Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Czym jest muzyka kabalistyczna?

13315556 1620587164919013_4178226437135689069_n 

Muzyka i nauka Kabały

Jaki jest związek muzyki z Kabałą?

Muzyka i Kabała. Jaki jest między nimi związek? Każdy ma jakąś idee związaną z tym, czym jest muzyka, lecz nie każdy jak na razie wie co to jest Kabała.

Istota nauki Kabały okryta jest całunem tajemnicy, lecz zawsze istniało ogromne zainteresowanie Kabałą. Według tego, co mówią legendy, ten kto zna Kabałę i pozna jej tajemnice może kontrolować nasz świat i światami duchowymi, które wpływają na nasz świat, odkrywając jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Kabała jest nauką o budowie wszechświata, o prawach rozwoju światów duchowych i naszego świata, a także o prawach dotyczących celu ludzkiego życia.

Kabała jest nauką o wpływie pragnień ludzkich na otaczający świat.

Wszystkie księgi kabalistyczne napisane są w języku uczuć i pragnień. Język ten jest wyjątkowy i ściśle naukowy, korzysta on z wykresów, wzorów i schematów. Wyjaśnia on nam jak zmienić nasze pragnienia po to, żeby celowo i świadomie wywierać wpływ na cały świat. Poprzez te wykresy i schematy, Kabała określa i opisuje ludzkie uczucia, duszę człowieka. Muzyka także przemawia do człowieka w języku uczuć i emocji, a to powoduje, że bliska jest  nauce Kabały.

Czym jest muzyka? Muzyka jest uczuciem uchwyconym w czasie swojego rozwoju. Tylko muzyka jest w stanie przekazać proces transformacji uczuć w czasie. Dlatego właśnie tym, którzy nie odczuli jeszcze świata duchowego, muzyka Kabały dostarcza pewnej analogii, podobieństwa odczucia duchowości, którego doświadczył Kabalista.

Im bardziej rozwinięte są uczucia człowieka, tym bardziej będzie się on rozkoszował tym, co usłyszy. W muzyce, wrażliwy człowiek może otworzyć cały świat dla siebie, doznając odmiennych stanów emocjonalnych - od błogości po tragedie. I im bardziej człowiek rozwija swoje uczucia, tym bardziej złożenie odczuwał będzie to, co niesie ze sobą kabalistyczna muzyka.

W taki sam sposób, człowiek który studiuje Kabałę wykształca odpowiednie wewnętrzne narządy niezbędne do pojmowania duchowości, poprzez które informacja duchowa może być postrzegana. Tak, jak muzyk patrzy na nuty i słyszy muzykę poprzez swoje wewnętrzne odczucie, Kabalista czytając kabalistyczne teksty, odczuwa duchowy świat wewnątrz siebie.

Pierwszym odczuciem człowieka, gdy odkrywa duchowe jest wdzięczność Stwórcy. Człowiek zaczyna odczuwać tą wyższą siłę i rozumieć to, że wyprowadziła go ona z tej ślepej egzystencji do nieskończonego, nieskazitelnego świata całkowitej świadomości i perfekcji. To właśnie jest to odczucie, które Raw Baruch Aszlag (Rabasz) przekazał poprzez swoją muzykę w słowach psalmu:

Dziękuję Ci za ocalenie mej duszy od śmierci
Mych oczu od łez
Moich stóp od przekroczenia progu piekła

Wielcy Kabaliści, którzy spisali święte księgi przedstawili tajemnice wszechświata, a my mamy również zaszczyt mieć możliwość słuchania muzyki skomponowanej przez wielkiego kabalistę Jehudę Aszlaga (Baal HaSulama) i jego syna Rabasza. Poprzez język uczuć ich muzyka wyraża duchowe odczucia i informację.

Raw Jehuda Aszlag osiągnął wszystkie tajemnice wszechświata i przedstawił je w swoich utworach, Sulam (Darbina) - komentarz do księgi Zohar, Talmud Eser Sfirot (Nauka o dziesięciu sfirot). zaimplementował je również w swoich utworach muzycznych.

Istniejące położenie duszy w duchowym świecie odnosi się do jej korzenia. Korzenie dusz różnią się. Dusze opuszczają się do naszego świata i inkarnują się w ciała. Ponieważ korzenie dusz się różnią, cele jakie dusza musi zrealizować w naszym świecie także się różnią. Dlatego właśnie każde ciało jest niczym więcej, jak mechanizmem służącym do zrealizowania planu rozwoju duszy.

Człowiek zaczyna odczuwać przyciąganie do duchowego, dążenie do swego duchowego korzenia, pragnienie osiągnięcia go od razu, by być w stanie odczuć wszystkie światy już dziś,  jeszcze w czasie życia w tym świecie. Muzyka kabalistyczna odkrywa i rozwija duchowy potencjał człowieka.

Melodie kabalistyczne nie podlegają typowej analizie muzycznej. Z punktu widzenia muzyki klasycznej, melodie te mogą wydawać się banalne w swojej strukturze i muzycznym języku.

Lecz Ci ludzie, którzy mają inklinację do podnoszenia swojej duszy w tym życiu, którzy pragną osiągnąć Wyższy Świat i cały Wszechświat, odczuwają w tej muzyce coś, co przyciąga ich w kierunku niezbadanego.

Nie wiemy w jaki sposób nasze muzyczne pojmowanie jest zbudowane. Dlaczego odczuwamy akordy wyższe w innych emocjonalnych i zmysłowych tonach, aniżeli akordy niższe? Dlaczego odczuwamy wyższe jako coś pogodniejszego, bardziej otwartego i radośniejszego aniżeli niższe?

Wielu muzyków z doskonałym słuchem muzycznym widzi kolory w nutach, akordach i tonach. Nikt nie wie w jaki sposób to się dzieje i dlaczego takie powiązania kolorów, dźwięku, smaku i odczuć pojawiają się w naszym wnętrzu. Nikt nie zna struktury naszych receptorów, które postrzegają  całkowicie niematerialną informację.

Kabaliści jednakże rozumieją jak te mechanizmy działają wewnątrz nas, ponieważ znają oni budowę duszy. W taki sposób Kabaliści wszczepiają duchową informację w muzyczne brzmienia. Dlatego właśnie muzyka kabalistyczna jest środkiem napełniającym wewnętrzny świat człowieka, informacją o wszystkim, co go otacza.

To, co zawiera muzyka naszego świata połączone jest z osobistym, ziemskim sposobem odczuwania i uczuciami kompozytora. Kompozytorzy zawsze dążyli do odzwierciedlenia kłopotliwej sytuacji stworzenia w muzyce, jednakże te próby nigdy nie dotarły wyżej, ponad zwyczajne domysły, czy ich osobiste odczucia.

Tylko melodie napisane przez Kabalistów naprawdę umożliwiają nam wejście w odczucie wieczności, w odczucia rozwoju duszy, popychając nas do zrozumienia naszej istoty, jako będącej częścią jednego wiecznego Wszechświata.

Muzyka kabalistyczna napisana została przez wielkich Kabalistów jako wyrażenie ich duchowych odczuć. Właściwie ulokowana jest ona na wysokim duchowym poziomie.

Duchowe wrażenie, odczucie, nie może zostać zapomniane. To, co zostało zagrane i odczute raz, pozostaje i może być odtworzone w dowolnej chwili. To uczucie może być później nastawiane, tworząc najczystsze i najdoskonalsze odcienie emocji. W każdej melodii istnieje odmienne odczucie nawiązujące do każdego poszczególnego duchowego stanu. Ze względu na wysoki poziom kompozytora, każda melodia przemawia eterycznie, ponieważ wznosi ona człowieka poprzez duchowy świat do wieczności i doskonałości.

 

Kabbalah for beginners