nigun III
 14. March

  music sefirot previewInstrumentalna

  Aranżacja klasyczna melodii Baal HaSulama

 

 

 1. Bnei Heichala (version 1)
 2. Chamol al Maaseicha
 3. Nigun
 4. Mizmor le David
 5. Chasal Seder Pesach
 6. Misod Chachamim
 7. Yedid Nefesh
 8. Ki Chilatzta Nafshi
 9. Kel Mistater
 10. Bnei Heichala (version 2)
 11. Hine ke Chomer
 12. Kaddish
 13. LeHagid ba Boker Hasdecha
 14. Krivu Li
 15. Asamer Beshvachin
 16. Tzadik ke Tamar Ifrach
 17. Atkinu Seudata
 18. Bnei Heichala (version 3)
 19. La Menatzeach al Shoshanim
  keys preview

  Live

  Melodie Baal HaSulama w wykonianiu niewielkiego zespołu - wersja Live

 

 

 1. Waltz*
 2. Kaddish
 3. Ia'ale Tachnuneinu
 4. Ki Chilatzta Nafshi
 5. Kel Mistater
 6. Misod Chachamim (version 1)
 7. Tzadik ke Tamar Ifrach
 8. Misod Chachamim (version 2)
 9. Bnei Heichala

 

 

Kabbalah for beginners