Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kto może studiować Kabałę?

Studiować Kabałę może każdy, kto tego pragnie! Te słowa należą do rawa Kuka i mowa jest w nich o tych, którzy rzeczywiście odczuwają konieczność poszerzenia wiedzy o sobie, o swojej duszy, swojej przeszłości, przyszłości, swoim źródle i celu po śmierci.

Konieczność studiowania Kabały jest podpowiadana przez duszę, która odczuwa potrzebę naprawy. W gruncie rzeczy jest to jedyny sposób na sprawdzenie, czy potrzeba człowiekowi studiować Kabałę, i jeżeli te pytania go niepokoją - odpowiedź jest twierdząca.

Człowiek zaczyna zajmować się Kabałą w momencie, gdy materialne otoczenie już go nie zadowala. Ma nadzieję, że Kabała da mu odpowiedzi na nurtujące go pytania, dotyczące życia, których rozstrzygnięcia szuka on daremnie w naszym świecie, oraz że poszerzy mu horyzonty.

Nadzieja na rozstrzygnięcie tych kwestii bywa przeważnie nieuświadomiona, człowiek myśli, że jest zaciekawiony, odczuwa potrzebę studiowania Kabały, niby to w celu dalszego posunięcia się w życiu lub dla żądzy wiedzy...

Człowiek zadając sobie pytania: "Kim jestem? Po się urodziłem? Skąd przyszedłem? Dokąd idę? Po co istnieję na tym świecie? Czy byłem tu wcześniej? Czy będę potem? Dlaczego na świecie tak dużo cierpień? Jak osiągnąć rozkosz, doskonałość, spokój?", podświadomie czuje, że odpowiedzi na te pytania znajdują się poza naszym światem.

I rzeczywiście, jedyna odpowiedź na wszystkie te pytania - to poznanie i odczucie świata wyższego. Droga do osiągnięcia tego nazywa się Kabałą.

Przy pomocy nauki Kabały człowiek wszystkimi swoimi uczuciami wchodzi do świata wyższego, świata przyczyn wszystkiego tego, co się z nim dzieje tutaj. Widząc przyczyny tego, co się dzieje, człowiek kieruje swoją drogą, przez to osiąga cel swego życia, spokój, rozkosz i nieskończoną doskonałość jeszcze podczas życia na tym świecie.

W naszych czasach prawdziwa chęć studiowania Kabały jeszcze nie ujawniła się u wielu ludzi. Bardziej wolą oni studiować takie rzeczy jak magia, medytacja, medycyna, itd. wiążąc je z Kabałą, mając nadzieję, że sztuczkami uda im się osiągnąć sukces w tym, czego ludzkość nie osiągnęła jeszcze od wielu wieków swojego istnienia.

Dla większości odkrywanie światów duchowych, nie jest ciekawym zajęciem. Nie zadają oni sobie trudu rozwinięcia swojej duszy w celu osiągnięcia pojęcia duchowego.

W świecie duchowym nie ma przemocy. Wszystko jest określane punktem w sercu człowieka, o ile dojrzał on do naprawy i wzniesienia duchowego. Jeżeli rzeczywiście nadszedł czas jego naprawy, to zacznie szukać miejsca, w którym będzie mógł to zrealizować i nie uspokoi się, dopóki go nie znajdzie. Prawdziwa chęć odczuwania światów wyższych prowadzi go do właściwego uczenia się Kabały. 

 

Kabbalah for beginners