Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Secretele lumilor de sus

“Oricine se duce în acea lume fără să ştie secretele torei,chiar dacă are multe fapte bune, va fi scos din toate porţile acelei lumi. Vino să vezi ce scrie: “Dacă nu ştii tu,cea mai frumoasă dintre femei” Cel sfânt şi binecuvântat îi spune sufletului, dacă ai venit şi nu te-ai uitat în înţe-lepciune înainte de a veni aici, şi nu ştii secretele lumilor de sus, “ieşi”, nu meriţi să intri aici fără cunoştinţe.“ieşi pe urmele oilor”, adică întoarce-te a doua oară pe lumea asta, pentru a învăţa de pe urmele turmelor.”

Zohar nou, Cântarea Cântărilor

“Cântarea Cântarilor” este o compunere cabalistică care se ocupă în întregime de simţirea lumilor superioare. Această îmbinare exprimă stările pe care începe sufletul să le treacă de la prima treaptă spirituală a sa şi până la legătura absolută şi eternă cu puterea superioară, puterea Creatorului.

În articolul dinaintea noastră, ne explică Rabi Şimon Bar Iohai, unul dintre versetele cele mai misterioase din Cântarea Cântărilor: “Dacă nu ştii, tu, cea mai frumoasă dintre femei,ieşi pe urmele oilor,şi paşte-ţi iezii lângă colibele păstorilor.”

Rabi Şimon ne destăinuie ceea ce i se întâmplă omului care ajunge la sfârşitul perioadei de viaţă pe această lume fară să înceapă corectarea sufletului său. În această stare sufletul omului se întoarce să fie “un punct alipit de rădăcina lui spirituală” , adică începe să experimenteze o parte mică din realitatea spirituală.

Motivul pentru care un astfel de suflet poate să experimenteze doar o parte mică din realitatea spirituală este, că în perioada vieţii sale pe această lume omul nu şi-a dezvoltat sufletul.

După moartea corpului, sufletul simte puterea superioară care îi “vorbeşte” . Potrivit cabalei, semnificaţia ideii de “vorbă” este de a revela.
Un suflet corectat, care experimentează lumea superioară, descoperă că scopul creaţiei este de a-l aduce la perfecţiune şi veşnicie, la fel cum este Creatorul. Însă sufletul care nu s-a dezvoltat în lumea noastră şi urcă în lumea de sus, simte diferenţa dintre însuşirile lui şi însuşirile Creatorului. În plus el simte cât de departe este de a-şi îndeplini misiunea. În această situaţie se trezeşte în suflet dorinţa de a micşora diferenţa dintre însuşirile lui şi însuşirile Creatorului, adică dorinţa de a continua să se corecteze pentru a ajunge la perfecţiune şi veşnicie.

Zoharul ne descrie acest lucru ca şi cum Creatorul vorbeşte cu sufletul şi îi spune: “Dacă nu ştii ,tu,cea mai frumoasă dintre femei...”

Rabi Şimon ne explică aceste cuvinte “Dacă tu ai venit şi nu te-ai uitat în înţelepciune înainte de a veni aici şi nu ştii secretele lumilor de sus “ieşi pe urmele oilor” adică, întoarce-te a doua oară pe această lume”.

Existenţa în lumea superioară depinde de egalarea însuşirilor sufletului cu însuşirile Creatorului, adică, sufletul trebuie să ajungă la însuşirea iubirii şi a dăruirii.
De aceea dacă omul nu a studiat înţelepciunea cabalei şi nu şi-a corectat sufletul cu ajutorul acesteia, i se spune sufletului “ieşi” trebuie să cobori încă o dată ”pe urmele oilor” în realitatea lumii materiale , şi din ea să te dezvolţi.

 

Share On


Curs gratuit de Cabala

free_course

Înregistraţi-vă Acum pentru
un Curs Gratuit Online
de Cabala Autentică

Următorul curs începe în data de

27 SEPTEMBRIE 2016

Cabala pentru Incepatori

kabbalah for beginners

- “Începând studiul Zoharului”

Curs Virtual cu Michael Laitman,
în limba engleză

- ARHIVĂ -