Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Świat, kryzys, rozwiązanie

Rozwiązanie to uświadomienie sobie faktu, że pomyślność każdego z nas i pomyślność społeczeństwa jako całości jest tą samą wartością.

Teoria altruistycznego rozwoju

10173686 317685465051276_3701737184082200204_n (2)Światowy pokój - grudniowe wykłady z roku 2005, emitowane na żywo jako część dziennika telewizyjnego i internetowego - „Odkrywanie Świata Wyższego”, z udziałem Dr. Michaela Laitmana, który omawia problemy w obliczu których stoi ludzkość oraz kroki jaki są niezbędne do ich rozwiązania. 
 

Kryzys i rozwiązanie

kKryzys Oczywistość kryzysu  Globalny kryzys ludzkości jest oczywisty - depresja, narkotyki, kryzys rodziny, terroryzm, nieuregulowany system socjalny, groźba użycia broni nuklearnej, katastrofy ekologiczne i wiele innych. Dla przykładu, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejską Komisję w "Gruenbuch", Europejczycy cierpią z powodu poważnych depresji, które prowadzą do 58,000 samobójstw rocznie, podczas gdy 30% wszystkich obywateli Unii Europejskiej cierpi na zaburzenia psychiczne. 
 

Musimy pielęgnować mentalność, która umożliwi nam stworzenie zjednoczonej człowieczej rodziny

4 (2)         „Musimy pielęgnować mentalność, która umożliwi nam stworzenie zjednoczonej człowieczej rodziny, planetarnej cywilizacji” W ramach humanistycznego społeczeństwa, jednością określa się współpracę jednostek, która służy dobru całości. Najlepszym przykładem tego są zachowania komórek w żywym organizmie: są one ze sobą w połączeniu i współdziałają, by służyć organizmowi jako całości. W tym doskonałym systemie ciało daje komórce wszystko to, czego ona potrzebuje, a komórka poświęca się w całości dla bezpieczeństwa i zdrowia ciała. 
 

Kryzys to bóle porodowe nowego świata

Rody1 896577257Nasz świat znajduje się dziś w końcowej fazie swojego rozwoju wewnątrzmacicznego. Obecny kryzys – to bóle porodowe, ostatnie etapy rozwoju egoistycznego. Wyjściem z tego stanu jest sam poród. Baal HaSulam wyjaśnia, że wyjście z Egiptu oznacza duchowe narodziny. Z tego punktu widzenia cała ludzkość kończy obecnie swój rozwój jako płód. Kryzys natomiast – to bóle porodowe poprzedzające jej duchowe narodziny.
 

Szczęście jako nowa waluta (cześć II)

rav2 Pytanie: Jaka jest rola ekonomistów w warunkach globalnego kryzysu? Przecież wynagrodzenie jest im wypłacane, tak jak wszystkim innym, ze środków wielkiego kapitału.   Odpowiedź: Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa poziomy gospodarki: Gospodarka dla „wielkich tego świata” – innymi słowy globalny program, który umożliwia panowanie nad światem. W jej skład wchodzi wojsko, państwa, media, zasoby, itp. Ogólnie chodzi o „władcze planowanie”, bo w swojej istocie gospodarka – to jest władza.
 

Prawda o gospodarce (część I)

rav czesc 1 Współczesna gospodarka narodziła się około trzysta, czterysta lat temu w okresie renesansu. Wtedy pojawiły się zalążki nowoczesnych technologii oraz wartość dodana, którą wyższe sfery społeczeństwa mogły otrzymywać w postaci nadwyżki.