Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Percepcja rzeczywistości

44295 10151489605831103_570209726_n

 

Klipy kabalistyczne z Antony Kosinkiem

Dlaczego jesteśmy zawsze niezaspokojeni?

Co oznacza słowo kabała?

Czy reinkarnujemy?

Percepcja rzeczywistości

Wolna wola

Jak żyć w zgodzie

Pytanie o broń masowej zagłady

Jak kontrolować swoje myśli

 

 "Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone.

 

Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

"Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone. Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

We wszystkich naszych badaniach jesteśmy zawsze ograniczeni poprzez nasze pięć zmysłów. I tak - wszystkie narzędzia, które skonstruowaliśmy i wszystkie, które będą stworzone przez nas w przyszłości, nie unikną owych ograniczeń naszych pięciu zmysłów. Wszystkie te instrumenty zaledwie odrobinę przekraczają granice naszych zmysłów.

I dlatego też, nigdy nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie nawet, czego brakuje w naszym odczuwaniu. Innymi słowy mówiąc, jakich innych zmysłów potrzebujemy, aby rozpoznać prawdziwą rzeczywistość wokół nas. Nie odczuwamy żadnych braków w tej dziedzinie, tak jak nie odczuwamy na przykład braku szóstego palca u ręki.

I dlatego właśnie, że nie odczuwamy żadnego braku w tej kwestii, nigdy nie było niczego więcej aniżeli to, czego wymagaliśmy. Dlatego właśnie, wszystkie badania naszego świata są prowadzone jedynie zgodnie z naszym odczuwaniem, zgodnie z naszymi pięcioma zmysłami. I nigdy nie dostrzeżemy, nie odczujemy i nie zrozumiemy, co kryje się poza nimi. To są właśnie ograniczenia wszystkich naszych powstałych koncepcji.

Także nasza wyobraźnia jest produktem naszych pięciu zmysłów, jak również doświadczenie, które z nich się wywodzi. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przedmiotu czy rzeczy, która nie pasuje do znajomego nam obrazu pochodzącego z naszych pięciu zmysłów. Jeśli ja chcę na przykład, by ktoś naszkicował dla mnie postać pochodzącą z innej planety, oczywiście zrobiłby to, ale według wszystkiego, co jest znane mu z naszego świata. A gdybym poprosił ciebie o opisanie czegokolwiek z wyobraźni, opowiedziałbyś mi coś co byłoby ci znane jedynie w tym świecie. I to wszystko odzwierciedla wszystkie nasze ograniczenia: wszyscy żyjemy w obrębie małego świata, nie jesteśmy w stanie odczuć i tym samym wyobrazić sobie niczego poza nim.

A jeśli nasze ograniczenia są absolutne, żadna nauka czy filozofia nigdy nam nie pomoże zrozumieć, co kryje się ponad tym światem. Mogłoby na przykład być tak, że w tej samej przestrzeni, lecz w innym wymiarze istnieją inne stworzenia, inne światy. A my nie jesteśmy w stanie ich odczuć, ponieważ brakuje nam niezbędnych do tego "kelim" - zmysłów, dzięki którym moglibyśmy je odczuć.

Mogłoby być tak, że w owym innym świecie dane jest wiedzieć o wiele więcej powodów dla naszego istnienia, dla wszystkich zdarzeń, incydentów, które nam się przytrafiają, czy nawet powód śmierci. A my, pozbawieni tych przyczyn i powodów, żyjemy sobie bez prawdziwej wiedzy i bez prawdziwego celu, żyjemy sobie w nieświadomości na tym naszym świecie. Są ludzie na tym świecie, którzy otrzymują dodatkowe zmysły, które pozwalają im szerzej odczuć otaczające nas istnienie. Ci ludzie nazywają się Kabaliści, gdyż wiedzą oni, jak otrzymywać wiedzę o wiele szerszą niż nasza, niż nam dana.

Ci ludzie mówią, że dookoła nas istnieją inne światy poza naszym. I wszystkie te światy są jak warstwy na przykład cebuli, gdzie nasz świat leży w samym środku tych warstw, wszystkich światów. I my, którzy istniejemy w tym świecie, jesteśmy w stanie odczuć jedynie nasz świat, świat położony najgłębszej sferze, w środku całego istnienia. I rodzimy się, żyjemy i umieramy w tej sferze, nazywanej - naszym światem. Kabaliści mówią nam, iż "ten świat" tak się nazywa, ponieważ jest jedynie fragmentem prawdziwej rzeczywistości, fragmentem który możemy odczuć naszymi zmysłami. A jeśli będziemy w stanie odczuć nasze dodatkowe zmysły, wtedy to co byśmy byli w stanie odczuć nazywałoby się - NADCHODZĄCYM ŚWIATEM."

https://kabacademy.eu/pl/

 

Kabbalah for beginners